انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Manchester Metropolitan

 

درباره دانشگاه:

دانشگاه Manchester Metropolitan یکی از بزرگترین و پرطرفدارترین دانشگاههای بریتانیا است که ریشه های علمی آن به قرن نوزدهم میرسد. دانشکده هنر و طراحی دانشگاه منچستر متروپولیتن یکی از بزرگترین ارائه دهندگان دوره های هنر و طراحی در انگلستان است و تحقیقات آن در زمینه بهداشت، علوم زیست پزشکی، علوم رایانه، کسب و کار و مدیریت، کار اجتماعی و سیاست های اجتماعی، درام، رقص، هنرهای نمایشی، علم محیط زیست، جامعه شناسی، انگلیسی، فلسفه و هنر و طراحی در سطح جهانی قابل قبول است.

رنکینگ:

  • دانشگاه Manchester Metropolitan طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 720  است .
  • دانشگاه Manchester Metropolitan در انگلستان رتبه 59 دارد.

 

دانشکده اصلی:

Manchester

تعداد دانشجویان:                       

38,000

 

دپارتمان ها

هنر و طراحی

روانشناسی و علوم اجتماعی

علوم انسانی

حقوق

علم پایه و مهندسی

مدیریت

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www2.mmu.ac.uk/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Bar Professional Training Course (BPTC)   

 MSc Speech and Language Therapy (Pre-Registration) 

 LLM/PgDip LLM in Legal Practice at the Bar   

 MSc Physiotherapy (Pre-Registration)   

 MA Multimedia Journalism   

 MSc Public Relations   

 PgDip Adult Nursing   

 MSc International Business Management   

 PgDip/MSc Project Management   

 MSc/PgDip/PgCert Economic and Financial Analysis   

 MSc/PgDip/PgCert International Human Resource
Management with CIPD   

 MSc/PgDip/PgCert Human Resource Management with CIPD   

 MSc Zoo Conservation Biology   

 MSc Animal Behavior   

 MSc Conservation Biology   

 MSc Conservation Genetics   

 MSc Bird Conservation   

 MA Creative Writing   

 MSc Electronic Engineering   

 MSc Zoo Conservation Biology   

 MSc Zoo Conservation Biology   

 MSc Animal Behavior   

 MSc Animal Behavior   

 MSc Advanced Computer Science   

 MSc Computing   

 MSc Conservation Biology   

 MSc Conservation Biology   

 MA Contemporary Curating   

 Master of Landscape Architecture   

 Legal Practice Course (LPC)   

 MSc Advanced Physiotherapy   

 MSc International Events Management   

 MSc Information Systems   

 MSc Electronic Engineering   

 MSc Accounting and Finance   

 Graduate Diploma in Law (Common Professional
Examination)   

 MA Social Work   

 MSc Logistics and Supply Chain Management   

 LLM (Master of Laws)   

 MA Library and Information Management   

 MSc Marketing (Creative Advertising)   

 MSc Marketing (Communications)   

 MSc Environmental Management and Sustainable
Development   

 MSc Conservation Genetics   

 MSc Conservation Genetics   

 MSc Bird Conservation   

 MA History   

 Top-up LLM (LLM in Legal Practice)   

 MA Creative Writing   

 MA Creative Writing   

 PgDip Specialist Community Public Health Nursing
(Health Visiting or School Nursing)   

 MSc Applied Quantitative Methods   

 MA International Relations and Global Communications  

 MA International Tourism and Hospitality Management   

 Master of Public Administration   

 MSc/PgDip/PgCert Banking and Finance   

 MSc Business Analytics   

 MSc Data Science   

 MSc Psychological Wellbeing in Clinical Practice   

 MSc Clinical Skills in Integrative Psychotherapy   

 MFA Creative Writing   

 MSc Cyber Security   

 MSc Digital Marketing Communications   

 MSc Electronic Engineering   

 MSc Information and Data Management   

 MSc Marketing   

 MSc Bird Conservation   

 MFA Creative Writing   

 MFA Creative Writing   

 MSc Finance and Business   

 Msc Financial Technology (Fintech)   

 MFA Contemporary Curating   

 MSc Management   

 Ma Applied Criminology   

 MA Fashion and Business   

 MSc Fashion and Business   

 LLM/LPC LLM in Legal Practice (Full Award)   

 MA Health and Social Care   

 MSc Engineering Management   

 MSc Industrial Communication and Automation   

 MSc Mechanical Engineering   

 MSc Rail Engineering   

 MA Architecture and Urbanism   

 MSc Biomedical Science   

 MSc Psychology and Criminology   

 MSc Psychology and Psychology by Research   

 MA Design – Embroidery   

 MA Design: Fashion Art Direction   

 MA European Philosophy   

 MA Textile Practice   

 MA Fine Art   

 MSc Engineering Management   

 MSc Industrial Communication and Automation   

 MA Photography   

 MA Exercise and Sport – Sport Development   

 MSc Exercise and Sport – Psychology   

 MA Exercise and Sport – Coaching Studies   

 MSc Exercise and Sport – Biomechanics   

 MA English Studies   

 MA by Research   

MA Filmmaking   

 MA Textiles for Fashion   

 MSc Mechanical Engineering   

 MA Education Studies   

 MA Animation   

 MA Design – Interior Design   

 MA Illustration   

 MSc/PgDip Food Science and Innovation   

 MSc Educational Leadership and Management   

 MA Design – Product and Furniture   

 MA Design – Craft   

 ACCA Association of Chartered Certified
Accountants Professional Stage   

 MSc Occupational Safety, Health and Environment   

 MSc Automotive Engineering   

 MSc Exercise and Sport – Physiology   

 MA Health and Social Care   

 MA Fashion Buying and Merchandising Management   

 PgDip Community Health   

 MA Teaching English to Speakers of Other
Languages (TESOL) and Applied Linguistics   

