انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Newcastle

درباره دانشگاه:

دانشگاه Newcastle در سال 1963 تاسیس شده است و عضو گروه راسل است که 24 دانشگاه برتر انگلیس میباشند. این دانشگاه از لحاظ میزان استخدام پس از تحصیل، رضایت دانشجویان جزء بهترین دانشگاههای این کشور است.

 

رنکینگ:

  • دانشگاه Newcastle طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 143  است .
  • دانشگاه Newcastle در انگلستان رتبه 13 دارد.

 

دانشکده اصلی:

Newcastle

تعداد دانشجویان:                       

19000

 

دپارتمان ها

علوم انسانی هنر و علوم اجتماعی

علوم پایه، کشاورزی و مهندسی

علوم پزشکی

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www2.mmu.ac.uk/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

undergraduate

Accounting, Finance and Strategic Investment MSc

Advanced Architectural Design MSc

Advanced Computer Science MSc

Advanced Electrical Power Engineering MSc

Advanced International Business Management and Marketing (Dual Award) MSc, MSc

Advanced International Business Management (Dual Award) MSc, MSc

Ageing and Health MRes

Ageing MPhil, PhD, MD

Agricultural and Environmental Science MSc

Agriculture MPhil, PhD

Animal behavior MRes

Animal Science MPhil, PhD

Applied Educational Psychology Doctor of (DAppEdPsy)

Applied Linguistics and TESOL MA

Applied Linguistics Research MA

Applied Process Control MSc, PGDip

Archaeology MA

Archaeology MLitt

Archaeology MPhil, PhD

Architectural Design Research MA

Architectural Practice and Management PGDip

Architecture Graduate Diploma with Pre-Sessional English

Architecture Graduate Diploma

Architecture, Master of (MArch)

Architecture, Planning and Landscape (Design) MA

Architecture, Planning and Landscape MA

Architecture, Planning and Landscape MPhil, PhD

Art Museum and Gallery Practice MPrac

Art Museum and Gallery Studies MA, PGDip

Arts, Business and Creativity MA

Automation and Control MSc

Banking and Finance MSc

Banking and Finance MSc (London campus)

Biodiversity Conservation and Ecosystem Management MSc

Bioinformatics MSc

Biology MPhil, PhD

Biomedical Engineering MSc

Biomedicine MPhil, PhD, MD

Biosciences MPhil, PhD, MD

Biotechnology and Business Enterprise MRes

Biotechnology MPhil, PhD

British History MA

Business and Humanities Graduate Diploma

Business and Management MPhil, PhD

Business and Management PhD (London campus)

Business and Humanities Graduate Diploma with
Pre-Sessional English

Cancer MPhil, PhD, MD

Cancer MRes

Cancer Studies PGCert

Cardiovascular Science in Health and Disease MRes

Cell Signalling in Health and Disease MRes

Chemical Engineering MPhil, PhD

Chemical Engineering MSc

Chemistry MPhil, PhD

Chemistry MSc

Chinese Studies MLitt

Civil Engineering (Geotechnical and Engineering Geology) MPhil, PhD

Civil Engineering (Environmental) MPhil, PhD

Civil Engineering (Structural) MPhil, PhD

Civil Engineering (Transport) MPhil, PhD

Civil Engineering (Water Resources) MPhil, PhD

Classics and Ancient History MA

Classics and Ancient History MPhil, PhD

Classics MLitt

Clean Technology MSc, PGDip

Clinical and Health Sciences with Clinical Research MSc, PGDip, PGCert

Clinical and Health Sciences with Molecular Pathology MSc, PGDip, PGCert

Clinical Linguistics and Evidence Based Practice (Research) MSc, PGDip

Clinical and Health Sciences MSc, PGDip, PGCert

Clinical and Health Sciences with Allergy PGCert

Clinical and Health Sciences with Therapeutics MSc, PGDip, PGCert

Clinical and Health Sciences with Ageing MSc, PGDip, PGCert

Clinical Implant Dentistry PGDip

Clinical Leadership PGCert

Clinical Psychology Doctor of (DClinPsy)

