انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Language Specialists International

درباره کالج:

LSI Portsmouth ارائه دهنده دوره های با کیفیت و قیمت مطلوب و متناسب با توانایی ها و بسیاری از نیازهای آموزشی و حرفه ای مختلف دانشجویان می باشد.

 

دانشکده اصلی 

Portsmouth

تعداد دانشجویان:                       

22,000

 

دانشگاههای طرف قرارداد:

University Partnerships

 The University of
Portsmouth
 

 

خوابگاه دانشجویی:

Homestay

Student residences

 

رشته های تحصیلی:

courses

IELTS Preparation 
Cambridge Exam Preparation
 
Full-time General English

  General English Plus Business English