انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Massey

درباره دانشگاه:

دانشگاه Massey در سال 1927 تاسیس شده است و دارای مجوز رسمی از AACSB است، درجه دامپزشکی این دانشگاه در استرالیا، انگلستان، کانادا، ایالات متحده آمریکا و تعدادی از کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شده است. بیش از 100 باشگاه و تجمع برای دانش جوبان برای دوستیابی  مطالعه وجود دارد.

 

رنکینگ:

دانشگاه Massey  طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 480  است .

– دانشگاه Massey  در نیوزیلند رتبه 4 دارد.

 

دانشکده اصلی:                                     دانشکده ها:                                                     تعداد دانشجویان:                       

اوکلند       18000                               Wellington, Palmerston North                             

 

دپارتمان ها:

هنر

مدیریت

آموزش

علوم انسانی و اجتماعی

علوم کاربردی

 

خوابگاه دانشجویی:

http://www.massey.ac.nz/massey/student-life/accommodation/accommodation_home.cfm

 

رشته های تحصیلی: 

Postgraduate

Undergraduate

Master of Advanced Leadership Practice

Master of AgriCommerce

Master of Agriculture

Horticulture –
Master of Agriculture

Life Cycle Management –  Master of Agriculture

Without Specialization –  Master of Agriculture

Master of Analytics

Business –
Master of Analytics

Public Policy –
Master of Analytics

Master of Applied Linguistics

Master of Applied Social Work

Master of Applied Statistics

Master of Arts

Master of Arts- Defense and Security Studies

Economics –
Master of Arts

Education –
Master of Arts

English –
Master of Arts

Geography –
Master of Arts

History –
Master of Arts

Media Studies –
Master of Arts

Museum Studies –
Master of Arts

Philosophy –
Master of Arts

Politics –
Master of Arts

Psychology –
Master of Arts

Social Anthropology –  Master of Arts

Social Policy –
Master of Arts

Sociology –
Master of Arts

Spanish –
Master of Arts

Master of Aviation

Master of Business Administration

Master of Business Studies

Accountancy –
Master of Business Studies

Banking –
Master of Business Studies

Communication –
Master of Business Studies

Economics –
Master of Business Studies

Finance –
Master of Business Studies

Human Resource Management –  Master of Business Studies

Management –
Master of Business Studies

Marketing –
Master of Business Studies

Master of Clinical Psychology

Master of Communication

Master of Construction

Building Technology –  Master of Construction

Construction Law –  Master of Construction

Construction Project Management –  Master of Construction

Facilities Management –  Master of Construction

Quantity Surveying –  Master of Construction

Master of Counselling Studies

Master of Creative Writing

Master of Dairy Science and Technology

Master of Design

Master of Education

Early Years –
Master of Education

Educational Administration and Leadership –  Master of Education

E-Learning –
Master of Education

Inclusive Education –  Master of Education

Literacy Education –  Master of Education

Mathematics Education –  Master of Education

Teaching and Learning –  Master of Education

Tertiary Education –  Master of Education

Master of Educational Psychology

Master of Educational and Developmental
Psychology

Master of Emergency Management

Master of Engineering

                    Master
of Engineering Studies

Electronics and Computer Engineering –  Master of Engineering Studies

Energy Management –  Master of Engineering Studies

Life Cycle Management –  Master of Engineering Studies

Mechatronics –
Master of Engineering Studies

Packaging Technology –  Master of Engineering Studies

Renewable Energy Systems –  Master of Engineering Studies

Master of Environmental Management

Master of Finance

Master of Fine Arts

Master of Food Safety and Quality

Master of Food Technology

Master of Health Science

Environmental Health –  Master of Health Science

Psychology –
Master of Health Science

Rehabilitation –
Master of Health Science

Sport and Exercise –  Master of Health Science

Master of Information Sciences

Computer Science –  Master of Information Sciences

Information Technology –  Master of Information Sciences

Software Engineering –  Master of Information Sciences

Master of
International Development

Master of
International Security

Master of Journalism

Master of Management

Accountancy –  Master of Management

Banking and Finance
  Master of Management

Communication
Management –  Master of Management

Enterprise
Development –  Master of Management

Financial Economics
  Master of Management

Health Service
Management –  Master of Management

The Master of
Management (Health Service Management)

Human Resource
Management –  Master of Management

Massey University’s
Master of Management (Human Resource Management)

