انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Conestoga

درباره کالج:

کالج Conestoga College در سال 1967 تاسیس شده است و بیش از 110 گواهی نامه، دیپلم، دوره و برنامه های تحصیلات تکمیلی، و 35 برنامه های Co-op ارائه میدهد. آمار استخدام پس از فارغ التحصیلی آن 88% است که بین سایر کالج های اونتاریو آمار بسیار مطلوبی است.

رنکینگ:

  • دانشگاه Conestoga College طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 5282 است .
  • دانشگاه Conestoga Collegeدر کانادا رتبه 91 دارد.

 دانشکده اصلی: 

کمبریج (ON)                             

دانشکده ها:        

Guelph, Kitchener, Waterloo

تعداد دانشجویان:                       

9,500

دپارتمان ها

مدیریت و مهمانداری                                                        مطالعات لیبرال

مهندسی و ناوری اطلاعات                                                 مدیا و طراحی

علوم سلامت و خدمات اجتماعی                                           بازرگانی

زبان

خوابگاه دانشجویی:

https://www.conestogac.on.ca/student-housing

قرارداد با IDP:

ESL + UG + PG

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Administrative
Business Management

Advanced Police Studies

Applied Manufacturing
Management

Applied Network
Infrastructure and System Administration

Autism and Behavioral
Science

Broadcasting
Performance and Digital Media

Career Development Professional

Community and Social
Service Management

Computer Application
Security (Optional Co-op)

Computer Applications
Development (Optional Co-op)

Construction
Management (Optional Co-op)

Construction Project
Management

Embedded Systems
Development (Optional Co-op)

Enhanced Nursing
Practice – Clinical and Critical Care

Enhanced Professional
Practice – Gerontology and Chronic Illness

Entrepreneurship
Management

Environmental
Building Sciences

Environmental
Engineering Applications (Optional Co-op)

Event Management

Financial Planning
Services

Food Safety and
Quality Assurance – Food Processing

Global Business
Management

Global Hospitality Management
(Co-op)

Waterloo

Health Care
Administration and Service Management

Human Resources
Management (Optional Co-op)

Guelph

Brantford

Information
Technology Business Analysis – Operations

Information
Technology Network Security

Integrated Marketing
Communications

Interactive Media
Management – Interaction Design

Mental Health and
Substance Abuse – At-Risk Populations

Mobile Solutions
Development (Optional Co-op) Occupational Health, Safety and Wellness

Operations Leadership
in Food Manufacturing

Process Quality
Engineering

Project Management

Public Service
(Optional Co-op)

Robotics and
Industrial Automation (Optional Co-op)

Social Media
Marketing

Structural Packaging
Design and Management

Structural Steel
Management and Detailing (Optional Co-op)

Supply Chain
Management – Global

Sustainable Business
Management

Brantford

Teaching English as a
Second Language

Web Design and
Development

Wireless Network Infrastructure

Bachelor of Business Administration International
Business Management

Bachelor of Business Administration

Accounting, Audit and Information Technology

Bachelor of Public Relations

Bachelor of Applied Technology – Architecture –
Project and Facility Management

Bachelor of Engineering – Building Systems
Engineering

Bachelor of Engineering – Electronic Systems
Engineering

Bachelor of Engineering – Mechanical Systems
Engineering

Bachelor of Interior Design

Bachelor of Applied Health Information Science
Bachelor of Community and Criminal Justice

Bachelor of Early Learning Program Development Bachelor
of Environmental Public Health

Bachelor of Design

 

جهت مطالعه ددلاین ها به لینک های زیر مراجعه کنید:

https://www.conestogac.on.ca/financial-services/apprenticeship-loan/applications-deadlines