انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Birmingham City

 

درباره دانشگاه:

دانشگاه Birmingham City در سال 1966 تاسیس شده است و روابط نزدیکی با کارفرمایان پیشرو مانند سیسکو، مایکروسافت، کارتیه و رولز رویس دارد. 90 درصد از دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرمنگام در شش ماه پس از فارغ التحصیلی مشغول به کار میشوند

رنکینگ:

  • دانشگاه Birmingham City طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 519  است .
  • دانشگاه Birmingham City در انگلستان رتبه 101 دارد.

 

دانشکده اصلی 

برمینگهام

تعداد دانشجویان:                       

23000

 

دپارتمان ها

جواهر سازی

حقوق

مدیریت

 

خوابگاه دانشجویی:

http://www.bcu.ac.uk/student-info/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Professional Voice Practice – MA / PgDip    

 Management Consultancy – MSc  

 International MBA – MBA  

 Criminology – MA  

 MSc Accounting and Finance  

 Security Studies – MA  

International Human Rights – LLM  

 International Business Law – LLM  

 Fashion Styling – MA  

 Design Management – MA  

 Architecture (RIBA Part 2 Exemption) – MArch  

 Interior Architecture and Design – MA  

 Future Media – MA  

 Film Distribution and Marketing – MA  

 Future Media – MSc  

 Feature Film Development – MA

 Future Media – MA    

 Fashion Styling – MA    

 Design Management – MA    

 Architecture (RIBA Part 2 Exemption) – MArch    

 Film Distribution and Marketing – MA    

 Interior Architecture and Design – MA    

 Future Media – MSc    

 Feature Film Development – MA    

 Public Health – MSc / PgCert / PgDip  

 Finance and Investment – MSc  

 Video Game Enterprise, Production and Design –
MSc  

 Video Game Development – MA  

 Public Health – MSc / PgCert / PgDip      

 Video Game Enterprise, Production and Design –
MSc      

 Association of Chartered Certified Accountants
Course (ACCA) – Full-time – ACCA    

 Big Data Analytics – PgCert / PgDip / MSc  

 International MBA – MBA (18 month)  

 Management and Finance – MSc  

 Management and International Business – MSc  

 Management and Marketing – MSc  

 Management and International Business – MSc  

 International Human Resource Management /
Development – MA  

 Management and Entrepreneurship – MSc  

 Management and Marketing – MSc    

Management and Finance – MSc    

 Management and International Business – MSc

 International Human Resource Management /
Development – MA    

 Management and Entrepreneurship – MSc    

 Advanced Computer Science – MSc  

 Data Networks and Security – MSc  

 Arts and Project Management – MA  

 Arts and Education Practices – MA  

 Art and Design: Interdisciplinary Practices – MA  

 Event, Festival and Exhibition Management – MA  

 Secondary Science: Physics – PGCE  

 Secondary Design and Technology: Food, Textiles
and Product Design – PGCE  

 Visual Communication – MA  

 Fine Art – MA  

 Cosmetics Branding and Promotion – MA  

 Secondary Computer Science and IT – PGCE  

 Secondary Religious Education – PGCE  

 Secondary Science: Biology – PGCE  

 Primary Education with Specialism in Mathematics
with QTS – PGCE  

 Advanced Computer Science – MSc    

 Environmental Surveying – MSc  

 Secondary English – PGCE  

 Luxury Brand Management -MA  

 Planning Built Environments – LLM  

 International MBA – MBA (15 months)  

 Fashion Design – MA  

 Broadcast Engineering – MSc  

 MSc Accounting and Finance (Masters Stage)

Data Journalism – MA / PgCert  

 Primary and Early Years Education – PGCE  

 Fashion Promotion – MA  

 International MBA – MBA (15 months)  

 LLM Legal Practice – LLM  

 LLM Professional Law – LLM/PGDL/CPE  

 Music Technology -PgDip  

 Data Networks and Security – MSc    

 Arts and Project Management – MA    

 Arts and Education Practices – MA    

 Art and Design: Interdisciplinary Practices – MA

 Music Technology -PgDip    

 Fashion Design – MA    

 Event, Festival and Exhibition Management – MA  

 Secondary Science: Physics – PGCE    

 Secondary Design and Technology: Food, Textiles
and Product Design – PGCE    

 Primary and Early Years Education – PGCE    

 Visual Communication – MA    

 Fine Art – MA    

 Fashion Promotion – MA    

 Cosmetics Branding and Promotion – MA    

 Secondary Computer Science and IT – PGCE    

 Secondary Religious Education – PGCE    

 Secondary Science: Biology – PGCE    

 Primary Education with Specialism in Mathematics
with QTS – PGCE    

 International MBA – MBA (15 months)    

