انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Hull

درباره دانشگاه:

دانشگاه  Hull در سال 1927 تاسیس شده و منشور سلطنتی خود را در سال 1954 دریافت کرده است. Hull به عنوان یک دانشگاه مترقی، به طور مداوم منابع آموزشی خود را بهبود می بخشد، پیشرفت های اخیر این دانشگاه شامل آزمایشگاه های جدید دیجیتال، استودیو های موسیقی، آزمایشگاه های شیمی و بخش های پرستاری است.

رنکینگ:

  • دانشگاه Hull طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 651 است .
  • دانشگاه Hull  در انگلستان رتبه  52 دارد.

 

تعداد دانشجویان:                                      دانشکده:                                                          دانشکده اصلی:                     

Hull                                                    Scarborough                                             23,000

 

دپارتمان ها

هنر و علوم اجتماعی

آموزش

سلامت و مراقبت

علوم پایه

پزشکی

مدیریت

 

خوابگاه دانشجویی:

http://www.hull.ac.uk/choose-hull/student-life/accommodation/accommodation.aspx

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

MA in Social Work  

 MSc in Clinical Anatomy  

 MSc in Clinical Anatomy and Education  

 MSc in Health Professions Education  

 MSc in Physician Associate Studies  

 MSc in Human Anatomy and Evolution  

 MSc in Health Professions Education  

 MSc/PGDip/PGCert in Clinical Exercise Physiology  

 MSc/PGCert/PGDip in Cancer Rehabilitation  

 MSc in Public Engagement and Science
Communication  

 PGCert/PGDip/MA in Theatre Making  

 MSc/PGDip/PGCert in Cardiovascular Rehabilitation
 

 MSc in Advanced Computer Science  

 MSc in Economics and Business  

 MSc in Advertising and Marketing  

 MA in Translation Studies  

 MSc in Health Psychology  

 MSc in Renewable Energy  

 MMus in Music (Musicology, Composition,
Performance, Technology)  

 MSc in Business Management (With Internship)  

 MSc in Biomedical Engineering  

 MSc by Research Energy and Environment –
Environment  

 MSc by Research Energy and Environment –
Environment  

 MPhil in American Studies  

 MSc in Social Research  

 MA in Strategy and International Security  

 MA in International Politics  

 LLM in International Law  

 MSc in Electrical and Electronic Engineering  

 MSc in Analytical and Forensic Chemistry  

 MSc in Marketing Management  

 MSc in Logistics and Supply Chain Management  

 MSc in International Business  

 MSc in Human Resource Management  

 MSc in Financial Management  

 MSc in Business Management  

 MSc in Biomedical Science  

 MA in Translation Studies with TESOL  

 MA in TESOL with Translation Studies  

 MA in TESOL  

 MSc in Clinical Applications of Psychology  

 MSc in Mechanical Engineering  

 MSc in Finance and Investment  

 MSc in Accounting and Finance  

 MSc in Translational Oncology  

 MPhil in Film studies  

 MSc in Leadership in Health and Social Care  

 MA in Digital Media  

 MSc in Health Studies  

 MSc by Research in Psychology  

 MRes in Psychology  

 MPhil in Management  

 MSc in Cancer Imaging  

 MSc in Chemical Engineering  

 MSc in Colonoscopy  

 MSc in Computer Science (Security and Distributed
Computing)  

 MSc in Computer Science (Software Engineering)  

 MSc in Computer Science for Games Development  

 MA in Education  

 MA in Education  

 MA in Education and Digital Technologies  

 MA in Education and Digital Technologies  

 MA in Education and Early Childhood Studies  

 MA in Education and Early Childhood Studies  

 MA in Education and Leadership  

 MA in Education and Leadership  

 MA in Education, Inclusion and Special Needs  

 MA in Education, Inclusion and Special Needs  

 MSc in Energy Engineering  

 MA in English (Creative Writing and English
Literature)  

