انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه INTO

درباره کالج:

کالج INTO برگزار کننده دوره های پیش نیاز جهت ورود به دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد. این کالج همینطور دوره های زبان همزمان با رشته اصلی را در برنامه های خود دارد.  کالج INTO در تمام دانشگاههای ذکر شده یک دانشکده دارد و کلاس ها داخل محوطه دانشگاه برگزار میشود.

 

دانشگاههای طرف قراداد:

University Partnerships

City, University of London

Colorado State University

Drew University

George Mason University

Glasgow Caledonian University

Manchester Metropolitan University

University of Manchester

Marshall University

Newcastle University London

Oregon State University

Queen’s University Belfast

Saint Louis University

Suffolk University

The University of Alabama at Birmingham

University of East Anglia

University of Exeter

University of Gloucestershire

University of South Florida

University of Stirling

Washington State University

 

خوابگاه دانشجویی:

هر دانشگاه خوابگاه خاص خود را ارائه می دهد.

 

رشته های تحصیلی:

Programs

 

Pre-University
Courses

 

International
Foundation: leading to the first year (or second year at Scottish
universities) of a wide range of undergraduate degrees courses.

Subject
pathways available include:

   Architecture

   Art, Design and Media

   Actuarial Science and Mathematics

   Business Management

   Computing

   Engineering

   Hospitality, Events and Tourism

   Humanities and Law

   Medicine

   Pharmacy

   Psychology

 

Newton
A-level Program: study A-levels on the UEA

campus,
a top 15 UK university. Choose from three subject

pathways:

   Science and Medicine

   Engineering and Mathematics

   Economics and Actuarial Science.

 

 Undergraduate
Courses

 

International
Year One/Diploma: leading to the second year (or third year at Scottish
universities) of a wide range of undergraduate degrees.

Subject
pathways available include:

   Accounting and Finance

   Architecture

   Art, Design and Media

   Business Management

   Computing

   Engineering

   Hospitality, Events and Tourism

   Psychology

 

Undergraduate
Degrees: choose from a range of Bachelor degrees awarded by our partners
including Accounting and Finance, Biological Sciences, International Business
Management. International Marketing and Management, and International
Medicine.

 

Postgraduate
Courses

 

Graduate
Diploma: leading to a Master’s degree. Subject

pathways
include: Architecture; Art, Design and Media;

Business
Management; Computing; Engineering; Economics;

Finance;
Humanities; Journalism; Law; Oil and Gas; Sport;

Social
Sciences

Master’s
Degrees: choose from a range of business-related

degrees
awarded by our partners including Banking and

Finance,
International Business Management and International

Marketing.

 

English
Language Courses

   English for University Study

   Pre-Sessional English

   General English

   Study Abroad with English

   Exam Preparation

   Tailor-made courses

 

 

جهت مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.intostudy.com/en-gb/study-programs