 Advanced Computer Science – MSc    

 Environmental Surveying – MSc    

 Secondary English – PGCE    

 Luxury Brand Management -MA    

 Broadcast Engineering – MSc    

 LLM Legal Practice – LLM    

 LLM Professional Law – LLM/PGDL/CPE      

 MSc Accounting and Finance (Masters Stage)    

 Data Journalism – MA / PgCert    

 Project Management – MSc  

 Logistics and Supply Chain Management – MSc  

 Automotive Engineering – MSc  

 Construction Project Management – MSc  

 Quantity Surveying – PgCert / PgDip / MSc  

 Building Surveying with Facilities Management –
MSc  

 Enterprise Systems Management (digital
transformation) – MSc  

 Forensic Psychology – MSc  

 Project Management – MSc  

 Mechanical Engineering – MSc  

 Logistics and Supply Chain Management – MSc   

 Automotive Engineering – MSc  

 Real Estate Management – MSc  

 Construction Project Management – MSc  

 Design and Visualizations – MA  

 Creative Writing – MA  

 Secondary Mathematics – PGCE  

 Secondary Art and Design – PGCE  

 Public Relations – MA  

 Quantity Surveying – PgCert / PgDip / MSc  

 Quantity Surveying – PgCert / PgDip / MSc  

 Building Surveying with Facilities Management –
MSc  

 Cyber Security – MSc  

 Fashion Management – MA  

 Global Media Management – MA  

 Enterprise Systems Management (digital
transformation) – MSc  

 Planning Built Environments – MA  

 Primary Education with Specialism in SEN with QTS
– PGCE  

 Product and Furniture Design – MA  

 Textile and Surface Design – MA  

 Health Psychology – MSc  

 Multiplatform and Mobile Journalism – MA  

 Automotive Engineering – MSc  

 Education – MA  

 Education (Childhood Studies) – MA  

 Education (Early Years Leadership) – MA  

 Education (Global Education Management) – MA  

 Education (International Education) – MA  

 Education (International Education) – MA  

 Mechanical Engineering – MSc  

 Landscape Architecture – MA  

 Luxury Jewelry Management – MA  

 Media and Cultural Studies – MA  

 Legal Practice Course -LPC  

 Post-Compulsory Education and Training -PGCE  

 Jewelry and Related Products – MA  

 Orchestral Performance (Strings) – PgDip  

 Professional Performance – AdvPgDip (post-Masters
level 8)  

 Jazz – PgDip  

 Jazz – MMus  

 Music Technology – MMus  

 Composition – PgDip

Education Studies – BA (Hons)  

 Education Studies – BA (Hons)  

 BA (Hons) Fashion Branding and Communication  

 MFin Finance and Investment  

 BA (Hons) Marketing (Consumer Psychology)  

 BA (Hons) Marketing (Digital)  

 BA (Hons) Marketing (Professional Practice)  

 BA (Hons) Marketing (Retailing)  

 BA (Hons) Textile Design  

 MSci Computer Forensics  

 MSci Computer Networks and Security  

 MSci Computer Networks  

 BSc (Hons) Property Development and Planning  

 MPlan Property Development and Planning  

 BEng (Hons) Electronic Engineering  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering  

 MEng (Hons) Mechanical Engineering  

 BSc (Hons) Computer Games Technology  

 BSc (Hons) Information and Communications
Technology  

 BEng (Hons) Civil Engineering  

 BA (Hons) Business (Professional Practice)  

 MSci Computing and Information Technology  

 BEng/MEng Biomedical Engineering  

 BSc (Hons) Accountancy  

 BSc (Hons) Computer Forensics  

 MSci Computer Games Technology  

 MSci Computer Science  

 BA (Hons) International Jewelry Business  

 BA (Hons) English and Drama  

 MEng Electronic Engineering  

 BA (Hons) Fashion and Beauty Journalism  

 BA (Hons) Film and Screenwriting  

 BA (Hons) Film Studies  

 BSc (Hons) Food and Nutrition  

 BA (Hons) Journalism  

 BA (Hons) Primary Education with Qualified
Teacher Status(QTS)  

 BA (Hons) Working with Children, Young People and Families  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering with a
Foundation Year  

 BEng (Hons) Automotive Engineering with a
Foundation Year  

 BEng (Hons) Electronic Engineering with a Foundation Year  

 BSc (Hons) Psychology with Marketing  

 BSc (Hons) Secondary Computing with Qualified
Teacher Status  

 BA (Hons) Applied Performance – Community and
Education  

 BMus (Hons) Music / Instrumental and Vocal
Performance / Composition / Music Technology  

