انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Canadore

درباره کالج:

کالج Canadore  در سال 1967 تاسیس شده است  و یک کالج دارای بودجه دولتی است که در ایالت شمالی نورث بی انتاریو واقع شده و فاصله ای برابر با تورنتو تا اوتاوا دارد. سالیانه 1000 دانشجو از این کالج فارغ التحصیل میشوند که بیشترین آمار فارغ التحصیلی را در بین 24 کالج دولتی اونتاریو است.

دانشکده اصلی:

نورث بی

 دانشکده ها:    

 ON 

تعداد دانشجویان :                      

3,500

خوابگاه دانشجویی:

https://www.canadorecollege.ca/corporate/conference-and-accommodation-services  

قرارداد با IDP:

ESL + UG + PG

رشته های تحصیلی:

programs

Automotive Service Technician Apprenticeship
(certificate)

Basic Language Skills (certificate)

Carpentry Skills (certificate)

Child Development Practitioner Apprenticeship
(certificate)

Commercial Fixed Wing Pilot (certificate)

Cook Apprenticeship (certificate)

General Carpenter Apprenticeship (certificate)

General Machinist Apprenticeship (certificate)

Information Technology Technician Apprenticeship
(certificate)

Marine and Small Engine Technician Apprenticeship
(certificate)

Metal Fabricator Apprenticeship (certificate)

Railway Car Technician Apprenticeship
(certificate)

Truck and Coach Technician Apprenticeship
(certificate)

Biotechnology – Remote and Rural Public Health

Biotechnology – Technician (certificate)

Broadcasting – Television and Video Production
(certificate)

Building Construction Technician(certificate)

Business (certificate)

Business – Accounting (certificate)

Business – Human Resources (certificate)

Civil Engineering – Technician (certificate)

Community and Justice Services (certificate)

Computer Systems – Networking Technician
(certificate)

Culinary Management ship (certificate)

Early Childhood Education (certificate)

Early Childhood Education – Fast Track
(certificate)

Environmental Technician – Protection and
Compliance (certificate)

Indigenous Wellness and Addictions Prevention
(certificate)

Law Clerk (certificate)

Mechanical Engineering – Technician (certificate)

Mechanical Technician – Machinist (certificate)

Mechanical Technician – Welder Fitter
(certificate)

Mental Health and Addiction Worker (certificate)

Motive Power Technician (certificate)

Occupational Therapist and Physiotherapist
Assistant (certificate)

Office Administration (certificate)

Police Foundations (certificate)

Practical Nursing (certificate)

Public Relations (certificate)

Recreation and Leisure Services (certificate)

Recreation and Leisure Services – Fast Track
(certificate)

Recreation Therapy (certificate)

Recreation Therapy – Fast Track (certificate)

Social Service Worker (certificate)

Social Service Worker – Gerontology (certificate)

Strength and Sport Conditioning (certificate)

Strength and Sport Conditioning – Fast Track (certificate)

Bachelor of nursing

جهت مطالعه ددلاین ها به لینک های زیر مراجعه کنید:

https://www.canadorecollege.ca/programs