انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه ICM

درباره کالج:

کالج  ICM، یک کالج مخصوص دانشجویان مقاطع کارشناسی میباشد که این امکان را فراهم می آورد با گذراندن دوره های پیش نیاز و زبان مستقیما وارد دانشگاه Manitoba شوند. برنامه های 2 UTP معادل سال اول تحصیل در لیسانس دانشگاه است. پس از اتمام  UTP ، دانش آموزان به سال دوم تحصیلات خود در دانشگاه Manitoba  انتقال می یابند.

دانشکده اصلی: 

وینیپگ

ایالت:          

MA

تعداد دانشجویان:                       

27,600

خوابگاه دانشجویی:

https://www.icmanitoba.ca/Accommodation

 قرارداد با IDP:

ESL + UG

رشته های تحصیلی:

Undergraduate

UTP Stage I

UTP Stage II:
Agricultural and Food Sciences

UTP Stage II: Arts

UTP Stage II:
Business

UTP Stage II:
Engineering

UTP Stage II:
Environment, Earth, and Resources

UTP Stage II: Science