انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Liverpool John Moores

درباره دانشگاه:

دانشگاه Liverpool John Moores در سال 1992 تاسیس شده است. از ویژگی های این دانشگاه، ارائه رشته ها به صورت Co-op می باشد که نشانگر ارتباطات قوی این دانشگاه با صنعت و بالا بودن میزان کاریابی دانشجویان پس از فارغ التحصیلی است. این دانشگاه دارای 17 مرکز تحقیقاتی میباشد و 75 درصد از این تحقیقت در سطح جهانی قابل قبول هستند.

رنکینگ:

  • دانشگاه Liverpool John Moores طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 803  است .
  • دانشگاه Liverpool John Moores در انگلستان رتبه 64 دارد.

 

دانشکده اصلی

Liverpool

تعداد دانشجویان:                       

20,000

 

دپارتمان ها

هنر

علوم اجتماعی

آموزش

سلامت

علوم پایه

تکنولوژی و محیط زیست

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.gold.ac.uk/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Social Work MA  

 English: Secondary with Qualified Teacher Status
(QTS) PGDE  

 Geography: Secondary with Qualified Teacher
Status (QTS) PGDE  

 Mathematics: Secondary with Qualified Teacher
Status (QTS) PGDE  

 Performing Arts (Dance): Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE 

 Physical Education: Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE 

 Primary Foundation Stage/Key Stage 1 (3-7 years) with QTS PGDE  

 Primary with Physical Education Specialism (5-11 years) and QTS PGDE  

 Performing Arts (Drama): Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE  

 PGDE Primary Key Stage 1/2 (5-11 years) with
Qualified Teacher Status (QTS)  

