انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه ILSC

درباره کالج:

کالج ILSC  جهت یادگیری زبان انگلیسی مرتبط به تحصیلات دانشگاهی و همینطور زبان مرتبط مهارت های شغلی تاسیس شده است. این کالج امکان پذیرش مشروط دانشجویان بین المللی را میسر میسازد.

دانشکده اصلی:

ونکوور

دانشکده ها:   

Toronto, Montreal, San Francisco,Sydney, Brisbane, New Delhi

تعداد دانشجویان:                       

3,530

دانشگاههای طرف قرارداد:

 • Acadia university
 • Brock University
 • Capilano University
 • LaSalle University
 • Laurentian University
 • Mount Saint Vincent University
 • Royal Roads University
 • Thompson River University
 • University of Prince Edward Island
 • Canada West University
 • University of Regina
 • UOIT
 • University of Fraser Calley

دپارتمان ها

ESL

Career Training College

 خوابگاه دانشجویی:

http://www.ilsc.ca/accommodation-homestay.aspx?id=issuu

قرارداد با IDP:

ESL + UG + PG

رشته های تحصیلی:

programs

ASSERTIVENESS

CONVERSATION

DEBATING

DISCUSSION CIRCLE

ENGLISH COMMUNICATION

ENGLISH FOUNDATION

LISTENING

LISTENING FOR PROFESSIONALS

PRONUNCIATION

PUBLIC SPEAKING

SPEAKING DYNAMICS

SPEAKING EXCELLENCE

VOCABULARY

CAMBRIDGE MASTERY PROGRAM

IELTS EVENING STUDY

IELTS MASTERY PROGRAM

IELTS MASTERY: 6.5

NIGHTTIME ENGLISH STUDY: BUSINESS, COMMUNICATION & TEST PREPARATION

ACADEMIC SPEAKING & LISTENING

ACADEMIC VOCABULARY

ACADEMIC WRITING

BUSINESS ENGLISH CAMBRIDGE

CAMBRIDGE CAE (CERTIFICATE OF ADVANCED ENGLISH)

CAMBRIDGE CPE (CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH)

CAMBRIDGE FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH)

CAMBRIDGE PET (PRELIMINARY ENGLISH TEST)

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

GRAMMAR

IELTS (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)

IELTS LISTENING & SPEAKING

IELTS READING AND VOCABULARY

IELTS WRITING

READING

STUDY SKILLS SUCCESS

TENSE BUSTER

TOEFL® PREPARATION

TOEFL® SPEAKING

TOEIC PREPARATION

TOEIC® (LISTENING & READING)

WRITING

BUSINESS ENGLISH PROGRAM

EXECUTIVE BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES & DIPLOMA*

MEDICAL ENGLISH DIPLOMA & CERTIFICATES

NIGHTTIME ENGLISH STUDY: BUSINESS, COMMUNICATION & TEST PREPARATION

TUTORING IN ENGLISH

BUSINESS ENGLISH & HOSPITALITY MASTERY

BUSINESS ENGLISH COMMUNICATION MASTERY – AUSTRALIA

BUSINESS ENGLISH COMMUNICATION MASTERY – CANADA

ENGLISH FOR BUSINESS MANAGEMENT MASTERY

ENGLISH FOR HOSPITALITY MANAGEMENT PREPARATION MASTERY

INTERNATIONAL BUSINESS ENGLISH MASTERY

MEDIA & MARKETING ENGLISH MASTERY

 

جهت مطالعه دقیق رشته ها به لینک های زیر مراجعه کنید:

https://www.ilsc.com/program-course-search