انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Brunel University London

درباره دانشگاه:

دانشگاه Brunel در سال 1966 تاسیس شد و یک موسسه مدرن و پویا است که بر کیفیت برنامه های دانشگاهی و ماهیت کاربردی فعالیت تحقیقاتی خود تاکید دارد. در جدیدترین نظرسنجی دولتی آژانس تضمین کیفیت دولت، برونل به رأی “broad confidence” مفتخر شده است. رشته Design در این دانشگاه بسیار مشهور است و رتبه بالایی دارد. همینطور رشته فیزیوتوراپی در این دانشگاه زبانزد است. یکی از ویژگی های متمایز Brunel تعهد خود به قابلیت های استخدام دانشجویان، از جمله دوره های کار برای دانشجویان کارشناسی “ Sandwich Courses “ است. در دوره های ساندویچ چهار ساله، دانش آموزان برای توسعه دانش و مهارت های عملی مورد نیاز برای موفقیت در بازار کار رقابت می کنند.

رنکینگ:

  • دانشگاه Brunel طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 593  است .
  • دانشگاه Brunel در انگلستان رتبه 39 دارد.

دانشکده اصلی:

Uxbridge

دانشکده ها: 

West London, Uxbridge, Brunel

تعداد دانشجویان:                       

15,000

دپارتمان ها

هنر

مدیریت

حقوق

مهندسی و طراحی

علوم سلامت

مدیریت اطلاعات

حسابداری و ریاضیات

علوم اجتماعی

ورزش و آموزش

خوابگاه دانشجویی:

https://www.brunel.ac.uk/life/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Master of Science in Management  

 Master of Science in Accounting and Business
Management  

 Master of Arts in Design Strategy and Innovation    

 Master of Arts in Children, Youth and
International Development    

 Master of Science in Applied Corporate Brand
Management    

 Master of Arts in Design and Branding Strategy    

 Master of Science in Public Affairs and Lobbying    

 Master of Science in Finance and Accounting    

 Master of Science in Management    

 Master of Science in Accounting and Business
Management    

 Master of Science in Sustainability, Entrepreneurship and Design    

 Master of Science in Digital Service Design    

 Master of Business Administration  

 Master of Law in International Human Rights Law  

 Master of Science in Human Resource Management  

 Master of Laws  

 Master of Law in International Intellectual Property Law  

 Master of Science in Marketing  

 Master of Science in Human Resources and Employment Relations  

 Master of Science in Business Intelligence and
Social Media  

 Master of Law in International Financial Regulation and Corporate Law  

 Master of Law in International Commercial Law  

 Master of Philosophy in Anthropology  

 Master of Philosophy in Civil Engineering  

 Master of Philosophy in Computer Science  

 Master of Philosophy in Design  

 Master of Philosophy in Economics and Finance  

 Master of Philosophy in Education  

 Master of Philosophy in Electronic and Computer
Engineering  

 Master of Philosophy in Law  

 Master of Philosophy in Mathematics  

 Master of Philosophy in Mechanical Engineering  

 Master of Philosophy in Music  

 Master of Philosophy in Politics and History  

 Master of Philosophy in Screen Media  

 Master of Philosophy in Theatre  

 CPE/Graduate Diploma in Law    

 Master of Science in Anthropology of
International Development and Humanitarian Assistance    