 MSc Clinical Biochemistry   

 MSc Cellular Pathology   

 MA Childhood and Youth Studies   

 MSc Data Analytics   

 MSc Exercise and Sport   

 MSc Hematology and Transfusion Science   

 MSc Medical Microbiology   

 MSc Science Communication   

 MA Exercise and Sport (Sport and Leisure History)  

 MSc Control and Instrumentation for Nuclear
Engineering   

 MSc Engineering Management   

 MSc Industrial Communication and Automation   

 MSc Mechanical Engineering   

 MSc Rail Engineering   

 MSc Rail Engineering   

 MSc Automotive Engineering (Jan start)   

 MA Health and Social Care   

 MSc Automotive Engineering (Jan start)   

 MSc Control and Instrumentation for Nuclear
Engineering   

 MSc Control and Instrumentation for Nuclear
Engineering   

 PgCert Dysphagia   

 PgCert Dysphagia   

 MFA Animation   

 MFA Design – Craft   

 MA Design – Embroidery   

 MFA Design: Fashion Art Direction   

 MA Design: Fashion   

 MFA Design: Fashion   

 MA Design- Graphic Design and Art Direction   

 MFA Design- Graphic Design and Art Direction   

 MFA Illustration   

 MFA Design – Interior Design   

 MSc Design – Product and Furniture   

 MFA Design – Product and Furniture   

 MFA Textile Practice   

 MFA Textiles for Fashion   

 MFA Filmmaking   

 MFA Fine Art   

 MFA Photography   

 MA International Education   

 MA Social Research   

 MA Linguistics and English Language   

 MA in Linguistics and English Studies   

 MSc/PgDip Sport Nutrition   

 MSc Advanced Practice in Health and Social Care   

 MA Exercise and Sport   

 Master of Architecture

MA Filmmaking   

 MA Textiles for Fashion   

 MSc Mechanical Engineering   

 MA Education Studies   

 MA Animation   

 MA Design – Interior Design   

 MA Illustration   

 MSc/PgDip Food Science and Innovation   

 MSc Educational Leadership and Management   

 MA Design – Product and Furniture   

 MA Design – Craft   

 ACCA Association of Chartered Certified
Accountants Professional Stage   

 MSc Occupational Safety, Health and Environment   

 MSc Automotive Engineering   

 MSc Exercise and Sport – Physiology   

 MA Health and Social Care   

 MA Fashion Buying and Merchandising Management   

 PgDip Community Health   

 MA Teaching English to Speakers Of Other
Languages (TESOL) and Applied Linguistics   

 MSc Clinical Biochemistry   

 MSc Cellular Pathology   

 MA Childhood and Youth Studies   

 MSc Data Analytics   

 MSc Exercise and Sport   

 MSc Hematology and Transfusion Science   

 MSc Medical Microbiology   

 MSc Science Communication   

 MA Exercise and Sport (Sport and Leisure History)  

 MSc Control and Instrumentation for Nuclear
Engineering   

 MSc Engineering Management   

 MSc Industrial Communication and Automation   

 MSc Mechanical Engineering   

 MSc Rail Engineering   

 MSc Rail Engineering   

 MSc Automotive Engineering (Jan start)   

 MA Health and Social Care   

 MSc Automotive Engineering (Jan start)   

 MSc Control and Instrumentation for Nuclear
Engineering   

 MSc Control and Instrumentation for Nuclear
Engineering   

 PgCert Dysphagia   

 PgCert Dysphagia   

 MFA Animation   

 MFA Design – Craft   

 MA Design – Embroidery   

 MFA Design: Fashion Art Direction   

 MA Design: Fashion   

 MFA Design: Fashion   

 MA Design- Graphic Design and Art Direction   

 MFA Design- Graphic Design and Art Direction   

 MFA Illustration   

 MFA Design – Interior Design   

 MSc Design – Product and Furniture   

 MFA Design – Product and Furniture   

 MFA Textile Practice   

 MFA Textiles for Fashion   

 MFA Filmmaking   

 MFA Fine Art   

 MFA Photography   

 MA International Education   

 MA Social Research   

 MA Linguistics and English Language   

 MA in Linguistics and English Studies   

 MSc/PgDip Sport Nutrition   

 MSc Advanced Practice in Health and Social Care   

 MA Exercise and Sport   

 Master of Architecture

Accounting and Finance

Architecture

Art, Design and Media

Biology and Conservation

Biology and Healthcare sciences

Business and Management

Chemistry

Computing

Criminology

Digital Technology and Multimedia

Economics

Education and Early Years

Engineering and Technology

English and Creative Writing

Environmental Science

Fashion

Film and Media

Food and Nutrition

Forensic Science

French

Geography

German 3 courses

Health and Social Care

Healthcare Science

History

Hospitality, Tourism and Events Management Informatics

Information and Communications

Information Management

Italian

Journalism

Languages

Law

Linguistics

Literature

Marketing and Advertising

Mathematics

Nursing

Philosophy

Physiotherapy

Politics

Psychology

Public Relations

Public Services

Social work

Sociology

Spanish

Speech and Language Therapy

Sport and Exercise Sciences

Sports Management

Textiles and Embroidery

Theatre, Acting and Music

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www2.mmu.ac.uk/study/courses