 MSc in Environmental Change, Management and
Monitoring  

 MA in History  

 MPhil in Accounting  

 MSc by Research in Biomedical Sciences  

 MSc by Research Computer Science  

 MPhil in Economics  

 MA by Research History and Archaeology  

 MRes in European Languages and cultures  

 MPhil in Law  

 MPhil in Marketing  

 MA in Music by Research  

 MPhil in Music  

 MSc by Research in Physics and Astrophysics  

 MSc by Research in Sport, Health and Exercise
Science  

 MPhil in Theology  

 MA in Criminal Justice and Crime Control  

 MRes in English (Creative Writing and English
Literature)  

 MSc in Gastroenterology Care  

 MSc by Research in Environment and Ecology  

 MRes in Chemistry  

 MPhil in Chemistry  

 MSc by Research in Chemistry  

 MPhil in Artificial Intelligence and Informatics  

 MPhil in Computational Science  

 MPhil in Computer Gamification and Instruction  

 MPhil in Computer Science in Dependable Systems  

 MPhil in Simulation and Visualization  

 MSc by Research in Artificial Intelligence and
Informatics  

 MSc by Research in Computational Science  

 MSc by Research in Computer Gamification and
Instruction

MSc by Research in Dependable Systems  

 MSc by Research in Robotics  

 MSc by Research in Simulation and Visualization  

 MPhil in Robotics  

 MPhil in Energy and Environment – Energy Systems  

 MPhil in Medical Engineering  

 MPhil in Sustainable Engineering  

 MSc by Research Energy and Environment – Energy
Systems  

 MSc by Research in Medical Engineering  

 MSc by Research in Sustainable Engineering  

 MPhil in Human Geography  

 MPhil in Physical Geography and Earth Sciences  

 MA by Research in Human Geography  

 MA by Research in Physical Geography and Earth
Sciences  

 MSc by Research in Human Geography  

 MSc by Research in Physical Geography and Earth
Sciences  

 MPhil in Nursing and Health Studies  

 MRes History and Archaeology  

 MPhil in Composition  

 MPhil in Performance  

 MPhil in Philosophy  

 MRes Philosophy  

 MRes in Theology  

 MSc by Research in Evolutionary Biology  

 MSc in Leadership in Health and Social Care  

 MSc in Health Studies  

 MSc in Colonoscopy  

 MPhil in Accounting  

 MSc in Engineering Management  

 MSc in Professional Accounting  

 MPhil in American Studies  

 MPhil in Management  

 MSc by Research in Biomedical Sciences  

 MPhil in Economics  

 MPhil in Marketing  

 MSc by Research in Environment and Ecology  

 MRes in Chemistry  

 MPhil in Chemistry  

 MSc by Research in Chemistry  

 MPhil in Artificial Intelligence and Informatics  

 MPhil in Computational Science  

 MPhil in Computer Gamification and Instruction  

 MPhil in Computer Science in Dependable Systems  

 MPhil in Simulation and Visualization  

 MSc by Research in Computational Science  

 MSc by Research in Computer Gamification and
Instruction  

 MSc by Research in Dependable Systems  

 MSc by Research in Robotics  

 MSc by Research in Simulation and Visualization  

 MPhil in Robotics  

 MPhil in Energy and Environment – Energy Systems  

 MPhil in Medical Engineering  

 MPhil in Sustainable Engineering  

 MSc by Research Energy and Environment – Energy
Systems  

 MSc by Research in Medical Engineering  

 MSc by Research in Sustainable Engineering  

 MSc by Research in Evolutionary Biology  

 MPhil in Human Resource Management  

 MPhil in Human Resource Management  

 MPhil in Systems Science  

 MPhil in Systems Science  

 MSc by Research in Psychology  

 MRes in Psychology  

 MA by Research History and Archaeology  

 MA in Music by Research  

 MSc by Research in Physics and Astrophysics  

 MSc by Research in Sport, Health and Exercise
Science  

 MPhil in Theology  

 MPhil in Human Geography  

 MPhil in Physical Geography and Earth Sciences  

 MA by Research in Human Geography  

 MA by Research in Physical Geography and Earth
Sciences  

 MSc by Research in Human Geography  

 MSc by Research in Physical Geography and Earth
Sciences  

 MPhil in Nursing and Health Studies  

 MPhil in Composition  

 MPhil in Performance  

 MPhil in Philosophy  

 MRes Philosophy  

 MRes in Theology

 