 Master of Business Administration       

 Master of Science in International Business    

 Master of Science in Psychological and
Psychiatric Anthropology    

 Master of Science in Integrated Product Design    

 Master of Science in Global Supply Chain Management    

 Master of Science in Information Systems Management    

 Master of Law in International Human Rights Law    

 Master of Law in International Human Rights Law    

 Master of Science in Human Resource Management    

 Master of Science in Human Resource Management    

 Master of Science in Medical Anthropology    

 Master of Research in Social Anthropology    

 Master of Science in Media and Communications    

 Master of Laws      

 Master of Arts in International Relations    

 Master of Science in Public Health and Health Promotion   

 Master of Arts in Education    

 Master of Arts in Intelligence and Security Studies    

 Master of Law in International Intellectual
Property Law    

 Master of Law in International Intellectual
Property Law    

 Master of Science in Marketing    

 Master of Science in Anthropology of Childhood,
Youth and Education    

 Master of Science in Human Resources and
Employment Relations    

 Master of Science in Human Resources and
Employment Relations    

 Master of Science in Finance and Investment    

 Master of Science in Business Finance    

 Master of Science in Business Intelligence and
Social Media    

 Master of Science in Banking and Finance    

 Master of Arts in Media and Public Relations    

 Master of Law in International Financial
Regulation and Corporate Law    

 Master of Law in International Financial
Regulation and Corporate Law    

 Master of Law in International Commercial Law    

 Master of Law in International Commercial Law    

 Master of Science in Oil and Gas Engineering    

 Master of Science in Psychological Sciences  Conversion   

 Master of Philosophy in Anthropology    

 Master of Philosophy in Civil Engineering    

 Master of Philosophy in Computer Science    

 Master of Philosophy in Design    

 Master of Philosophy in Economics and Finance    

 Master of Philosophy in Economics and Finance    

 Master of Philosophy in Education    

 Master of Philosophy in Electronic and Computer Engineering    

 Master of Philosophy in Electronic and Computer
Engineering    

 Master of Philosophy in Law    

 Master of Philosophy in Law    

 Master of Philosophy in Mathematics    

 Master of Philosophy in Mechanical Engineering    

Master of Philosophy in Music    

 Master of Philosophy in Politics and History    

 Master of Philosophy in Politics and

 Master of Philosophy in Screen Media    

 Master of Philosophy in Theatre    

 Master of Business Administration – General Management  

 Master of Business Administration – Healthcare Management  

 Master of Business Administration – General Management   

 Master of Business Administration – Aviation
Management    

 Master of Business Administration – Healthcare
Management    

 Master of Science in Data Science and Analytics    

 Master of Arts in Military History    

 Environmental Management MSc  

 Master of Science in Advanced Manufacturing
Systems  

 Master of Science in Engineering Management  

Master of Science in Building Services
Engineering with Sustainable Energy  

 Master of Science in Building Services
Engineering  

 Master of Science in Renewable Energy Engineering
 

 Master of Science in Advanced Multimedia Design
and 3D Technologies    

 Master of Science in Automotive and Motorsport
Engineering    

 Master of Science in Wireless Communication
Systems    

 Master of Science in Advanced Manufacturing
Systems    

 Master of Science in Sustainable Energy –
Technologies and Management    

 Master of Science in Molecular Medicine and
Cancer Research    

 Master of Science in Sustainable Electrical Power
   

 Master of Science in Advanced Engineering Design    

 Master of Science in Advanced Mechanical
Engineering    

 Master of Science in Engineering Management       

 Master of Science in Building Services
Engineering with Sustainable Energy    

 Master of Science in Building Services

Engineering    

 Master of Science in Building Services
Engineering    

 Master of Science in Aerospace Engineering    

 Master of Science in Renewable Energy Engineering   

 Master of Science in Renewable Energy Engineering 

 Master of Science in Financial Mathematics    

 Master of Science in Digital Design and Branding    

 Master of Science in Project and Infrastructure
Management    

 Master of Science in Computer Communication
Networks    

 Master of Science in Advanced Electronic and
Electrical Engineering    

 Master of Science in Water Engineering    

 Master of Science in Structural Engineering    

 Master of Science in Biomedical Genetics and
Tissue Engineering    

 Master of Science in Biomedical, Biomechanics and
Bioelectronics Engineering    

 Structural Integrity MSc

Bachelor of Science in Sport, Health and Exercise Sciences (Honors)

Bachelor of Science in Physical Education and Youth Sport (Honors)

Bachelor of Science in Sport, Health and Exercise Sciences – Sport Development (Honors)

Bachelor of Science in Sport, Health and Exercise Sciences – Human Performance (Honors)