Clinical Research/Clinical Research (Ageing) MClinRes, PGDip, PGCert (E-learning)

Clinical Research/Clinical Research (Leadership) MClinRes, PGDip, PGCert

Clinical Science (pathways in Medical Physics and Physiological Sciences) MSc

Cloud Computing for Big Data MRes, PGDip

Cloud Computing MSc

Coaching and Mentoring for Teacher Development PGCert

Cognitive Behavioural Therapy for Anxiety Disorders PGCert

Cognitive Behavioural Therapy PGDip

Communications and Signal Processing MSc

Computational Ecology MSc

Computational Neuroscience and Neuroinformatics MSc

Computational Systems Biology MSc

Computer Game Engineering MSc

Computer Science Integrated PhD

Computer Science MPhil, PhD

Computer Science MSc

Computer Security and Resilience MSc

Conscious Sedation in Dentistry PGDip

Creative Arts Practice MA

Creative Writing MA, PGCert

Creative Writing MPhil, PhD

Cross-Cultural Communication and Applied Linguistics MA

Cross-Cultural Communication and Education MA

Cross-Cultural Communication and Media Studies MA

Cross-Cultural Communication and International Marketing MA

Cross-Cultural Communication and International Relations MA

Cross-Cultural Communication and International Management MA

Cross-Cultural Communication MA

Dentistry and Dental Sciences MPhil, PhD

Design and Manufacturing Engineering MSc

Diabetes MRes

Digital Civics MRes

Digital Media PhD

Drug Chemistry MSc

E-Business (E-Marketing) MSc

E-Business (Information Systems) MSc

E-Business MSc

Ecological Consultancy MSc

Ecology and Wildlife Conservation MSc

Economics MPhil, PhD

Economics PhD (London campus)

Education (Clinical) MPhil, PhD

Education and Communication Integrated PhD

Education Doctor of (EdD)

Education MPhil, PhD

Education Research MA

Education: International Perspectives (Development and Education) MA

Education: International Perspectives (Leadership and Management) MA

Education: International Perspectives (Teaching and Learning) MA

Education: International Perspectives (Technology in Education) MA

Educational and Applied Linguistics Integrated PhD

Educational Leadership PGCert

Educational Research and Innovation PGCert

Electrical and Electronic Engineering PhD

Electrical Power MSc

Embedded Systems and Internet of Things (ES-IoT) MSc

Employee Relations MA, PGDip, PGCert

Energy MPhil, PhD

Engineering and Science in the Marine Environment Integrated PhD

Engineering Geology MSc

English Language and/or Linguistics MLitt

English Literature MA

English Literature MLitt

English Literature MPhil, PhD

Environmental and Petroleum Geochemistry MSc

Environmental Consultancy MSc

Environmental Engineering MSc

Environmental Law and Policy (Research) LLM

Environmental Regulation and Sustainable Development LLM

Environmental Resource Assessment MSc

Environmental Science MPhil PhD

Epidemiology MRes

European History MA

European Union Studies MA

Evolution and Human Behavior MRes

Experimental Architecture MSc

Film Studies MLitt

Film MPhil PhD

Film: Theory and Practice MA

Finance and Accounting MPhil, PhD

Finance and Accounting PhD (London campus)