 School Direct Primary Initial Teacher Training
with QTS – PGCE  

 Clinical Exercise Physiology MSc  

 International Public Health MSc  

 Public Health MSc, PgCert  

 Legal Practice Course LPC  

 Sport Nutrition MSc  

 Sport Coaching MSc  

 Art and Design: Secondary with Qualified Teacher
Status (QTS) PGDE  

 Biology: Secondary with Qualified Teacher Status
(QTS) PGDE  

 Chemistry: Secondary with Qualified Teacher
Status (QTS) PGDE  

 Cities, Culture and Creativity MA  

 Computer Science: Secondary with Qualified
Teacher Status (QTS) PGDE  

 Design and Technology: Secondary PGDE with QTS  

 Forensic Bioscience MSc 

 MA International Approaches to Early Childhood
Education  

 Modern Foreign Languages: Secondary with
Qualified Teacher Status (QTS) PGDE  

 Physics: Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE  

 Physics with Mathematics: Secondary with
Qualified Teacher Status (QTS) PGDE  

 Primary with Mathematics Specialism (5-11 years) with QTS PGDE  

 Public Health Nutrition MSc, PgDip, PgCert  

 Religious Education: Secondary with Qualified
Teacher Status (QTS) PGDE  

 MA Dance Practices  

 Public Health (Addictions) MSc, PgCert  

 Education, Globalization and Social Change MA  

 Media Studies: Secondary with Qualified Teacher
Status (QTS) PGDE  

 MA International Relations  

 Documentary MA  

 Master of Business Administration   

 Modern History MRes  

 Drug Discovery and Design MSc, PgDip, PgCert  

 Art and Design MRes  

 Critical Social Science MRes  

 Quantity Surveying and Commercial Management MSc  

 Health Psychology MSc  

 International Journalism MA  

 Construction Project Management MSc  

 Commercial Building Surveying MSc  

 Criminal Justice MA  

 Sports Psychology MSc  

 Water, Energy and the Environment MSc, PgDip,
PgCert  

 Architecture MArch  

 Smart Technologies for Infrastructure and
Buildings MSc  

 Sport and Clinical Biomechanics MSc  

 Fine Art MA  

 Urban Design MA  

 Exercise Physiology MSc, PgDip, PgCert  

 Graphic Design and Illustration MA  

 Fashion Innovation and Realization MA  

 Master of Business Administration  

 Industrial Biotechnology MSc  

 International Events Management MSc  

 Pharmaceutical Manufacture and Quality Control
MSc, PgDip, PgCert  

 Architectural Engineering MSc  

 Bioarcheology MSc  

 Civil Engineering MSc  

 English MRes  

 Exhibition Studies MA  

 Forensic Anthropology MSc  

 Integrated Building Information Management (BIM) MSc  

 Primate Behaviour and Conservation MSc 

 Project Management MSc  

 Wildlife Conservation and Drone Applications MSc  

 School Direct Secondary Initial Teacher Training
with QTS – PGCE  

 MSc Policing and Cybercrime  

 School Direct Primary Initial Teacher Training
with QTS – PGDE  

 Art in Science MA  

 Cosmetic Science MSc  

 Real Estate MSc  

 Qualifying Law LLM  

 Contemporary Art MPhil   

 MSc Policing and Criminal Investigation   

 International and Transnational Policing MSc   

 MSc Advanced Policing   

 Master of Business Administration   

 International Business and Management MSc   

 Computing and Information Systems MSc  

 Mass Communications MA  

 International Business and Management MSc  

 International Tourism Management MSc  

 International Business and Management MSc   

 Management MSc   

 International Business Corporate and Finance Law LLM (Master of Laws)   

 Mechanical Engineering MSc  

 Human Resource Management MA  

 Port Management MSc  

 International Transport, Trade and Logistics MSc 

 Manufacturing Engineering MSc  

 Marine and Offshore Engineering MSc  

 Electrical Power and Control Engineering MSc  

 Maritime Operations Management MSc *

International Business Corporate and Finance Law LLM (Master of Laws)  

 Entrepreneurship MSc  

 International News Journalism MA  

 Global Crime, Justice and Security Master of Laws (LLM) / MSc  

 Digital Marketing MSc  

 Financial Management MSc  

 International Human Resource Management MSc 

 International Public Relations MSc  

 Management and Digital Business MSc  

 Management MSc  

 Public Relations MSc  

 Cyber Security MSc  

 Drone Technology and Applications MSc  

 International Business Corporate and Finance Law
LLM (Master of Laws)   

 Management MSc   

 MSc Logistics and Supply Chain Management  

 Data Science MSc   

 MA in Musical Theatre   

 Sport Psychology MSc   

 Strength and Conditioning MSc   

 LLM (Master of Laws)   