International
Business –  Master of Management

Management –  Master of Management

Marketing –  Master of Management

Master of Māori
and Indigenous Business

Master of Māori
Visual Arts

Master of Philosophy

Master of
Professional Accountancy and Finance

Master of
Professional Public Relations

Master of Public
Health

Master of Quality
Systems

Master of Resource
and Environmental Planning

Master of Science

Agricultural Science
  Master of Science

Animal Science –  Master of Science

Biochemistry –  Master of Science

Biological Sciences
  Master of Science

Chemistry –  Master of Science

Massey University’s
Master of Science (Chemistry Computer Science –  Master of Science

Conservation Biology
  Master of Science

With Massey’s Master
of Science (Conservation Biology)

Earth Science –  Master of Science

The Master of Science
(Earth Science)

Ecology –  Master of Science

Exercise and Sport
Science –  Master of Science

Genetics –  Master of Science

Geography –  Master of Science

Horticultural Science
  Master of Science

Human Nutrition
  Master of Science

Mathematics –  Master of Science

Medical Laboratory
Science –  Master of Science

Microbiology –  Master of Science

Nanoscience –  Master of Science

Nutrition and
Dietetics –  Master of Science

Physics –  Master of Science

Physiology –  Master of Science

Plant Biology –  Master of Science

Plant Breeding –
Master of Science

Psychology –  Master of Science

Soil Science –  Master of Science

Statistics –  Master of Science

Zoology –  Master of Science

Master of Social Work

Master of Specialist
Teaching

Master of Speech and
Language Therapy

Master of Sport and
Exercise

Exercise Prescription
and Training –  Master of Sport and
Exercise

Exercise Science
  Master of Sport and Exercise

Physical Education
  Master of Sport and Exercise

Sport Coaching –  Master of Sport and Exercise

Sport Management
  Master of Sport and Exercise

Master of Sport
Management

Master of Supply
Chain Management

Master of Teaching
and Learning

Master of Veterinary
Medicine

Master of Veterinary
Science

Master of Veterinary Studies

Conservation
Veterinary Medicine –  Master of
Veterinary Studies

Epidemiology –  Master of Veterinary Studies

Veterinary Pathology
  Master of Veterinary Studies

Veterinary Public
Health –  Master of Veterinary Studies

Without
Specialization –  Master of Veterinary
Studies

 

Bachelor of Aviation in Air Transport Pilot –
Aero plane  

Bachelor of Social Work  

 Bachelor
of Nursing  

 Bachelor
of Nursing  

 Bachelor
of Social Work  

 Bachelor
of Veterinary Science  

 Bachelor
of Aviation Management  

 Bachelor
of Business – Accountancy  

Bachelor of Communication – Communication
Management  

Bachelor of AgriScience  

Bachelor of AgriScience – Agriculture  

Bachelor of Communication – Public Relations  

Bachelor of Communication – Marketing
Communication  

Bachelor of Communication – Journalism Studies  

Bachelor of Business – Human Resource Management
and Employment Relations  

Bachelor of AgriCommerce – Food Marketing and
Retailing  

Bachelor of AgriCommerce – Agricultural Economics
 

Bachelor of AgriCommerce – Farm Management  

Bachelor of AgriCommerce – International
Agribusiness  

Bachelor of AgriCommerce – Rural Valuation  

Bachelor of AgriScience – Equine  

Bachelor of AgriScience – Horticulture  

Bachelor of Business – International Business  

Bachelor of Business – Entrepreneurship and Small
Business  

Bachelor of Resource and Environmental Planning  

 Bachelor
of Science – Agricultural Science  

Bachelor of Science – Ecology  

Bachelor of Science – Chemistry  

Bachelor of Retail and Business Management  

 Bachelor
of Veterinary Science 

 Bachelor
of Resource and Environmental Planning

 Bachelor
of Business – Accountancy  

Bachelor of Communication – Communication
Management  

Bachelor of Aviation Management  

 Bachelor
of AgriScience

Bachelor of Science – Agricultural Science

Bachelor of Communication – Public Relations  

Bachelor of Communication – Marketing

Bachelor of Business – Human Resource

Management and Employment Relations   

Bachelor of Science – Ecology *   

Bachelor of Science – Chemistry *   

Bachelor of AgriCommerce – Food Marketing and
Retailing

 Bachelor of
AgriCommerce – Agricultural Economics

 Bachelor
of AgriCommerce – Farm Management

 Bachelor
of AgriCommerce – International Agribusiness   

 Bachelor
of AgriCommerce – Rural Valuation   

 Bachelor
of Science – Computer Science   

Bachelor of Health Science – Rehabilitation   

 Bachelor
of Design

 Bachelor
of Engineering in Engineering and Innovation Management

Bachelor of Information Sciences   

Bachelor of Health Science – Integrated Human
Health   

Bachelor of Applied Economics   

Bachelor of Information Sciences   

Bachelor of Engineering (Honors)   