Finance and Economics (Research) MA

Finance MSc

Finance, Accounting and Business Graduate Diploma

Fine Art MFA

Fine Art MPhil, PhD

Flood Risk Management MSc

Food and Human Nutrition MPhil, PhD

Food and Rural Development Research MSc

Food and Society MPhil, PhD

Forensic Psychology MSc

Foundations in Clinical Psychology MSc

French MLitt

Genetics MPhil, PhD, MD

Genomic Medicine MSc, PGDip, PGCert

Geochemistry MPhil, PhD

Geography MPhil, PhD

Geomatics MPhil, PhD

Geotechnical Engineering MSc

German MLitt

Global Human Resource Management MSc

Global Public Health MSc, PGDip

Global Wildlife Science and Policy MSc

Health Services Research MSc, PGDip

Heritage Practice MPrac

Heritage Studies MA, PGDip

Heritage, Gallery and Museum Studies PGCert

Heritage, Museums and
Galleries MLitt

History MA

History MLitt

History MPhil, PhD

History of Medicine MA

Human Geography Research MA

Hydrogeology and Water Management MSc

Hydroinformatics MSc

Hydroinformatics and Water Management
(Euro Aquae) MSc

Hydrology and Climate Change MSc

Immunobiology MRes

Industrial and Commercial Biotechnology MSc

Innovation, Creativity and Entrepreneurship MSc

Innovative Pedagogy and Curriculum PGCert

International Development and Education with Cross Cultural Communication MA

International Marine Environmental Consultancy (IMEC) MSc, PGDip

International Politics (Global Justice and Ethics) MA

International Politics (Globalization, Poverty and Development) MA

International Business Law LLM

International Business Management MSc

International Business Management MSc (London campus)

International Development and Education MA

International Economics and Finance MSc

International Financial Analysis MSc

International Law LLM

International Marketing MSc

International Marketing MSc (London campus)

International Multimedia Journalism MA

International Political Economy MA

International Politics (Critical Geopolitics) MA

International Relations MA

International Spatial Planning MSc

Interpreting MA

Japanese Studies MLitt

Journalism and Public Relations PhD

Landscape Architecture Studies MA

Language Pathology MSc

Latin American Studies MLitt

Law and Society (Legal Research) LLM

Law LLM

Law LLM (by research), MPhil, PhD

Linguistics (with specialist pathways in English Language, Language Acquisition, and European
Languages) MA

Linguistics and English Language Integrated PhD

Linguistics, Applied Linguistics MPhil, PhD

Local and Regional Development (Research) MA

Low Intensity Psychological Therapies PGCert

Management and Business Studies (Research) MA, PGDip

Marine Ecosystems and Governance MRes

Marine Engineering MSc

Marine Sciences MPhil, PhD

Marine Technology Education Consortium (MTEC) MSc, PGDip, PGCert

Marine Technology (International) – Singapore MSc

Marine Technology MPhil, PhD

Marine Transport Management MSc

Marketing MPhil, PhD

Marketing PhD (London campus)

