انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Greystone

درباره کالج:

کالج Greystone  جهت آموزش زبان و ارائه گواهی های تخصصی تاسیس شده است. از ویژگی های این کالج ارائه کورسCelta است. دوره های تخصیصی Business و  Hospitalityدر این کالج به صورت Co-op برگزار میشود.

 دانشکده اصلی:       

ونکوور                                                    

دانشکده ها:      

تورونتو و دهلی نو  

تعداد دانشجویان:                       

1400

دپارتمان ها

مدیریت

مهمانداری

TESL

ترجمه

خوابگاه دانشجویی:

https://www.greystonecollege.com/accommodations

قرارداد با IDP:

ESL + UG + PG

رشته های تحصیلی:

Programs

Advanced Diploma in Business Administration

Certificate in Business Communications

Certificate in Business Communications (Non-Vocational)

Certificate in Business Experience

Certificate in Business Management

Certificate in Business Management Clerk

Certificate in Financial Management and Planning

Certificate in Human Resources

Certificate in International Business and Trade

Certificate in International Business and Trade Clerk

Diploma in Business Communications

Diploma in International Business Management

Diploma in Supervisory Management

Diploma in Customer Service

Diploma in Tourism & Hospitality Management

Cambridge TESOL Diploma (Vancouver)

CELTA (Canada)

Teaching Young Learners Preparation (TYL–P) Certificate (New Delhi)

TESOL Business Certificate (New Delhi)

TESOL Certificate with optional Cambridge University TKT (New Delhi)

TESOL Diploma (Canada)

TESOL-TKT Certificate (Vancouver)

TESOL-TKT Preparation Certificate (Toronto)

TKT–Young Learners Certificate (Vancouver)

Certificate in Interpreting & Translation (Korean)

Diploma in Advanced Interpreting and Translation (Korean) Upgrade

 

جهت مطالعه ددلاین ها به لینک های زیر مراجعه کنید:

https://www.greystonecollege.com/apply-now