انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Loughborough

 

درباره دانشگاه:

دانشگاه Loughborough در سال 1909 تاسیس شده است. این دانشگاه در انگلستان از نظر میزان استخدام، رتبه 5 را دارد. دانشجویان این دانشگاه از دپارتمان ورزش موفق شده اند که 12 مدال المپیک و 22 مدال پاراالمپیک را از آن خود کنند. در این دانشگاه بورسیه های متفاوتی ارائه میشود که برخی از آنها تمام هزینه ها را در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس پوشش میدهد که البته بسیار رقابتی و وابسته به رزومه دانشجو میباشد.

رنکینگ:

  • دانشگاه Loughborough طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 383  است .
  • دانشگاه Loughborough در انگلستان رتبه 36 دارد.

 

دانشکده اصلی 

Loughborough

تعداد دانشجویان:                       

16000

 

دپارتمان ها

مهندسی هواپیما و خودرو                                                                 مهندسی مواد

هنر                                                                                          ریاضیات

معمماری                                                                                   مهندسی مکانیک

اقتصاد و مدیریت                                                                         سیاست و تاریخ

شیمی                                                                                      روانشناسی

مهندسی  عمران و شهرسازی                                                          علوم اجتماعی

کامپیوتر                                                                                   ورزش و علوم سلامت

طراحی

مهندسی برق

زبان انگلیسی

خوابگاه دانشجویی:

http://www.lboro.ac.uk/services/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Sport Management MSc

Sport Marketing MSc

Systems Engineering MSc

Telecommunications Engineering MSc

The Loughborough MBA

User Experience Design MA

Water and Environmental Management (Distance
Learning) MSc

Water and Waste Engineering (Distance Learning)
MSc

Work Psychology

Security, Peace-building and Diplomacy MSc

Social Science Research (Business and Management Studies) MSc

Social Science Research (Communication and Media) MSc

Social Science Research (Social Policy) MSc

Social Science Research (Sport and Exercise
Science) MSc

Sport and Exercise Nutrition MSc

Sport and Exercise Psychology MSc

Sport Biomechanics MSc

Sport Business MRes

Sport Business and Innovation MSc

Sport Business and Leadership MSc

Sport Digital and Media Technologies MSc

Mechanical, Electrical and Manufacturing
Engineering Short Courses for Industry CPD