Master of Business Administration MBA

Materials Design and Engineering MSc

Materials Engineering MPhil, PhD

Mathematics and Statistics Integrated PhD

Mathematics MPhil, PhD

Mechanical and Systems Engineering MPhil, PhD

Mechanical Engineering MSc

Mechatronics MSc

Media and Cultural Studies MPhil, PhD

Media and Journalism MA

Media and Public Relations MA

Media and Society (Research) MA

Medical and Molecular Biosciences MRes

Medical Education MMedEd, PGDip, PGCert

Medical Genetics MRes

Medical Sciences MSc

Medicine and Surgery MPhil, PhD, MD

Microbiology MPhil, PhD, MD

Microelectronics MSc

Mitochondrial Biology and Medicine MRes

Modern Languages MPhil, PhD

Molecular Microbiology MRes

Musculoskeletal Ageing (CIMA) MRes

Museum Practice MPrac

Museum Studies MA, PGDip

Museum, Gallery and Heritage Studies MPhil, PhD

Music Graduate Diploma

Music MLitt

Music MMus, PGDip

Music MPhil, PhD

Nanoscale Science and Technology MPhil, PhD

Naval Architecture MSc

Neuromuscular Diseases MRes

Neuroscience MPhil, PhD, MD

Neuroscience MRes

Offshore Engineering MSc

Oncology MSc, PGDip

Oncology for the Pharmaceutical Industry MSc, PGDip

Operations Management (Dual Award) MSc/MSc

Operations Management, Logistics and Accounting MSc

Operations, Logistics and Supply Chain Management MSc

Organic Farming and Food Production Systems MSc

Orthodontics MSc

Palliative Care MSc, PGDip

Petroleum Geochemistry MSc

Pharmacy MPhil, PhD, MD

Philosophy MLitt

Philosophy MPhil, PhD

Phonetics and Phonology Integrated PhD

Physician Associate Studies PGDip

Physics MPhil, PhD

Pipeline Engineering MSc, PGDip, PGCert

Planning and Environment Research MA

Planning for Sustainability and Climate Change MSc

Politics (Research) MA

Politics MPhil, PhD

Portuguese MLitt

Postgraduate Certificate in Education (PGCE) – School Direct

Postgraduate Certificate in Education (PGCE) Primary (with Qualified Teacher Status QTS)

Postgraduate Certificate in Education (PGCE) Secondary (with Qualified Teacher Status QTS)

Power Distribution Engineering MSc, PGDip, PGCert

Practitioner Enquiry MEd, Practitioner Enquiry (Leadership), Master of (MEd)

Professional Translation for European Languages MA

Psychology MPhil, PhD

Public Health, Epidemiology and Health Services Research MPhil, PhD, MD

Public Health MPH, PGDip

Public Health and Health Services Research MSc, PGDip, PGCert

Rail and Logistics MSc, PGDip, PGCert

Renewable Energy, Enterprise and Management (REEM) MSc, PGDip, PGCert

Renewable Energy
Flexible Training Regional Development and Spatial Planning MA, PGDip

Research Training PGCert

Restorative Dentistry MClinDent

Rural Studies MPhil, PhD

Skills, Technology, Research and Management for the UK Water Sector (STREAM) EngD

Social Science and Health Research MSc

Sociolinguistics (Research) MA, PGDip

Sociology and Social Research MA

Sociology MA

Sociology MPhil, PhD

Spanish MLitt

Spatial Planning PGDip

Speech and Language Sciences MPhil, PhD

Statistics MPhil, PhD

Stem Cells and Regenerative Medicine MRes

Structural Engineering MSc

Subsea Engineering and Management MSc

Sustainable Agriculture and Food Security MRes

Sustainable Agriculture and Food Security MSc

Sustainable Buildings and Environments MSc

Sustainable Chemical Engineering MSc, PGDip

Sustainable Transport Engineering MSc

Synthetic Biology MSc

Systems Biology MRes

Technology in the Marine Environment MRes

Town Planning MSc

Toxicology MRes

Translating and Interpreting MA

Translating and Interpreting MPhil, PhD

Translating MA

Translation Studies MA

Translation Studies MLitt

Translational Medicine and Therapeutics MRes

Transplantation MRes

Transport PGDip

Transport Planning and Business Management MSc

Transport Planning and Engineering MSc

Transport Planning and Intelligent Transport Systems (ITS) MSc

Transport Planning and Modelling MSc

Transport Planning and the Environment MSc

Urban Design MA, PGDip

Urban Energy Technology and Policy MRes

Urban Energy Technology and Policy (with specialist pathways in Planning, Architecture)
MSc

Urban Planning MSc

Wildlife Management MSc

World Politics and Popular Culture MA

Writing Poetry MA

Accounting and Finance BA

Accounting and Finance BSc Accounting and Finance with Foundation Year (Mathematics and
Accounting BSc

Business Accounting and Finance BA

Business and Management International Foundation

Physical Sciences and Engineering International
Foundation

Agri-Business Management BSc

Business and Management International Foundation

Food Business Management and Marketing BSc

Agri-Business Management BSc

Agriculture BSc

Agriculture with Agronomy BSc

Agriculture with Animal Production Science BSc

Agriculture with Farm Business Management BSc

Applied Plant Science BSc

Biological and Biomedical Sciences International
Foundation

Ancient History BA

Ancient History and Archaeology BA

Humanities and Social Sciences International Foundation

Animal Science BSc

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Ancient History and Archaeology BA

