انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Lincoln

درباره دانشگاه:

دانشگاه Lincoln در سال 1878  تاسیس شده است و توجه ویژه ای به گرایش زمین شناسی دارد و طیف وسیعی از دوره ها، از گواهینامه ها و دیپلم ها را به دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این دانشگاه دارای همکاری های علمی با موسسات تحقیقاتی در آسیا، خاور میانه، اروپا و آمریکا است.

 

رنکینگ:

–  دانشگاه Lincoln طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 1280  است .

–  دانشگاه Lincoln  در نیوزیلند رتبه 8 دارد.

 

دانشکده اصلی:                                                                              تعداد دانشجویان:

Canterbury Plains                                                                          3,500

 

دپارتمان ها:

علوم اجتماعی و محیط زیست

اقتصاد

کشاورزی و علوم پایه

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.lincoln.ac.uk/home/studentlife/accommodation/

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Master of Tourism
Management

Master of Science

Master of Natural
Resources Management and Ecological Engineering

Master of Landscape
Architecture (Research)

Master of
Horticultural Science

Master of
Environmental Policy and Management

Master of Commerce
and Management

Master of Commerce
(Agricultural)

Master of Applied
Science

Master of
Agricultural Science

Master of Water
Resource Management

Master of Science in
Food Innovation

Master of Management
in Agricultural Systems

Master of Management
in Agribusiness

Master of
International Rural Development

Master of Design

Master of Business
(Accounting and Finance)

Master of Business
(Global Management and Marketing)

Master of Disaster
Risk and Resilience

Master of Landscape
Architecture (Taught)

Master of Planning

Master of Sport and
Recreation Management

Master of Science

Master of Natural
Resources Management and Ecological Engineering

Master of Landscape
Architecture (Research)

Master of
Horticultural Science

Master of
Environmental Policy and Management

Master of Commerce
and Management

Master of Commerce
(Agricultural)

Master of Applied
Science

Master of
Agricultural Science

Master of Water
Resource Management

Master of Science in
Food Innovation

Master of Management
in Agricultural Systems

Master of Management
in Agribusiness

Master of
International Rural Development

Master of Design

Master of Business
(Accounting and Finance)

Master of Business
(Global Management and Marketing)

Master of Disaster
Risk and Resilience

Master of Landscape
Architecture (Taught)

Master of Planning

Master of Sport and
Recreation Management

Master of Applied
Science – Disaster Risk and Resilience

Master of Applied
Science – Environmental Management

Master of Applied
Science – Informatics

 

Master of Applied
Science – International Rural Development

Master of Applied
Science – Land and Society

Master of Applied
Science – Parks, Recreation and Tourism

Master of Science –
Plant Breeding

 

Bachelor of Sport and
Recreation Management

Bachelor of
Agricultural Science with Honours

Bachelor of Commerce
– Hotel and Tourism Management

Bachelor of Sport and
Recreation Management

Bachelor of
Agricultural Science with Honours

Bachelor of Commerce
– Hotel and Tourism Management

Bachelor of Commerce
with Honours

Bachelor of Landscape
Architecture with Honours

Bachelor of
Viticulture and Oenology

Bachelor of Tourism
Management

Bachelor of Science

Bachelor of Landscape
Architecture

Bachelor of
Environmental Management

Bachelor of Commerce
(Agriculture)

Bachelor of Commerce

Bachelor of
Agriculture

Bachelor of
Viticulture and Oenology with Honours

Bachelor of Tourism
Management with Honours

Bachelor of Science
with Honours

Bachelor of
Environmental Management with Honours

Bachelor of
Environmental Policy and Planning with Honours

Bachelor of
Environment and Society

Bachelor of Land and
Property Management

Bachelor of Agribusiness
and Food Marketing

Bachelor of Landscape
Architecture (Graduate Entry)

Bachelor of Landscape
Architecture

Bachelor of Commerce

Bachelor of Landscape
Architecture

Bachelor of
Viticulture and Oenology

Bachelor of Tourism
Management

Bachelor of Science

Bachelor of Landscape
Architecture

Bachelor of
Environmental Management

Bachelor of Commerce
(Agriculture)

Bachelor of
Agriculture

Bachelor of
Viticulture and Oenology with

Bachelor of Tourism
Management with

Bachelor of Science
with Honours

Bachelor of
Environmental Management with Honours

Bachelor of
Environment and Society

Bachelor of Land and
Property Management

Bachelor of
Agribusiness and Food Marketing

Bachelor of Landscape
Architecture (Graduate Entry)

Bachelor of Sport and
Recreation Management with Honours

Bachelor of Commerce
– Accounting and Finance

Bachelor of Commerce
– Food and Resource Economics

Bachelor of Commerce
-Individual

Bachelor of Commerce
– Marketing

Bachelor of Commerce
– Supply Chain Management and Global Business

Bachelor of Commerce
– Supply Chain

Management and Global
Business

Bachelor of
Environment and Society – Water Management

Bachelor of Science –
Conservation and Ecology

Bachelor of Science –
Food Science

Bachelor of Science –
Individual

Bachelor of Land and
Property Management – Urban Valuation and Property Management

Bachelor of Land and
Property Management –

Rural Valuation and
Agricultural Management

Bachelor of Land and
Property Management –

Rural Valuation and
Agricultural Management

Bachelor of Sport and
Recreation Management with Honours

Bachelor of Sport and
Recreation Management with Honours

Bachelor of Commerce
– Accounting and Finance

Bachelor of Commerce
– Food and Resource Economics

Bachelor of Commerce
-Individual

Bachelor of Commerce
– Marketing

Bachelor of Commerce
– Supply Chain Management and Global Business

Bachelor of Commerce
– Supply Chain

Bachelor of
Environment and Society – Water Management

Bachelor of Science –
Conservation and Ecology

Bachelor of Science –
Food Science

Bachelor of Science –
Individual

Bachelor of Land and
Property Management – Urban Valuation and Property Management

Bachelor of Land and
Property Management –

 

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.lincoln.ac.nz/Study/Courses/