انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Fraser International

درباره کالج:

کالج Fraser در سال 2006 تاسیس شده است و وابسته به دانشگاه Simon Fraser است. دانشجویانی که دوره های پیش نیاز خود را در این کالج میگذرانند بدون امتحان ورودی وارد دانشگاه  Simon Fraserمیشوند. به عنوان نمونه اگر به صورت مستقیمم بخواهید برای کورس MBA دانشگاه Simon Fraser اقدام کنید باید مدرک GMAT خود را نیز ارائه کنید، اما با گذراندن دوره پیشن نیاز در کالج FIC نیازی به ارائه مدرک GMAT نیست. همینطور این کالج کورس های زبان را همزمان با دوره های تحصیلی به دانشجویان ارائه میکند تا آنها را برای ورود به دانشگاه، هرچه بیشتر آماده کند.

دانشکده اصلی:

برنابی

ایالت:    

BC                                                          

تعداد دانشجویان:                       

2500

دپارتمان ها

هنر و علوم اجتماعی

مدیریت

کامپیوتر

مهندسی

ارتباطات، هنر و تکنولوژی

محیط زیست

علوم سلامت

خوابگاه دانشجویی:

https://www.fraseric.ca/accommodation

قرارداد با IDP:

ESL + UG + PG

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Pre Master MBA

Pre Master Engineering

Foundation = UTP stage 1

UTP stage 2:  Art and Social science

UTP stage 2: Business Administration

UTP stage 2: Communication and Business

UTP stage 2: Communication, Art and technology

UTP stage 2: Computing Sciences

UTP stage 2: Engineering sciences

UTP stage 2: Environment

UTP stage 2: Health Sciences