Archaeology BA

History and Archaeology BA

Humanities and Social Sciences International Foundation

Architecture BA

Architecture and Urban Planning BA

Architecture International Foundation

Architecture International Year One

Biochemistry BSc

Biochemistry (Integrated Master’s)

Applied Plant Science BSc

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Biology BSc

Biology

Biology (Cellular and Molecular Biology) BSc

Biology (Cellular and Molecular Biology)

Biology (Ecology and Conservation) BSc Biology (Ecology and Conservation)

Psychology and Biology BSc Joint

Zoology BSc

Biochemistry BSc

Biochemistry (Integrated Master’s)

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Biomedical Genetics

Biomedical Genetics (Integrated Master’s) Biomedical Sciences

Biomedical Sciences (Integrated Master’s) Medical Science (Deferred Choice)

Pharmacology

Physiological Sciences

Agri-Business Management

Business and Management International Foundation

Business International Year One

Business Management

Economics and Business Management

Food Business Management and Marketing International Business Management BSc International Business Management BSc International Business Management with Foundation Year

International Marketing and Management

International Marketing and Management with Foundation Year

Marketing and Management

Chemical Engineering

Chemical Engineering

Chemical Engineering with Bioprocess Engineering

Chemical Engineering with Foundation Year

Chemical Engineering with Process Control

Chemical Engineering with Sustainable Engineering MEng

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Chemistry

Chemistry (with Industrial Training Year)

Chemistry (with Study Abroad)

Chemistry with Medicinal Chemistry BSc

Chemistry with Medicinal Chemistry

Chemistry with Medicinal Chemistry (with Industrial Training Year) BSc

Chemistry with Medicinal Chemistry (with Industrial Training Year)

Chemistry with Medicinal Chemistry (with Study Abroad)

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Civil Engineering

Civil Engineering with Year in Industry

Civil Engineering with Foundation Year

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Civil and Structural Engineering with Year in Industry

Civil and Structural Engineering with Year in Industry

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Civil and Surveying Engineering

Civil and Surveying Engineering BEng

Civil and Surveying Engineering MEng

Civil and Surveying Engineering with Year in Industry

Civil and Surveying Engineering with Year in Industry

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Classics and Ancient History

Ancient History BA

Ancient History and Archaeology BA

Classical Studies and English BA

Classics BA

Combined

Combined

Combined

Humanities and Social Sciences International Foundation

Computing Science

Computer Science

Computer Science BSc

Computer Science

Computer Science (Study Abroad)

Computer Science with Industrial Placement BSc

Computer Science with Industrial Placement

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Bio-Computing

Computer Science (Bio-Computing) BSc

Computer Science (Bio-Computing)

Computer Science with Industrial Placement (Bio-Computing)

Computer Science with Industrial Placement (Bio-Computing)

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Game Engineering

Computer Science (Game Engineering)

Computer Science (Game Engineering)

Computer Science with Industrial Placement (Game Engineering)

Computer Science with Industrial Placement (Game Engineering)

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Human-Computer Interaction

Computer Science (Human-Computer Interaction)

Computer Science with Industrial Placement (Human-Computer Interaction)

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Mobile and Distributed Systems

Computer Science (Mobile and Distributed Systems)

Computer Science (Mobile and Distributed Systems)

Computer Science with Industrial Placement (Mobile and Distributed Systems) BSc

Computer Science with Industrial Placement (Mobile and Distributed Systems) Physical Sciences and
Engineering International Foundation

Security and Resilience

Computer Science (Security and Resilience)

Computer Science (Security and Resilience)

Computer Science with Industrial Placement (Security and Resilience)

Computer Science with Industrial Placement (Security and Resilience)