BSc (Hons) Nursing (Learning Disability)  

 BSc (Hons) Midwifery  

 BSc (Hons) Nursing (Mental Health)  

 BSc (Hons) Operating Department Practice  

 BSc (Hons) Sport Rehabilitation  

 BA (Hons) Social work  

 BSc (Hons) Nursing (Child)  

 BSc (Hons) Nursing (Adult)  

 MSci (Hons) Sport Rehabilitation  

 BSc (Hons) Paramedic Science  

 BA (Hons) Italian Studies  

 LLB (Hons) International Law  

 BA (Hons) International Business  

 LLB (Hons) Law with Politics  

 LLB (Hons) Law with Criminology  

 BA (Hons) Music  

 BMus (Hons) Music  

 MEng (Hons) Mechanical Engineering  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering  

 BEng (Hons) Mechanical and Medical Engineering  

 BA (Hons) Marketing  

 BA (Hons) Primary Teaching  

 BA (Hons) History and Politics  

 BA (Hons) Politics  

 BA (Hons) Philosophy, Politics and Economics  

 MPhys (Hons) Physics  

 BSc (Hons) Physics  

 BA (Hons) Philosophy and Politics  

 BSc (Hons) Sports Coaching and Performance
Science  

 BA (Hons) Criminology and Sociology  

 BA (Hons) Sociology  

 BA (Hons) War and Security Studies  

 BSc (Hons) Zoology (With Foundation Year)  

 BSc (Hons) Zoology  

 BSc (Hons) Geography  

 BA (Hons) French Studies  

 MEng (Hons) Electronic Engineering  

 BEng (Hons) Electronic Engineering  

 BA (Hons) Education Studies  

 BA (Hons) Drama  

 BA (Hons) Criminology with Psychology  

 BA (Hons) Criminology with Law  

 BA (Hons) Criminology with Forensic Science  

 BA (Hons) Criminology  

 BSc (Hons) Computer Science (Software
Engineering) (With Industrial Placement)  

 MEng (Hons) Computer Science for Games
Development  

 BSc (Hons) Computer Science for Games Development
(With Foundation Year)  

 BSc (Hons) Computer Science for Games Development
(With Industrial Placement)  

 BSc (Hons) Computer Science for Games Development
 

 MEng (Hons) Computer Science  

 BSc (Hons) Computer Science (With Foundation
Year)  

 BSc (Hons) Computer Science (With Year Abroad)  

 BSc (Hons) Computer Science (With Industrial
Placement)  

 BSc (Hons) Computer Science  

 BSc (Hons) Marine Biology (with Foundation Year)  

 BSc (Hons) Marine Biology  

 MChem (Hons) Chemistry (Forensic and Analytical
Science) (with Industrial Placement)  

 MChem (Hons) Chemistry (with Industrial
Placement)  

 BA (Hons) Business Economics  

 LLB (Hons) Law and Legislative Studies  

 BA (Hons) British Politics and Legislative
Studies  

 BSc (Hons) Biology  

 BSc (Hons) Physics (With Foundation Year)  

 BSc (Hons) Accounting and Financial Management  

 BA (Hons) Business Management and Supply Chain
Management (With Industrial Placement)  

 BA (Hons) Business Management and Financial
Management (With Industrial Placement)  

 BA (Hons) Business Management and Economics (With
Industrial Placement)  

 BA (Hons) Business Management and Accounting
(With Industrial Placement)  

 BA (Hons) Business Management and Accounting
(With a Year Abroad)  

 BSc (Hons) Accounting and Financial Management
(With Industrial Placement)  

 BSc (Hons) Accounting and Financial Management
(With a Year Abroad)  

 BSc (Hons) Accounting  

 MEng (Hons) Chemical Engineering  

 BEng (Hons) Chemical Engineering  

 MMath (Hons) Mathematics  

 BA (Hons) Politics (With Foundation Year)  