Bachelor of Science in Sport, Health and Exercise Sciences – Coaching (Honors)

Bachelor of Science in Sociology and Media Studies (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in Politics (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in Politics and Sociology (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in Politics and History (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in Politics and Economics (Honors) with Professional Development

Bachelor of Laws in Law (Honors) with Professional Placement

Bachelor of Science in International Politics (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in International Business (Honors)

Bachelor of Arts in History (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in Finance and Accounting (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in Economics (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in Economics and Management (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in Economics and Business Finance (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in Economics and Accounting (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in Computer Science (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Sciencein Computer Science – Software Engineering (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Science in Computer Science – Network Computing (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Science in Computer Science – Digital Media and Games (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Science in Computer Science – Artificial Intelligence (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Science in Sport, Health and Exercise Sciences with Business Studies (Honors)

Bachelor of Science in Communication and Media Studies (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in Psychology (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in Sociology (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in Economics and Accounting (Honors)

Bachelor of Science in Sport, Health and Exercise Sciences – Human Performance (Honors)

Bachelor of Arts in Education (Honors)

Bachelor of Science in Computer Science (Honors)

Bachelor of Science in Anthropology (Honors)

Bachelor of Science in Business and Management – Accounting (Honors)

Bachelor of Science in Sport, Health and Exercise Sciences – Sport Development (Honors)

Bachelor of Science in Computer Science – Software Engineering (Honors)

Bachelor of Science in Computer Science – Network Computing (Honors)

Bachelor of Science in Computer Science – Digital Media and Games (Honors)

Bachelor of Science in International Business (Honors)

Bachelor of Science in Business and Management (Honors)

Bachelor of Science in Anthropology and Sociology (Honors)

Master of Engineering in Aviation Engineering with Pilot Studies

Bachelor of Engineering in Aviation Engineering with Pilot Studies (Honors)

Bachelor of Science in Physical Education and Youth Sport (Honors)

Bachelor of Science in Sport, Health and Exercise Sciences – Coaching (Honors)

Bachelor of Science in Sport, Health and Exercise Sciences (Honors)

Bachelor of Science in Sociology and Media Studies (Honors)

Bachelor of Science in Sociology (Honors)

Bachelor of Science in Psychology (Honors)

Bachelor of Science in Politics and Sociology (Honors)

Bachelor of Science in Politics and History (Honors)

Bachelor of Science in Politics and Economics (Honors)

Bachelor of Science in Politics (Honors)

Bachelor of Laws in Law (Honors)

Bachelor of Science in International Politics (Honors)

Bachelor of Arts in History (Honors)

Bachelor of Science in Finance and Accounting (Honors)

Bachelor of Science in Economics and Management (Honors)

Bachelor of Science in Economics and Business Finance (Honors)

Bachelor of Science in Economics (Honors)

Bachelor of Science in Computer Science – Artificial Intelligence (Honors)

Bachelor of Science in Communication and Media Studies (Honors)

Bachelor of Science in Sport, Health and Exercise Sciences with Business Studies (Honors)

Bachelor of Science in Business and Management – Marketing (Honors)

Bachelor of Science in Business Computing (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Science in Business Computing (Honors)

Bachelor of Science in Business Computing – Social Media (Honors)

Bachelor of Science in Business Computing – Human Computer Interaction (Honors)

Bachelor of Science in Business Computing – eBusiness (Honors)

Mathematics and Computing with Integrated Foundation Year

Bachelor of Laws in Law with International Arbitration and Commercial Law (Honors)

Bachelor of Laws in Law with Criminal Justice (Honors)

Bachelor of Science in Anthropology and Sociology (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in Anthropology (Honors) with Professional Development

Bachelor of Engineering in Aviation Engineering with Pilot Studies (Honors) with Professional Development

Master of Engineering in Aviation Engineering with Pilot Studies with Professional Development

Bachelor of Science in Business and Management – Accounting (Honors)

Bachelor of Science in Business and Management – Marketing (Honors)

Bachelor of Science in Business and Management (Honors)

