انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Cambridge School of Visual & Performing Arts

درباره کالج:

یک کالج موفق در انگلستان  در زمینه های هنر و طراحی، درام و موسیقی که بسیاری از آنها معتبر و شناخته شده هستند. این کالج در ارتباط نزدیک با  RADA، دانشکده هنر دانشگاه لندن و دانشگاه کینگستون است.

 

دانشکده :      

Cambridge

Courses

Extended Diploma

MA ART & DESIGN

Graduate Diploma in Art & Design

GRADUATE DIPLOMA IN ART & DESIGN

Art & Design Pre-masters

ART & DESIGN PRE-MASTER’S

BA (HONS) Fashion Design

BA (HONS) FASHION

BA (Hons) Graphics & Illustration

BA (HONS) GRAPHICS & ILLUSTRATION

Extended Diploma

UAL LEVEL 3 EXTENDED DIPLOMA IN ART & DESIGN

Foundation Diploma

UAL LEVEL 4 FOUNDATION DIPLOMA IN ART & DESIGN

Foundation Diploma

UAL LEVEL 4 FOUNDATION DIPLOMA IN ART & DESIGN – FASHION

Foundation Diploma

UAL LEVEL 4 FOUNDATION DIPLOMA IN ART & DESIGN – GRAPHICS & ILLUSTRATION

Foundation Diploma in 3D Design

UAL LEVEL 4 FOUNDATION DIPLOMA IN ART & DESIGN – 3D DESIGN

Drama Foundation

DRAMA FOUNDATION – CLASSICAL ACTING

Drama Foundation – Musical Theatre

DRAMA FOUNDATION – MUSICAL THEATRE (DANCE)

Music Foundation

MUSIC FOUNDATION

Performing Arts Pre-foundation

UAL LEVEL 3 EXTENDED DIPLOMA IN PERFORMING ARTS

 

جهت مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.csvpa.com/courses.htm