 BSc (Hons) Physical Geography  

 BSc (Hons) Mathematics  

 BSc (Hons) Mathematics (With Foundation Year)  

 BA (Hons) Marketing (With Industrial Placement)  

 BA (Hons) Marketing (With Year Abroad)  

 BA (Hons) Music (With Foundation Year)  

 BA (Hons) International Business (With Industrial
Placement)  

 BSc (Hons) Human Biology (With Foundation Year)  

 BSc (Hons) Human Biology  

 BA (Hons) German Studies  

 BSc (Hons) Geography (With Foundation Year)  

 BSc (Hons) Financial Management (With Industrial
Placement)  

 BSc (Hons) Financial Management (With Year
Abroad)  

 BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
(With Foundation Year)  

 MEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
 

 BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
 

 BSc (Hons) Economics (With Industrial Placement)  

 BSc (Hons) Economics (With Year Abroad)  

 BA (Hons) Youth Work and Community Development  

 BEng (Hons) Chemical Engineering (with Foundation
Year)  

 BA (Hons) Business Economics (With Industrial
Placement)  

 BA (Hons) Business Economics (With a Year Abroad)
 

 BA (Hons) Business Management and Marketing (With
Industrial Placement)  

 BSc (Hons) Financial Management

BSc (Hons) Biochemistry  

 BA (Hons) Digital Design  

 BA (Hons) Early Childhood Education and Care (1
Year Top-Up)  

 MPhys (Hons) Physics (With Industrial Placement)  

 BSc (Hons) Accounting With Foundation Year  

 BSc (Hons) Accounting With a year abroad  

 BSc (Hons) Accounting With Industrial Placement  

 BSc (Hons) Accounting and Financial Management
(with Foundation Year)  

 BSc (Hons) Biochemistry (With Foundation Year)  

 MBiochem (Hons) Biochemistry  

 MBiochem (Hons) Biochemistry (With Industrial
Placement)  

 BEng (Hons) Biomedical Engineering  

 BEng (Hons) Biomedical Engineering (With a Year
Abroad)  

 BEng (Hons) Biomedical Engineering (With
Industrial Placement)  

 MEng (Hons) Biomedical Engineering  

 MEng (Hons) Biomedical Engineering (With a year
abroad)  

 MEng (Hons) Biomedical Engineering (With
Industrial Placement)  

 BA (Hons) Business Management (With Industrial
Placement)  

 BA (Hons) Business Economics (With Foundation
Year)  

 BA (Hons) International Business (With Foundation
Year)  

 BEng (Hons) Chemical Engineering (With Year
Abroad)  

 BEng (Hons) Chemical Engineering (With Industrial
Placement)  

 MEng (Hons) Chemical Engineering (With Year
Abroad)  

 MEng (Hons) Chemical Engineering (With Industrial
Placement)  

 MEng (Hons) Chemical and Energy Engineering  

 MEng (Hons) Chemical and Energy Engineering (With
Year Abroad)  

 MEng (Hons) Chemical and Energy Engineering (With
Industrial Placement)  

 BSc (Hons) Computer Science for Games Development
(With Year Abroad)  

 BSc (Hons) Computing  

 BSc (Hons) Computing (With Foundation Year)  

 BSc (Hons) Computing (With Year Abroad)  

 BSc (Hons) Computing (With Industrial Placement)  

 BA (Hons) Criminology (With Foundation Year)  

 BA (Hons) Digital Design (With Industrial
Placement)  

 BA (Hons) Education Studies (With Foundation
Year)  

 MEng (Hons) Electrical, Electronic and Energy
Engineering  

 MEng (Hons) Electrical, Electronic and Energy
Engineering (with a Year Abroad)  

 MEng (Hons) Electrical, Electronic and Energy
Engineering (With Industrial Placement)  

 BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
(With Year Abroad)  

 BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
(With Industrial Placement)  

 MEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
(With Year Abroad)  

 MEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
(With Industrial Placement)  

 BEng (Hons) Electronic Engineering (With Year
Abroad)  

