انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Brock

درباره دانشگاه:

دانشگاه Brock در سال 1964 تاسیس شده است و ارائه دهنده 44 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 70 رشته در مقطع کارشناسی است. در این دانشگاه نرخ اشتغال پس فارغ التحصیلی،  96% است  و از 2800 دانشجو که سالانه در دانشگاه فارغ التحصیل میشوند، 97 %، پیشنهادات شغلی خود را از شرکت هایی که با آنها برنامه Co-op داشته اند دریافت میکنند..

 رنکینگ:

دانشگاه  Brockطبق رتبه بندی QS دارای رتبه772  است .

دانشگاه Brock  در کانادا رتبه 30 دارد.

 دانشکده اصلی:

سنت کاترین (ON)

تعداد دانشجویان                       

18000

 دپارتمان ها

علوم سلامت

آموزش

علوم انسانی، ریاضیات و علوم پایه

علوم اجتماعی

مدیریت

خوابگاه دانشجویی:

https://brocku.ca/residence

قرارداد با IDP:

ESL + UG + PG

رشته های تحصیلی: 

Postgraduate

Undergraduate

Master of Arts/Master
of Science in Applied Health Sciences

Master of
Professional Kinesiology

Master of Public
Health

Master of Education

Master of Education
(ISP)

Master of Arts in
Canadian-American Studies

Master of Arts in
Classics

Master of Arts in
English

Master of Arts in
History

Master of Arts in
Philosophy

Master of Arts in
Studies in Comparative Literatures and Arts

Master of Science in
Biological Sciences

Master of Science in
Biotechnology

Master of Science in
Chemistry

Master of Science in
Computer Science

Master of Science in
Earth Sciences

Master of Science in
Mathematics and Statistics

Master of Science in
Physics

Master of Science in
Materials Physics (ISP)

Master of Arts in
Applied Disability Studies

Master of Applied
Disability Studies

Graduate Diploma in
Applied Disability Studies

Master of Arts in
Applied Linguistics (Bridged Entry – for applicants who do not meet minimum
language requirements)

Master of Arts in
Applied Linguistics (Direct Entry – 12-month intensive program)

Master of Business
Economics

Master of Arts in
Child and Youth Studies

Master of Arts in
Critical Sociology

Master of Arts in
Geography

Master of Arts in
Political Science

Master of Arts in
Popular Culture

Master of Arts in
Psychology

Master of Arts in
Social Justice and Equity Studies

Master of
Sustainability

Master of Accountancy

Master of
Professional Accounting ISP

Graduate Diploma in
Accountancy

Master of Business
Administration

Master of Business
Administration (ISP)

Graduate Diploma in
Business Administration

Master of Science in Management

Aboriginal Education

Accounting

Adult Education

Applied Computing

Applied Linguistics

Biochemistry

Biological Sciences

Biomedical Sciences

Biophysics

Biotechnology

Biotechnology

Business
Administration

Business
Administration Co-op International Dual Degree

Business
Communication

Business Economics

Canadian Studies

Chemistry

Classics

Community Health

Child and Youth
Studies

Child Health

Computing and
Business

Computing and Network
Communications

Computer
Science

Computer
Science and Mathematics

Computer
Science

Computing
and Solid-State Device Technology

Faculty
of Mathematics and Science

Computing
and Solid-State Device Technology

Early
Childhood Education

Earth
Sciences

Economics

English
Language and Literature

Environmental
Sustainability

Environmental
Geoscience

Film
Studies

French
Studies

Film
Studies

Faculty
of Social Sciences

Film
Studies

Game
Design

Game
Programming

Geography

History

Hispanic
and Latin American Studies

German

Interactive
Arts and Science

International
Political Economy

Italian
Studies

Kinesiology

Labor
Studies

Media
and Communication Studies

Medical
Sciences

Medieval
and Renaissance Studies

Mathematics
and Statistics

Nursing

Oenology
and Viticulture

Medieval
and Renaissance Studies

Music

Neuroscience

Physical
Education

Physics

Political
Science

Philosophy

Social
Sciences

Public
Health

Recreation
and Leisure

Popular
Culture

Psychology

Social
Sciences

Recreation
and Leisure Studies

Sciences

Faculty
of Mathematics and Science

Sciences

Social
Sciences

Sociology

Studies
in Comparative Literatures and Cultures

Sport
Management

Studies
in Arts and Culture

Tourism
Studies

Faculty
of Education

Technological
Education

Visual
Arts

Women’s
and Gender Studies

 

 

جهت مطالعه ددلاین ها به لینک های زیر مراجعه کنید:

https://brocku.ca/admissions/apply