انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه LILA

 درباره کالج:

LILA در سال 2004 به عنوان مدرسه زبان مستقل توسط دو خواهر تاسیس شد. این کالج دارای برنامه های اجتماعی فوق العاده ای است  و دانش جویان را تشویق می کند که تا حد ممکن خود را درگیر تجربه زندگی در انگلستان و جاذبه های فراوان آن کنند.

دانشکده اصلی:     

Liverpool

تعداد دانشجویان:                                      

50,000

خوابگاه دانشجویی:

http://www.lilalovetolearn.com/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Programs

 

Intensive Programs
(21 Hours Per Week Or More)
General English Plus
General English + IELTS
General English + FCE/CAE
General English + Academic Skills
General English + IELTS + Academic Skills

Full Time
(15 Hours Per Week)
General English
Cambridge FCE/CAE

Part Time
(6 hours per week or less)
Plus Six
IELTS
Cambridge FCE/CAE
Academic Skills
Continuous Learning
Evening Classes

Academic
International Academic Year (21 hours per week)
Intensive International Academic Year (27 hours per week)

Teacher Training
Celta
Teaching Methodology – (15 hours per week – groups only)

Lila* Pro
From University To Work Program
English And Professional Work Experience Program
(Unpaid)
Paid Work Experience Program
(Personalized English for Practicing Professionals)
UK Business Awareness Program

Juniors
Teens – City
Teens – Campus
Teens – English + Football

 

جهت مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.lilalovetolearn.com/courses