 Sensor Technologies and Enterprise MSc

BA (Hons) Journalism  

 BA (Hons) Sports Journalism  

 MPharm (Hons) Pharmacy  

 BA (Hons) Film Studies  

 BA (Hons) English Literature and Creative Writing 

 BA (Hons) International Journalism  

 BA (Hons) Media Production  

 BA (Hons) Architecture   

 BSc (Hons) Zoology  

 BSc (Hons) Wildlife Conservation  

 BSc (Hons) Sport and Exercise Science  

 BSc (Hons) Software Engineering  

 MEng (Hons) Mechanical Engineering  

 MEng (Hons) Mechanical and Marine Engineering  

 MEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering 

 BSc (Hons) Criminology and Psychology  

 BA (Hons) Creative Writing  

 BA (Hons) Business Studies  

 BA (Hons) Business and Public Relations  

 BEng (Hons) Building Services Engineering  

 BSc (Hons) Audio and Music Production  

 BSc (Hons) Pharmaceutical Science  

 BA (Hons) Events Management  

 BA (Hons) Media, Culture, Communication  

 BSc (Hons) Multimedia Computing  

 BSc (Hons) Computer Studies  

 BSc (Hons) Computer Forensics  

 BA (Hons) Early Childhood Studies  

 BSc (Hons) Architectural Technology  

 BSc (Hons) Forensic Anthropology  

 BA (Hons) Human Resource Management  

 BA (Hons) Marketing  

 BA (Hons) History and English Literature  

 BA (Hons) History  

 BA (Hons) Graphic Design and Illustration  

 BSc (Hons) Geography  

 BSc (Hons) Forensic Science  

 BSc (Hons) Forensic Psychology and Criminal
Justice  

 BSc (Hons) Nutrition  

 BA (Hons) Fine Art  

 BA (Hons) English, Media and Cultural Studies  

 BA (Hons) English Literature  

 BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering 

 BA (Hons) Education Studies and Early Years  

 BA (Hons) Education Studies and Inclusion  

 BA (Hons) Drama and Creative Writing  

 BA (Hons) Drama and English  

 BA (Hons) Drama  

 BA (Hons) Dance Practices  

 BA (Hons) Criminology  

 LLB (Hons) Law and Criminal Justice  

 BSc (Hons) Construction Management  

 BEng (Hons) Civil Engineering  

 BSc (Hons) Mathematics  

 BA (Hons) Business Management  

 BSc (Hons) Building Surveying  

 BSc (Hons) Biomedical Science  

 BSc (Hons) Animal Behavior  

 BSc (Hons) Accounting and Finance  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering  

 BEng (Hons) Mechanical and Marine Engineering  

 BSc (Hons) Nautical Science  

 BSc (Hons) Maritime Business and Management  

 BSc (Hons) Real Estate  

 BSc (Hons) Quantity Surveying  

 BSc (Hons) Biology  

 BSc (Hons) Applied Sport Psychology  

 BSc (Hons) Science and Football  

 BSc (Hons) Psychology  

 BSc (Hons) Biochemistry  

 BA (Hons) Sociology  

 BA (Hons) Criminology and Sociology  

 BA (Hons) Primary Education with recommendation
for Qualified Teacher Status (QTS)  

 LLB (Hons) Law  

 BSc (Hons) Computer Games Development  

 BA (Hons) Health and Social Care for Individuals,
Families and Communities  

 BA (Hons) Fashion – Design and Communication  

 MEng (Hons) Civil Engineering  

 BSc (Hons) Building Services Engineering Project
Management  

 BSc (Hons) Computer Security  

 MEng (Hons) Building Services Engineering  

 BSc (Hons) Product Design Engineering  

 BSc (Hons) Food Development and Nutrition  

 HNC Construction and Property  

 MEng (Hons) Architectural Engineering  

 BEng (Hons) Architectural Engineering  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering with
Management  

 MEng (Hons) Civil and Environmental Engineering  

 MEng (Hons) Civil and Offshore Engineering  

 MEng (Hons) Civil and Structural Engineering  

 MEng (Hons) Civil and Transportation Engineering  

 MEng (Hons) Civil Engineering and Architecture  

 MEng (Hons) Civil Engineering and Construction
Management  

 MComp (Hons) Computer Forensics  

 MComp (Hons) Computer Games Development  

 BSc (Hons) Computer Science  

 MComp (Hons) Computer Science  

 MComp (Hons) Computer Security  

 MComp (Hons) Computer Studies  

 BEng (Hons) Control and Automation Engineering

BEng (Hons) Electrical Power Engineering  

 BEng (Hons) Electronic Engineering  

 BEng (Hons) Mechanical and Manufacturing
Engineering  

 MEng (Hons) Mechanical Engineering with
Management  

 MComp (Hons) Multimedia Computing  

 BA (Hons) Physical Education  

 MComp (Hons) Software Engineering  

 BSc (Hons) Sport and Nutrition for Health  

 BA (Hons) Sport Business  

 BA (Hons) Sport Development  

 BSc (Hons) Animal Behavior with Foundation Year  

 BSc (Hons) Chemistry  

 BEng (Hons) Architectural Engineering with
Foundation Year  

 BSc (Hons) Biochemistry with Foundation Year  

 BSc (Hons) Biology with Foundation Year  

 BSc (Hons) Biomedical Science with Foundation
Year  

 BEng (Hons) Building Services Engineering with
Foundation Year  

 BEng (Hons) Civil Engineering with Foundation
Year  

 BSc (Hons) Computer Forensics with Foundation
Year  

 BSc (Hons) Computer Science with Foundation Year  

 BSc (Hons) Computer Security with Foundation Year 

 BSc (Hons) Computer Studies with Foundation Year  

 BA (Hons) Criminal Justice  

 BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
with Foundation Year  

 BSc (Hons) Facilities Management  

 BSc (Hons) Forensic Anthropology with Foundation
Year  

 BSc (Hons) Forensic Science with Foundation Year  

 BSc (Hons) Geography with Foundation Year  

 BA (Hons) History of Art and Museum Studies  

 BSc (Hons) Mathematics with Foundation Year  

 BEng (Hons) Mechanical and Manufacturing
Engineering with Foundation Year  

 BEng (Hons) Mechanical and Marine Engineering
with Foundation Year  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering with
Foundation Year  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering with
Management with Foundation Year  