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Software Engineering

Computer Science (Software Engineering) BSc

Computer Science with Industrial Placement (Software Engineering) BSc

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Dentistry

Dental Surgery BDS

Oral and Dental Health Sciences BSc

Earth Science

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Earth Science BSc

Earth Science with Year in Industry BSc

Earth Science

Earth Science with Year in Industry

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Economics

Business and
Management International Foundation

Economics BSc

Economics and Business Management BA

Economics and Finance BSc

Mathematics and Economics BSc

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Politics and Economics BA

Education

Education

Humanities and Social Sciences International Foundation

Electrical and Electronic Engineering

Automation and Control BEng

Automation and Control with Industrial Project

Digital Electronics BEng

Digital Electronics with Industrial Project

Electrical and Electronic Engineering

Electrical and
Electronic Engineering with Foundation Year BEng

Electrical and Electronic Engineering with Foundation Year

Electrical and Electronic Engineering with Industrial Project

Electrical Power Engineering BEng

Electrical Power Engineering with Industrial Project

Electronic Communications BEng

Electronic Communications with Industrial Project

Electronics and Computer Engineering BEng

Electronics and Computer Engineering with Industrial Project

Microelectronic Engineering BEng

Microelectronic Engineering with Industrial Project

Physical Sciences and Engineering International Foundation

English Literature, Language and Linguistics

Classical Studies and English BA

English Literature and History BA

English Language BA

English Language and Literature BA

English Literature BA

English Literature with Creative Writing

Linguistics BA

Linguistics with Chinese or Japanese BA

Linguistics with French BA

Linguistics with German BA

Linguistics with Spanish BA

Modern Languages and Linguistics Environmental and Rural Studies

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Countryside Management

Environmental Science

Environmental Science with Placement

Environmental Sciences (Agricultural and Environmental Science)

Environmental Sciences (Agricultural and Environmental Science) with Placement

Environmental Sciences (Clean Technology)

Environmental Sciences (Clean Technology) with Placement

Environmental Sciences (Ecosystem Management)

Environmental Sciences (Ecosystem Management) with Placement

Environmental Sciences (Environmental Geochemistry)

Environmental Sciences (Environmental Geochemistry) with Placement

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Rural Studies BSc

Exercise

Sport and Exercise Science BSc

Film Studies

Combined

Film and Media BA

Humanities and Social Sciences International Foundation

Fine Art

Foundation Year

Chemical Engineering with Foundation Year BEng

Chemical Engineering with Foundation Year

Civil Engineering with Foundation Year BEng

Civil Engineering with Foundation Year MEng

Electrical and Electronic Engineering with Foundation Year BEng

Electrical and Electronic Engineering with Foundation Year

Engineering with Foundation Year BEng

Engineering with Foundation Year MEng

Marine Technology with Foundation Year BEng

Physics with Foundation Year BSc

Physics with Foundation Year

Genetics

Biomedical Genetics BSc

Biomedical Genetics (Integrated Master’s)

Geography

Geographic Information Science BSc

Geographic Information Science with Year in Industry BSc

Geography BSc

Geography BA

Geography and Planning

Humanities and Social Sciences International Foundation

Mapping and Geospatial Data Science

Physical Geography

Surveying and Mapping Science BSc

Surveying and Mapping Science with Year in Industry BSc

Geomatics

Geographic Information Science BSc

Geographic Information Science with Year in Industry

Mapping and Geospatial Data Science

Physical Geography BSc

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Surveying and Mapping Science BSc

Surveying and Mapping
Science with Year in Industry BSc

History

English Literature and History BA

History BA

History and Archaeology BA

Politics and History BA

History of Art

International Foundation

Architecture International Foundation

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Business and Management International Foundation