Bachelor of Sciencein Business Computing – eBusiness (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Science in Business Computing – Human Computer Interaction (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Science in Business Computing – Social Media (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Laws in Law with Criminal Justice (Honors) with Professional Placement

Bachelor of Laws in Law with International Arbitration and Commercial Law (Honors) with Professional Placement

Bachelor of Arts in Military and International History (Honors)

Bachelor of Science in Psychology – Sport, Health and Exercise (Honors)

Bachelor of Science in Psychology – Sport, Health and Exercise (Honors) with Professional Development

BSc (Hons) Business and Management – 2nd Year Entry

Bachelor of Science in Business and Management (Honors)

Bachelor of Science in Computer Science (Honors)

Bachelor of Laws in Law (Honors)

Bachelor of Arts in Theatre (Honors)

Bachelor of Arts in Theatre and Film and Television Studies (Honors)

Bachelor of Arts in Theatre and English (Honors)

Bachelor of Arts in Theatre and Creative Writing (Honors)

Bachelor of Arts in Film and Television Studies (Honors)

Bachelor of Arts in English with Creative Writing (Honors)

Bachelor of Arts in Games Design and Creative Writing (Honors)

Bachelor of Arts in Games Design and Film and Television Studies (Honors)

Bachelor of Arts in Music (Honors)

Bachelor of Arts in English and Film and TV Studies (Honors)

Bachelor of Arts in English (Honors)

Bachelor of Science in Specialist Community Public Health Nursing

Bachelor of Arts in Games Design (Honors)

Bachelor of Music in Composition (Honors)

Bachelor of Science in Product Design (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Science in Product Design Engineering (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Science in Digital Design (Honors) with Professional Practice

Master of Engineering in Motorsport Engineering with Professional Development

Master of Engineering in Mechanical Engineering with Professional Development

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering (Honors) with Professional Development

Master of Engineering in Mechanical Engineering with Building Services with Professional Development

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering with Building Services (Honors) with Professional Development

Master of Engineering in Mechanical Engineering with Automotive Design with Professional Development

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering with Automotive Design (Honors) with Professional Development

Master of Engineering in Mechanical Engineering with Aeronautics with Professional Development

Master of Mathematics in Mathematics with Professional Practice

Bachelor of Science in Mathematics (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Science in Mathematics with Computer Science (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Science in Mathematics and Statistics with Management (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Arts in Industrial Design and Technology (Honors) with Professional Practice

Master of Mathematics in Financial Mathematics with Professional Practice

Bachelor of Science in Financial Mathematics (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Engineering in Electronic and Electrical Engineering (Honors) with Professional Development

Master of Engineering in Electronic and Computer Engineering with Professional Development

Master of Engineering in Electrical Engineering with Renewable Energy Systems (Honors) with Professional Development

Master of Engineering in Computer Systems Engineering with Professional Development

Bachelor of Engineering in Computer Systems Engineering (Honors) with Professional Development

Master of Engineering in Civil Engineering with Sustainability with Professional Development

Bachelor of Engineering in Civil Engineering with Sustainability (Honors) with Professional Development

Bachelor of Science in Visual Effects and Motion Graphics (Honors) with Professional Practice

Bachelor of Engineering in Motorsport Engineering (Honors) with Professional Development

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering with Aeronautics (Honors) with Professional Development

Master of Mathematics in Mathematics

Master of Mathematics in Financial Mathematics

Master of Engineering in Aerospace Engineering with Professional Development

Bachelor of Science in Visual Effects and Motion Graphics (Honors)

Bachelor of Science in Biomedical Sciences (Honors)

Bachelor of Science in Biomedical Sciences – Immunology (Honors)

Bachelor of Science in Biomedical Sciences – Human Health (Honors)

Bachelor of Science in Biomedical Sciences – Genetics (Honors)

Bachelor of Science in Biomedical Sciences – Biochemistry (Honors)

Bachelor of Science in Product Design (Honors)

Bachelor of Science in Digital Design (Honors)

