دانشگاه Camosun

درباره کالج:

کالج Camosun  در سال 1971 تاسیس شده است و حدود 650 دانشجوی بین المللی از بیش از 50 کشور در حال تحصیل در این کالج می باشند. این کالج مشاوره تحصیلی به تک تک افراد ارائه می کند تا اطمینان حاصل شود که دانشجویان دوره هایی را انتخاب می کنند که برای طرح مطالعه شخصی آنها مناسب است.

 دانشکده اصلی:

لانسدون (ویکتوریا)

ایالت:      

  BC

تعداد دانشجویان:                       

12500

 دپارتمان ها

هنر و علوم پایه

مدیریت

ورزشی و فعالیت بدنی

سلامت و خدمات

بازرگانی و تکنولوژی

خوابگاه دانشجویی:

http://camosunstudent.org/services/housing

قرارداد با IDP:

ESL + UG + PG

 

رشته های تحصیلی:

Diplomas and certificates

Undergraduate

Certificate in Office Administration

Associate of Arts Degree in English Certificate
in Indigenous Business Leadership

Certificate in
Professional Cook 2

Diploma in Business Administration – Finance

Diploma in Business
Administration – Marketing

Diploma in Business
Administration – General Management

Diploma in Business
Administration – Accounting

Certificate in Business Administration

Certificate in
Indigenous Business Leadership

Diploma in Public
Administration

Certificate in
Medical Office Assistant

Certificate in Legal
Office Assistant

Certificate in Health
Care Assistant

Certificate in Office Administration

Diploma in Exercise
and Wellness Diploma in Early Learning and Care

Diploma in Dental
Hygiene

Diploma in
Electronics and Computer Engineering Technology – Renewable Energy

Diploma in Civil
Engineering Technology

Diploma in Business
Administration – Marketing

Diploma in Business
Administration – General Management

Diploma in Business
Administration – General 
 Diploma in Community, Family and Child Studies

Diploma in Visual Arts

Associate of Science Degree in General Science

Diploma in Public Administration

Certificate in Medical Office Assistant

Certificate in Mechanical Engineering Technology
Access

Certificate in Legal Office Assistant

Hospitality Management

Certificate in Sport Management Access

Certificate in Exercise and Wellness Access

Certificate in
Engineering Graphics Technician

Certificate in
Electronics and Computer Engineering Technology Access

Certificate in Professional Cook

Certificate in
Community Support and Education Assistant

Certificate in Civil
Engineering Technology Access

Certificate in
Certified Dental Assistant Certificate in Comics and Graphic Novels

Associate of Arts Degree in English

Certificate in Indigenous Business Leaders

Certificate in Engineering Transfer

Associate of Science Degree in Pre-Medicine

Certificate in Digital Communication

Certificate in Digital Production, Writing and
Design

Certificate in Computer Network Electronics
Technician

Diploma in Practical Nursing

Diploma in Criminal Justice

Diploma in Mechanical Engineering Technology

Certificate in Horticulture Technician

Associate of Arts Degree in Psychology

Bachelor of Athletic and Exercise Therapy

Bachelor of Business Administration -Accounting Bachelor
of Business Administration – Marketing

Bachelor of Business Administration – Human
Resource Management and Leadership

Bachelor of Sport and Fitness Leadership –
Exercise and Wellness

 

جهت مطالعه ددلاین ها به لینک های زیر مراجعه کنید:

http://camosun.ca/events/important-dates.html