انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Capilano

درباره دانشگاه:

دانشگاه Capilano در سال 1968 تاسیس شده است و طیف وسیعی از کورس های پیش نیاز جهت آمادگی به دوره های لیسانس و فوق لیسانس را ارائه میدهد. این دوره ها شامل هنر و علوم، مطالعات کسب و کار و مدیریت، برنامه های هنری خلاقانه و کاربردی، برنامه های بهداشتی و خدمات انسانی میباشد. از نکات ویژه این دانشگاه ارائه دوره هایی مانند اخلاق کاربردی و موسیقی درمانی است.

رنکینگ:

  • دانشگاه Capilano طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 4992 است .
  • دانشگاه Capilano در کانادا رتبه  87 دارد.

دانشکده اصلی:

نورث ونکوور

دانشکده ها:   

Squamish, Sechelt (BC)

تعداد دانشجویان:                       

7500

 دپارتمان ها

هنر و علوم پایه

مدیریت و علوم تخصصی

هنر های زیبا

علوم سلامت و آموزش

جهانگردی و ورزش

خوابگاه دانشجویی:

https://www.capilanou.ca/Accommodations  

قرارداد با IDP:

ESL + UG + PG

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Master of Science (MSc) International Business

Early Childhood Care and Education – Post
Baccalaureate Diploma

Applied Behavior Analysis (Autism) Post
Baccalaureate Diploma

Tourism Marketing and Development Post
Baccalaureate Diploma

Hotel and Resort Management Post Baccalaureate
Diploma

Hotel and Resort Management Post Baccalaureate
Diploma

North American Business Management Post
Baccalaureate Diploma

 

Bachelor of Arts

Bachelor of Arts in
Applied Behavior Analysis – Autism

Bachelor of Arts with
a major in Liberal Studies

Bachelor of Business
Administration

Bachelor of
Communication Studies

Bachelor of Design in
Visual Communication

Bachelor of Early
Childhood Care and Education

Bachelor of Legal
Studies (Paralegal)

Bachelor of Motion
Picture Arts

Bachelor of Music in
Jazz Studies

Bachelor of Music in
Jazz Studies – Performance/Composition

Bachelor of Music in
Jazz Studies – Education

Bachelor of Music
Therapy

Bachelor of
Performing Arts

Bachelor of Tourism Management

 

جهت مطالعه ددلاین ها به لینک های زیر مراجعه کنید:

https://www.capilanou.ca/international/future/How-to-Apply