انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Cambrian

درباره کالج:

کالج Cambrian  در سال 1967 تاسیس شده است و رشته های فراوانی را در برنامه تحصیلی خود ارائه میدهد که شامل  کامپیوتر و فن آوری مهندسی، ارتباطات و هنرهای خلاق، خدمات اجتماعی، علوم بهداشتی ، مهمان نوازی و گردشگری، حقوق و قضاوت، آموزش تجارت و مطالعات بومی میباشد.

دانشکده اصلی:

 گریت سادبری

ایالت:    

ON        

تعداد دانشجویان:                      

4400

دپارتمان ها

هنر و طراحی                                                                   علوم سلامت

مدیریت، ارتباطات و هنر خلاقانه                                             جهانگردی و معماری

کامپیوتر                                                                         حقوق و قضاوت

مهندسی تکنولوژی                                                             آموزش تجارت

خوابگاه دانشجویی:

http://cambriancollege.ca/residence

قرارداد با IDP:

ESL + UG + PG

رشته های تحصیلی: 

Diplomas and certificates

Advanced Diploma in Business Administration –
Accounting

Diploma in Business – Accounting Diploma in Power
Line Technician

Diploma in Industrial Mechanical Millwright
Technician (IMTN)

Advanced Diploma in Business Administration

Certificate in Personal Support Worker

Diploma in Business

Hotel and Restaurant Management Hotel and
Restaurant Management

Hotel and Restaurant Management

Diploma in Business (GBBH)(GBHP) Cambrian College

Diploma in Business (GBBH) (GBHP

Diploma in Business (GBBH)(GBHP)

Diploma in Early Childhood Education

Diploma in Electrical Engineering Technician –
Industrial

Diploma in Early Childhood Education – Alternate
Delivery

Diploma in Developmental Services Worker

Bachelor of Science in Nursing

Diploma in Welding and Fabrication Technician

Diploma in Social Service Worker

Certificate in Personal Support Worker –
Alternative Delivery

Advanced Diploma in Physical Fitness Management

Diploma in Motive Power Technician – Service and
Management

Advanced Diploma in Mining Engineering Technology

Diploma in Mining Engineering Technician Diploma
in Industrial Mechanical Millwright Technician (IMTN)

Diploma in Industrial Mechanical Millwright
Technician (IMTN)

Diploma in Heavy Equipment Technician

Certificate in Electrical Techniques Advanced
Diploma in Electrical Engineering Technology Advanced Diploma in Dental
Hygiene Certificate in Dental Assisting

Advanced Diploma in Computer Systems Technology

Diploma in Community and Justice Services Diploma
in Civil Engineering Technician Advanced Diploma in Child and Youth Care
Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology – Lab and Process Control
Advanced Diploma in Business Administration

Advanced Diploma in Business Administration

Advanced Diploma in Business Administration –
Accounting

Advanced Diploma in Business Administration –
Accounting Diploma in Business – Accounting

Diploma in Business – Accounting

Diploma in Developmental Services Worker –
Alternate Delivery * Cambrian College

Advanced Diploma in Public Relations

Diploma in Practical Nursing

Diploma in Power Line Technician

Diploma in Power Line Technician

Certificate in Personal Support Worker

Certificate in Personal Support Worker

Advanced Diploma Medical Radiation Technology
(MRPG)

Advanced Diploma Medical Laboratory Technology

Certificate in Environmental Field Techniques

Diploma in Business

Diploma in Business

Certificate in Dental Assisting (Levels I &
II) (DENA)

Hotel and Restaurant Management

Hotel and Restaurant Management

Diploma in Business (GBBH)(GBHP)

Diploma in Business (GBBH)(GBHP)

Advanced Diploma in Computer Systems Technology

Advanced Diploma in Electrical Engineering
Technology

Diploma in Heavy Equipment Technician

Diploma in Electrical Engineering Technician –
Industrial

Diploma in Practical Nursing

Diploma in Practical Nursing

Certificate in General Arts and Science

Certificate in Pre-Health Sciences

Diploma in Heating, Ventilation, and Air
Conditioning Technician

Certificate in Business Fundamentals

Diploma in Theatre Arts – Technical Production

Certificate in Pre-Service Firefighter Education
and Training

Certificate in Pre-Health Sciences

Certificate in Pre-Health Sciences

Certificate in Power Engineering Technician

Diploma in Power Engineering Technician

Diploma in Police Foundations

Diploma in Network Technician

Advanced Diploma in Music – Performance

Diploma in Heating, Ventilation, and Air
Conditioning Technician

Diploma in Heating, Ventilation, and Air
Conditioning Technician

Advanced Diploma in Graphic Design

Certificate in General Arts and Science

Certificate in General Arts and Science

Certificate in Corporate Safety and Security

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology

Certificate in Carpentry Renovation Techniques
(CRTQ)

Certificate in Business Fundamentals

Certificate in Business Fundamentals

Certificate in Art and Design Fundamentals

Advanced Diploma in Animation

Certificate in Pre-Trades/Technology

Advanced Diploma in Power Engineering Technology

Certificate in Power Engineering Techniques

Certificate in Independent Music Production

Diploma in Network Technician

Advanced Diploma in Diagnostic Medical Sonography
– Ultrasound

Diploma in Motive Power Technician – Truck And
Coach

Diploma in Paramedic (PARA)

Diploma In Design And Visual Arts

   

جهت مطالعه ددلاین ها به لینک های زیر مراجعه کنید:

http://cambriancollege.ca/apply/how-to-apply