Bachelor of Construction   

Bachelor of Business – Economics   

Bachelor of Accountancy   

Bachelor of Arts – Business Psychology   

Bachelor of Health Science   

Bachelor of Food Technology (Honors)   

Bachelor of Business – Strategic Communication   

Bachelor of Arts – Economics   

Bachelor of Communication – Media Studies   

Bachelor of Communication – Linguistics   

Bachelor of Business – Property   

Bachelor of Business – Marketing   

Bachelor of Business – Management   

Bachelor of Business – Finance   

Bachelor of Arts – Statistics   

Bachelor of Arts – Sociology   

Bachelor of Arts – Social Policy   

Bachelor of Arts – Social Anthropology   

Bachelor of Arts – Psychology

Bachelor of Arts – Politics   

Bachelor of Arts – Philosophy   

Bachelor of Arts – Media Studies   

Bachelor of Arts – Mathematics   

Bachelor of Arts – Linguistics   

Bachelor of Arts – Geography   

Bachelor of Arts – Environmental Studies   

Bachelor of Arts – English   

Bachelor of Arts – Educational Psychology   

Bachelor of Creative Media Production   

Bachelor of Construction – Quantity Surveying   

Bachelor of Design (Honors)   

Bachelor of Arts – Classical Studies   

Bachelor of Arts – Creative Writing   

Bachelor of Arts – Education   

Bachelor of Arts – History   

Bachelor of Commercial Music   

Bachelor of Communication – Expressive Arts   

Bachelor of Construction – Construction
Management   

 Bachelor
of Design – Fashion Design (Honours)   

Bachelor of Design – Industrial Design (Honours)   

Bachelor of Design – Photography (Honours)   

Bachelor of Design – Spatial Design (Honours)   

Bachelor of Design – Textile Design (Honours)   

Bachelor of Design – Visual Communication Design
(Honours)   

Bachelor of Engineering in Chemical and
Bioprocess Engineering (Honours)   

 Bachelor
of Engineering in Electronics and

 Bachelor
of Engineering in Mechatronics (Honours)   

Bachelor of Fine Arts (Honours)   

Bachelor of Health Science – Health Promotion   

 Bachelor
of Health Science – Psychology   

Bachelor of Food Technology in Food Process
Engineering (Honours)   

 Bachelor
of Food Technology in Food Product Technology (Honours)   

Bachelor of Business – Organizational Technology
Management   

Bachelor of Sport Management   

Bachelor of Information Sciences – Computer
Science   

 Bachelor
of Information Sciences – Computer Science   

Bachelor of Veterinary Technology   

 Bachelor
of Science – Biochemistry   

Bachelor of Science – Zoology   

Bachelor of Science – Statistics   

Bachelor of Science – Psychology   

Bachelor of Science – Plant Science   

Bachelor of Science – Physiology   

Bachelor of Science – Physics   

Bachelor of Science – Microbiology   

Bachelor of Science – Mathematics   

Bachelor of Science – Marine Ecology   

 Bachelor
of Science – Human Nutrition   

Bachelor of Science – Geography   

 Bachelor
of Science – Geography   

 Bachelor
of Science – Genetics   

Bachelor of Science – Exercise and Sport Science   

Bachelor of Science – Environmental Science   

Bachelor of Science – Earth Science   

Bachelor of Science – Computer Science   

Bachelor of Science – Biological Sciences Massey

 Bachelor
of Science – Animal Science   

Bachelor of Information Sciences – Data Science   

Bachelor of Information Sciences – Information
Systems   

Bachelor of Information Sciences – Information
Technology   

Bachelor of Information Sciences – Software
Engineering   

Bachelor of Sport and Exercise – Exercise
Prescription and Training   

 Bachelor of
Sport and Exercise – Physical Education   

 Bachelor
of Applied Economics   

Bachelor of Sport Management   

Bachelor of Information Sciences   

Bachelor of Engineering (Honours)   

Bachelor of Construction   

Bachelor of Business – Economics   

 Bachelor
of Information Sciences – Computer Science

Bachelor of Accountancy   

Bachelor of Arts – Business Psychology   

Bachelor of Veterinary Technology   

 Bachelor
of Health Science   

Bachelor of Food Technology (Honours)   

Bachelor of Business – Strategic Communication   

 Bachelor
of Arts – Economics   

 Bachelor
of Science – Biochemistry

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.massey.ac.nz/massey/learning/programme-course/programme-course-search.cfm