 BEng (Hons) Electronic Engineering (With
Industrial Placement)  

 MEng (Hons) Electronic Engineering (With Year
Abroad)  

 MEng (Hons) Electronic Engineering (With
Industrial Placement)  

 MEng (Hons) Mechanical and Energy Engineering  

 MEng (Hons) Mechanical and Energy Engineering
(With Year Abroad)  

 MEng (Hons) Mechanical and Energy Engineering
(With Industrial Experience)  

 BSc (Hons) Financial Management (With Foundation
Year)  

 BA (Hons) Game and Entertainment Design (With Industrial
Placement)  

 BSc (Hons) Geography (With Year Abroad)  

 BSc (Hons) Physical Geography (With Foundation
Year)  

 BSc (Hons) Physical Geography (With Year Abroad)  

 BA (Hons) Marketing (With Foundation Year)  

 BSc (Hons) Mathematics (With Industrial
Placement)  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering (With Year
Abroad)  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering (With
Industrial Placement)  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering and
Manufacturing  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering and
Manufacturing (With Year Abroad)  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering and
Manufacturing (With Industrial Placement)  

 BEng (Hons) Mechanical and Medical Engineering
(With Foundation Year)  

 BEng (Hons) Mechanical and Medical Engineering
(With Year Abroad)  

 BEng (Hons) Mechanical and Medical Engineering
(With Industrial Placement)  

 BSc (Hons) Nursing Studies  

 BA (Hons) Primary Teaching (With Foundation Year)
 

 BSc (Hons) Sport Rehabilitation (With Foundation
Year)  

 BSc (Hons) Sports Coaching and Performance
Science (With Foundation Year)  

 MEng (Hons) in Mechanical and Medical Engineering(With Year Abroad)  

 MEng (Hons) in Mechanical and Medical Engineering
 

 MEng (Hons) Mechanical and Medical Engineering With Industrial Placement  

 MEng (Hons) Mechanical Engineering and
Manufacturing (With Industrial Placement)  

 MEng (Hons) Mechanical Engineering and
Manufacturing  

 MEng (Hons) Mechanical Engineering and
Manufacturing (With a Year Abroad)  

 BA (Hons) Business Management with
Entrepreneurship (With Industrial Placement)  

 BA (Hons) Business Management with Human Resource
Management (With Industrial Placement)  

 BA (Hons) Business Management with ICT (With
Industrial Placement)  

 BA (Hons) Business Management with Sustainability
(With Industrial Placement)  

 BA (Hons) Digital Design with a Modern Language
(with Industrial Placement)  

 BEng (Hons) Electronic Engineering (with
Foundation Year)  

 BA (Hons) French Studies (with Foundation Year
Including Year Abroad))  

 MHist Heritage and
History  

 LLB (Hons) Law with Criminology (with a Year
Abroad)  

 LLB (Hons) Law with Politics (with a Year Abroad)
 

 BSc (Hons) Logistics and Supply Chain Management  

 BSc (Hons) Logistics and Supply Chain Management
(with Foundation Year)  

 BSc (Hons) Logistics and Supply Chain Management
(with a Year Abroad)  

 BSc (Hons) Logistics and Supply Chain Management
(with an Industrial Placement)  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering (With
Foundation Year)  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering and
Manufacturing (With Foundation Year)  

 BEng (Hons) Mechatronics and Robotics  

 BEng (Hons) Mechatronics and Robotics (with an Industrial
Placement)  

 MEng (Hons) Mechatronics and Robotics (with an
Industrial Placement)  

 MEng (Hons) Mechatronics and Robotics  

 BA (Hons) Music with a Modern Language  

 BA (Hons) Working with Children, Young People and
Families  

 BEng (Hons) Biomedical Engineering (With a
Foundation Year)  

 BA (Hons) in Game and Entertainment Design with a
Modern Language (With Industrial Placement)  

 BA (Hons) Politics and International Relations  

 MEng (Hons) Mechanical Engineering (with a Year
Abroad)

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.hull.ac.uk/Study/All-Courses.aspx