 BSc (Hons) Multimedia Computing with Foundation
Year  

 BSc (Hons) Pharmaceutical Science with Foundation
Year  

 BSc (Hons) Software Engineering with Foundation
Year  

 BSc (Hons) Wildlife Conservation with Foundation
Year  

 BSc (Hons) Zoology with Foundation Year  

 BSc (Hons) Chemistry with Foundation Year  

 BSc (Hons) Applied Mathematics with Engineering  

 BSc (Hons) Audio and Music Production with
Foundation Year  

 BSc (Hons) Applied Mathematics with Engineering
with Foundation Year  

 BSc (Hons) Video Production and Streaming  

 BSc (Hons) Mathematics with Finance with
Foundation Year  

 BSc (Hons) Mathematics with Finance  

 BSc (Hons) Mathematics and Data Science with
Foundation Year  

 BSc (Hons) Mathematics and Data Science  

 BA (Hons) Business with Finance  

 BA (Hons) Business with International Business
Management  

 BSc (Hons) Computer Networks with Foundation Year 

 BSc (Hons) Computer Networks  

 MComp (Hons) Computer Networks  

 BSc (Hons) Computer Games Development with
Foundation Year  

 BA (Hons) Business with Marketing  

 BSc (Hons) Data Science  

 MComp (Hons) Data Science  

 BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
with Foundation Year  

 BSc (Hons) Data Science with Foundation Year  

 BSc (Hons) Public Health  

 BA (Hons) International Tourism Management   

 BSc (Hons) Accounting and Finance with Foundation
Year   

 BA (Hons) Business and Public Relations with
Foundation Year   

 BA (Hons) Business Management with Foundation
Year   

 BA (Hons) Business Studies with Foundation Year   

 BA (Hons) Business with Finance with Foundation
Year   

 BA (Hons) Business with International Business
Management with Foundation Year   

 BA (Hons) Business with Marketing with Foundation
Year   

 BSc (Hons) Computing and Smart Devices   

 BEng (Hons) Construction Engineering   

 BA (Hons) Criminal Justice with Foundation Year   

 BA (Hons) Criminology and Sociology with
Foundation Year   

 BA (Hons) Criminology with Foundation Year   

 BA (Hons) English Literature with Foundation Year  

 BA (Hons) English, Media and Cultural Studies
with Foundation Year   

 BA (Hons) History of Art and Museum Studies with
Foundation Year   

 BA (Hons) History with Foundation Year   

 BA (Hons) Human Resource Management with
Foundation Year   

 BA (Hons) Law and Business   

 LLB (Hons) Law and Criminal Justice with
Foundation Year   

 LLB (Hons) Law with Foundation Year   

 MEng (Hons) Marine and Offshore Engineering   

 BEng (Hons)BEng Marine and Offshore Engineering   

 BEng Marine and Offshore Engineering with
Foundation Year   

 BA (Hons) Marketing with Foundation Year   

 BA (Hons) Media, Culture, Communication with
Foundation Year   

 BSc (Hons) Policing Studies and Cybercrime with
Foundation Year   

 BA (Hons) Policing Studies with Foundation Year   

 BA (Hons) Sociology with Foundation Year   

 BA (Hons) History and English Literature with
Foundation Year   

 HNC Civil Engineering  

 BSc (Hons) Sport Coaching  

 BA (Hons) Policing Studies  

 BSc (Hons) Policing Studies and Forensics  

 BSc (Hons) Policing Studies and Forensic
Psychology  

 BSc (Hons) Policing Studies and Cybercrime  

 BA (Hons) Learning, Development and Support   

 BSc (Hons) Environmental Health   

 BA (Hons) Creative Writing and Film Studies  

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.ljmu.ac.uk/study/courses