 BSc (Hons) Music Technology  

 BSc (Hons) Video Game Development  

 BA (Hons) Video Game Design and Production  

 BA (Hons) Early Childhood Studies  

 BSc (Hons) Computer Science  

 BSc (Hons) Finance and Investment

BA (Hons) Acting  

 BA (Hons) Media and Communication (Public
Relations)  

 BA (Hons) Media and Communication  

 BA (Hons) Media and Communication (Television) 

 BA (Hons) Media and Communication (Radio)  

 BA (Hons) Music Journalism  

 BA (Hons) Video Game Digital Art  

 BA (Hons) Digital Marketing  

 BA (Hons) Film Business and Promotion  

 BA (Hons) Media and Communication (Public
Relations)    

 BA (Hons) Media and Communication    

 BA (Hons) Media and Communication (Television) 

 BA (Hons) Media and Communication (Radio)    

 BA (Hons) Video Game Digital Art    

 BA (Hons) Digital Marketing    

 BA (Hons) Film Business and Promotion    

 BA (Hons) Music Journalism    

 BA (Hons) Sports Journalism  

Education Studies – BA (Hons)  

BSc (Hons) Psychology with Sociology  

 BA (Hons) Sociology and Criminology  

 BA (Hons) Sociology  

 BSc (Hons) Psychology  

 Design for Performance – BA (Hons)  

 BA (Hons) Applied Performance – Community and
Education  

 BA (Hons) Media and Communication (Music
Industries)  

 BSc (Hons) Film Technology and Visual Effects  

 BSc (Hons) Film Production Technology  

 LLB (Hons) Law with Criminology  

 LLB (Hons) Law with American Legal Studies  

 BA (Hons) English Literature  

 BA (Hons) English Language and Literature  

 BA (Hons) English and Journalism  

 BA (Hons) English and Creative Writing  

 BA (Hons) English  

 BEng (Hons) Automotive Engineering  

 BSc (Hons) Quantity Surveying  

 BSc (Hons) Construction Management  

 BSc (Hons) Building Surveying  

 BSc (Hons) Architectural Technology  

 BSc (Hons) Computer Networks and Security  

 BSc (Hons) Computer Networks  

 BA (Hons) Graphic Communication  

 BSc (Hons) Sound Engineering and Production  

 BSc (Hons) Music Technology  

 BSc (Hons) Digital Media Computing  

 BA (Hons) Fine Art  

 BA (Hons) Garment Technology  

 BA (Hons) Costume Design and Practice  

 BA (Hons) Fashion Design  

 BA (Hons) Art and Design  

 BA (Hons) Photography  

 BSc (Hons) Real Estate  

 BA (Hons) Criminology and Security Studies  

 BSc (Hons) Psychology with Criminology  

 BA (Hons) Criminology, Policing and Investigation 

 BA (Hons) Criminology  

 BA (Hons) Landscape Architecture  

 BSc (Hons) Business Information Systems  

 BA (Hons) Accounting and Finance  

 BA (Hons) Business  

 BA (Hons) Business Economics  

 BA (Hons) Business Finance  

 BA (Hons) Human Resource Management  

 BA (Hons) Business Management  

 BA (Hons) Business (Marketing)  

 BA (Hons) Financial Economics  

 BA (Hons) Marketing  

 BA (Hons) Marketing (Advertising and Public
Relations)  

 BA (Hons) Film and Animation  

 BA (Hons) Product and Furniture Design  

 BA (Hons) Horology  

 BA (Hons) Interior Architecture and Design  

 HND Jewelry and Silversmithing  

 BA (Hons) Jewelry and Silversmithing – Design for
Industry  

 BA (Hons) Jewelry and Objects  

 BA (Hons) Illustration  

 BA (Hons) Fashion Business and Promotion  

 LLB (Hons) Law  

 Law with Business – LLB (Hons)  

 BSc (Hons) Psychology with Business  

 MEng Automotive Engineering  

 MAcc Accounting and Finance  

 BSc (Hons) Biomedical Sciences  

 BA (Hons) Black Studies  

 BEng (Hons) Broadcast and Communications
Engineering  

 BA (Hons), Business (Analytics)  

 Business Accounting – BSc (Hons)  

 Business Finance – MFin  

 BA (Hons) Business Management (Consultancy)  

 Business Management (Enterprise) – BA (Hons)  

 BA (Hons) Business and Management (Professional
Practice)  

 Business Management (Supply Chain Management) –
BA (Hons)  

 Economics – BA (Hons)  

 Education Studies – BA (Hons)

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.bcu.ac.uk/courses