Media and Creative Industries MA

Media and Creative Industries MRes MRes

Media and Cultural Analysis MA

Mobile Communications MSc

Musculoskeletal Sport Science and Health MSc

Pharmaceutical Science and Medicinal Chemistry
Diploma, MSc, PG certificate

Physical Education with Qualified Teacher Status
(QTS) MSc with QTS, PGCE

Physics of Materials MSc

Polymer Science and Technology Diploma, MSc, PG
certificate

Renewable Energy Systems Technology (Distance
Learning) MSc

Renewable Energy Systems Technology (Full-time)
MSc

International Water and Sanitation Management MSc

International Water and Sanitation Engineering
MSc

Internet Computing and Network Security MSc

Computer Science

 Management MSc

Low Energy Building Services Engineering MSc

Management MSc

Managing Innovation in Creative Organizations MSc

Marketing MSc

Materials Science and Technology Diploma, MSc, PG
certificate

Mathematical Finance MSc

Mathematics with Qualified Teacher Status (QTS)
MSc with QTS, PGCE

Mechanical Engineering MSc

Global Political Communication MA

Globalization and Cities MSc

Graphic Design and Visualization MA

Human Factors and Ergonomics for Patient Safety
MSc

Human Factors for Inclusive Design MSc

Human Factors in Transport MSc

Human Resource Management (HRM) MSc

Industrial Mathematical Modelling MSc

Information Management and Business Technology
MSc

Infrastructure in Emergencies (Distance Learning)
MSc

Integrated Industrial Design MSc

International Business MSc

International Financial and Political Relations
MSc

International Management MSc

Entrepreneurship and Innovation Management MSc

Entrepreneurship, Finance and Innovation MSc

Glendonbrook Institute for Enterprise Development

London

Environmental Monitoring for Management MSc

Ergonomics (Human Factors) Diploma, MSc, PG
certificate

Ergonomics in Health and Community Care Diploma,
MSc, PG certificate

European Master’s in Renewable Energy MSc

g Executive Education Diploma, MSc, PG
certificate

Exercise as Medicine MSc

Exercise Physiology MSc

Finance MSc

Finance and Investment MSc

Finance and Management MSc

Global Communication and Development MA

Global Media and Cultural Industries MA

Digital Technologies MRes

Diplomacy and International Governance MRes

Diplomacy, Business and Trade MSc

Diplomacy, Statecraft and Foreign Policy MSc

Economics and Business Strategy MSc

Economics and Finance MSc

Economics and International Business MSc

Electronic and Electrical Engineering MSc

Employment Relations and Human Resource
Management (HRM) MSc

Engineering Design MSc

Entrepreneurial Design Management MSc

Entrepreneurship and Innovation MRes

Certificates in Automotive Engineering PG
certificate

Aeronautical and Automotive Engineering

Loughborough

Communication and Cultural Policy MA

Institute for Media and Creative Industries

London

Construction Management MSc

Architecture, Building and Civil Engineering

Loughborough

Construction Project Management MSc

Architecture, Building and Civil Engineering

Loughborough

Corporate Finance MSc

Business and Economics

Loughborough

Creative Writing MA

Cyber Security and Big Data MSc

Design and Culture MA

Design for Additive Manufacture MSc

Design Innovation MA, MSc

Design Innovation Management MSc

Design Innovation MRes

Digital Communications Systems MSc

Digital Creative Media MSc

Digital Marketing MSc

Digital Media and Society MA

Advanced Chemical Engineering with Information
Technology and Management MSc

Advanced Computer Science MSc

Advanced Manufacturing Engineering and Management MSc

Advanced Physics MSc

Advanced Process Engineering MSc

Short Courses for Industry PG certificate

Air Transport Management MSc

Analytical and Pharmaceutical Science Diploma,
MSc, PG certificate

Analytical Chemistry Diploma, MSc, PG certificate

Automotive Systems Engineering MSc

Banking and Finance MSc

Built Environment: Energy Demand Studies MRes

Business Analytics Consulting MSc

Business Psychology MSc 

Accounting and Financial Management

Aeronautical Engineering

Air Transport Management

Architectural Engineering and Design Management

Architecture

Automotive Engineering

Automotive Materials

Banking, Finance and Management

Biochemistry

Bioengineering

Biological Sciences

Biomaterials Engineering

Business Economics and Finance

Business Psychology

Chemical Engineering

Chemistry

Civil Engineering

Commercial Management and Quantity Surveying

Communication and Media Studies

Computer Science

Computer Science and Artificial Intelligence

Computer Science and Mathematics

Computing and Management

Construction Engineering Management

Criminology and Social Policy

Drama

Drama with Business Studies

Drama with English

Economics

Economics and Management

Economics with Accounting

Economics with Geography

Economics with Politics

Electronic and Electrical Engineering

Engineering Management

Engineering Physics

English

English and Drama

English and Sport Science

English Literature

English with Business Studies

English with Creative Writing

Financial Mathematics

Fine Art

Geography

Geography and Management

Geography and Sport Management

Geography and Sport Science

Geography with Economics

Graphic Communication and Illustration

History

History and International Relations

History and Politics

Human Biology

Sport, Exercise and Health Sciences

Industrial Design and Technology

Design

Information Management and Business

Information Technology Management for Business

International Business

International Economics

International Relations

Management Sciences

Manufacturing Engineering

Materials Science and Engineering

Materials

Mathematics

Mathematics and Accounting and Financial
Management

Mathematics and Management

Mathematics and Sport Science

Mathematics with Economics

Mathematics with Mathematics Education

Mathematics with Statistics

Mechanical Engineering

Medicinal and Pharmaceutical Chemistry

Natural Sciences

Physics

Physics and Mathematics

Physics with Astrophysics and Cosmology

Politics

Politics and International Relations

Politics with Economics

Politics with History

Politics with International Relations

Politics, History and International Relations

Product Design and Technology

Product Design Engineering

Psychology

Psychology with Criminology

Retailing, Marketing and Management

Robotics, Mechatronics and Control Engineering

Social Psychology

Sociology

Sociology with Criminology

Sport and Exercise Psychology

Sport and Exercise Science

Sport Management

Sports Technology

Systems Engineering

Textiles: Innovation and Design

Transport and Business Management

User Centered Design

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.lboro.ac.uk