Humanities and Social Sciences International Foundation

Physical Sciences and Engineering International Foundation

International Year One

Architecture International Year One

Business International Year One

Journalism

Journalism, Media and Culture BA

Humanities and Social Sciences International Foundation

Law

Business and
Management International Foundation

Humanities and Social Sciences International Foundation

Law LLB

Linguistics

Linguistics BA

Linguistics with Chinese or Japanese

Linguistics with French

Linguistics with German

Linguistics with Spanish

Modern Languages and Linguistics

Marine Sciences

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Marine Biology BSc

Marine Biology and Oceanography

Marine Zoology

Marine Technology

Marine Technology with Foundation Year

Marine Technology with Foundation Year

Marine Technology with Marine Engineering

Marine Technology with Marine Engineering

Marine Technology with Naval Architecture BEng

Marine Technology with Naval Architecture MEng

Marine Technology with Offshore Engineering

Marine Technology with Offshore Engineering

Marine Technology with Small Craft Technology

Marine Technology with Small Craft Technology)

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Marketing

Business International Year One

Business and Management International Foundation

Food Business Management and Marketing

International Marketing and Management

International Marketing and Management with Foundation Year BSc

Marketing BSc

Marketing and Management BSc

Nutrition with Food Marketing (BD46)

Nutrition with Food Marketing with Placement

Mathematics and Statistics

Mathematics and Accounting

Mathematics and Economics BSc

Mathematical Sciences with Foundation Year BSc

Mathematics BSc

Mathematics and Statistics

Mathematics with Finance

Mathematics with Management BSc

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Psychology and Mathematics BSc

Statistics

Mechanical and Systems Engineering

Mechanical Design and Manufacturing Engineering

Mechanical Engineering BEng

Mechanical Engineering with Biomedical Engineering

Mechanical Engineering with Foundation Year

Mechanical Engineering with Foundation Year

Mechanical Engineering with Mechatronics

Mechanical Engineering with Energy

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Sustainable Transport Engineering

Media, Communication and Cultural Studies

Film and Media BA

Film Practices BA

Humanities and Social Sciences International Foundation

Journalism, Media and Culture BA

Media, Communication and Cultural Studies

Medicine

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Medical Science (Deferred Choice) BSc

Medicine and Surgery MB BS

Modern Languages

Chinese Studies OR Japanese Studies BA

Modern Languages BA

Modern Languages and Business Studies BA

Modern Languages and Linguistics BA

Modern Languages, Translation and Interpreting

Spanish, Portuguese and Latin American Studies BA

Music

Contemporary and Popular Music BA

Folk and Traditional Music BA

Music BMus

Music BA

Nutrition and Food

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Food and Human Nutrition BSc

Food and Human Nutrition with Placement BSc

Food Business Management and Marketing BSc

Nutrition with Food Marketing

Nutrition with Food Marketing with Placement

Psychology and Nutrition BSc

Pharmacology

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Pharmacology BSc

Pharmacy

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Pharmacy

Philosophy

Combined

Humanities and Social Sciences International Foundation

Philosophy BA

Physics

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Physics BSc

Physics

Physics with Foundation Year BSc

Physics with Foundation Year

Theoretical Physics BSc

Theoretical Physics

Physiological Sciences

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Physiological Sciences BSc

Politics

Business and Management International Foundation

Government and European Union Studies

Humanities and Social Sciences International Foundation

Politics BA

Politics and Economics BA

Politics and History

Politics and Sociology

Psychology

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Psychology

Psychology and Biology BSc

Psychology and Mathematics

Psychology and Nutrition BSc

Sociology

Humanities and Social Sciences International Foundation

Politics and Sociology

Speech and Language Sciences

Speech and Language Therapy

Sport and Exercise Science

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Psychology and Sport and Exercise Science

Sport and Exercise Science

Surveying and Mapping Science

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Mapping and Geospatial Data Science

Physical Sciences and Engineering International Foundation

Surveying and Mapping Science BSc

Surveying and Mapping Science with Year in Industry BSc

Urban Planning

Architecture and Urban Planning BA

Architecture International Foundation

Architecture International Year One

Geography and Planning BA

Humanities and Social Sciences International Foundation

Master of Planning

Urban Planning

Zoology

Biological and Biomedical Sciences International Foundation

Marine Zoology BSc

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.ncl.ac.uk/accommodation