Master of Engineering in Motorsport Engineering

Bachelor of Engineering in Motorsport Engineering (Honors)

Bachelor of Arts in Industrial Design and Technology (Honors)

Master of Engineering in Computer Systems Engineering

Bachelor of Engineering in Civil Engineering with Sustainability (Honors)

Master of Engineering in Aviation Engineering

Bachelor of Engineering in Aviation Engineering (Honors)

Master of Engineering in Electronic and Electrical Engineering

Master of Engineering in Electronic and Computer Engineering

Master of Engineering in Electrical Engineering with Renewable Energy Systems (Honors)

Bachelor of Engineering in Computer Systems Engineering (Honors)

Master of Engineering in Civil Engineering with Sustainability

Master of Engineering in Mechanical Engineering with Automotive Design

Bachelor of Science in Product Design Engineering (Honors)

Master of Engineering in Mechanical Engineering

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering (Honors)

Master of Engineering in Mechanical Engineering with Building Services

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering with Building Services (Honors)

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering with Automotive Design (Honors)

Master of Engineering in Mechanical Engineering with Aeronautics

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering with Aeronautics (Honors)

Bachelor of Science in Mathematics with Computer Science (Honors)

Bachelor of Science in Mathematics and Statistics with Management (Honors)

Bachelor of Science in Mathematics (Honors)

Bachelor of Science in Financial Mathematics (Honors)

Bachelor of Engineering in Electronic and Electrical Engineering (Honors)

Master of Engineering in Aerospace Engineering

Bachelor of Engineering with an Integrated Foundation Year and Professional Development

Master of Engineering in Electronic and Communications Engineering with Professional Development

Bachelor of Engineering in Electronic and Computer Engineering (Honors) with Professional Development

Master of Engineering in Electronic and Communications Engineering

Bachelor of Engineering in Electronic and Communications Engineering (Honors)

Bachelor of Engineering in Electronic and Communications Engineering (Honors) with Professional
Development

Bachelor of Engineering in Electronic and Computer Engineering (Honors)

Bachelor of Engineering in Civil Engineering (Honors) with Professional Development

Master of Engineering in Civil Engineering with Professional Development

Master of Engineering in Civil Engineering

Bachelor of Engineering in Civil Engineering (Honors)

Master of Engineering in Automotive Engineering

Bachelor of Engineering in Automotive Engineering (Honors)

Master of Engineering in Mechanical and Energy Engineering

Bachelor of Engineering in Mechanical and Energy Engineering (Honors)

Bachelor of Engineering in Aerospace Engineering (Honors)

Master of Engineering in Electronic and Electrical Engineering with Thick-Sandwich Year

Bachelor of Engineering in Aerospace Engineering (Honors) with Professional Development

Bachelor of Engineering in Automotive Engineering (Honors)

Master of Engineering in Automotive Engineering

Bachelor of Engineering in Aviation Engineering (Honors) with Professional Development

Master of Engineering in Aviation Engineering with Professional Development

Bachelor of Science in Biomedical Sciences – Biochemistry (Honors) with Professional Experience

Bachelor of Science in Biomedical Sciences – Genetics (Honors) with Professional Experience

Bachelor of Science in Biomedical Sciences – Human Health (Honors) with Professional Experience

Bachelor of Science in Biomedical Sciences – Immunology (Honors) with Professional Experience

Bachelor of Arts in Creative Writing (Honors)

Bachelor of Science in Biomedical Sciences (Honors) with Professional Experience

Bachelor of Engineering in Mechanical and Energy Engineering (Honors) with Professional Development

Master of Engineering in Mechanical and Energy Engineering with Professional Development

Bachelor of Science in Environmental Sciences (Honors)

Bachelor of Science in Environmental Sciences (Honors) with Compressed Sandwich

Bachelor of Science in Environmental Sciences (Honors) with Professional Experience

Master of Science in Environmental Sciences

Master of Science in Environmental Sciences with Professional Experience

 

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.brunel.ac.uk/study/Course-listing