انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Birkbeck

درباره دانشگاه:

دانشگاه Birkbeck  درسال 1823 تاسیس شده است و در مرکز لندن قرار گرفته است. دانشجویان بین المللی نه تنها از تخصص اساتید، بلکه از تجربه و دانش حرفه ای دانش جویان نیز در انجمن های دانشجویی بهره مند می شوند.

Birkbeck متعهد به توسعه و ارائه عالی خدمات در آموزش و یادگیری و همچنین پرورش یک فرهنگ دانشگاهی است که ارزش همکاری بین یادگیری، تدریس، تحقیق، بورس تحصیلی و کار حرفه ای را داشته باشد.

این دانشگاه در سال 2006 جایزه ‘Queen’s Anniversary Prize for Higher Education’” را از آن خود کرده است.

رنکینگ:

  • دانشگاه Birkbeck طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 631  است .
  • دانشگاه Birkbeck در انگلستان رتبه 50 دارد.

 

دانشکده اصلی: 

Bloomsbury

منطقه: 

London

تعداد دانشجویان:                       

19,000

 

دپارتمان ها

هنر

مدیریت

اقتصاد و مدیریت اطلاعات

حقوق

علوم پایه

تاریخ و فلسفه

 

خوابگاه دانشجویی:

http://www.bbk.ac.uk/student-services/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Accounting and Financial Management (MSc)

Advanced Computing Technologies (MSc)

Analytical Bioscience (MSc)

Analytical Bioscience (Postgraduate Diploma)

Analytical Chemistry (MSc)

Analytical Chemistry (Postgraduate Diploma)

Applied Linguistics and Communication (MA)

Applied Statistics (MSc)

Applied Statistics (Postgraduate Certificate)

Applied Statistics and Financial Modelling (MSc)

Archaeological Practice (Economic and Social Research) (MSc)

Archaeological Practice (MA)

Arts Management (Postgraduate Diploma)

Arts Policy and Management (MA)

Arts Policy and Management (Postgraduate Certificate)

Bio-business (MSc)

Bioinformatics with Systems Biology (MSc)

Bioinformatics with Systems Biology (MRes)

Business Innovation (Postgraduate Certificate)

Business Innovation with E-Business (MSc)

Business Innovation with Entrepreneurship and Innovation Management (MSc)

Business Innovation with International Technology Management (MSc)

Career Management and Coaching (MSc)

Chemical Research (MRes)

Children, Youth and International Development (MSc)

Classical Archaeology (MA)

Classical Civilization (MA)

Classics (MA)

Climate Change (MSc)

Climate Change (Postgraduate Certificate)

Climate Change (Postgraduate Diploma)

Cloud and Data Technologies (Postgraduate Certificate): 1-year

Cloud and Data
Technologies (Postgraduate Certificate): 2-year

Coaching (Postgraduate Certificate)

Cognition and Computation (MA)

Cognition and Computation (MSc)

Cognitive Neuroscience and Neuropsychology (MSc)

Cognitive Neuroscience and Neuropsychology (MA)

Comparative Literary and Cultural Studies (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish)
(MA)

Comparative Literary and Cultural Studies (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish)
(MRes)

Computer Science (MRes)

Computer Science (MSc)

Computing for the Financial Services (MSc)

Constitutional Politics, Law and Theory (LLM)

Contemporary History and Politics (MA)

Contemporary Literature  and Culture (MA)

Corporate Governance and Business Ethics (MSc)

Corporate Governance and Business Ethics (Postgraduate Certificate): October start

Corporate Governance and Business Ethics (Postgraduate Certificate): January start

Corporate Responsibility & Sustainability (MSc)

Creative Industries (Management) (MSc)

Creative Industries (Postgraduate Certificate)

Creative Writing (MA)

Creative Writing (MFA)

Criminal Law and Criminal Justice (MA / LLM)

Cultural and Critical Studies (MA)

Culture, Diaspora, Ethnicity (Postgraduate Diploma)

Culture, Diaspora, Ethnicity (Postgraduate Certificate)

Culture, Diaspora, Ethnicity (MA)

Data Science (MSc)

Developmental Sciences (MA)

Developmental Sciences (MSc)

Digital Media Culture (MA)

Digital Media Design (MA)

Digital Media Management (MA)

Digital Media Management (Postgraduate Certificate)

Early Modern History (MA)

Econometrics (Postgraduate Certificate)

Economics (Graduate Diploma)

Economics (MSc)

Education, Power and Social Change (MSc)

Education, Power and Social Change (Postgraduate Diploma)

Education, Power and Social Change (Postgraduate Certificate)

Educational Neuroscience (MA)

Educational Neuroscience (MSc)

Environment and Sustainability (Postgraduate Diploma)

Environment and Sustainability (MSc)

Environmental Geology (Graduate Certificate)

European History (MA)

European Politics and Policy (MSc)

Film and Screen Media (MA)

Film and Screen Media (with Study Abroad) (MA)

Film and Screen Media with Film Programming and Curating (MA)

Film Programming and Curating (MA)

Finance (MSc)

Finance with Advanced Pathways (MSc)

Financial Economics (MSc)

Financial Risk Management (MSc)

French Studies (Graduate Diploma)

Functional Neuroimaging (MRes)

Gender, Sexuality and Culture (MA)

Gender, Sexuality and Society (Postgraduate Diploma)

Gender, Sexuality and Society (Postgraduate Certificate)

Gender, Sexuality and Society (MSc)

Geographic Information Science (Postgraduate Diploma)

Geographic Information Science (Postgraduate Certificate)

Geographic Information Science (MSc)

Geography (MSc)

Geography (Postgraduate Certificate)

Geography (Postgraduate Diploma)

Geology (Graduate Certificate)

German Studies (Graduate Diploma)

Global Criminology (MSc)

Global Environmental Politics and Policy (MSc)

Global Governance and Emerging Powers (MSc)

Global History: Empires, States and Cultures (MA)

Global Infectious Diseases (MRes)

Global Politics (MRes)

Global Politics (MSc)

Government, Policy and Politics (MSc)

Higher Education (Postgraduate Certificate in Education)

Historical Research (Economic and Social History) (MSc)

Historical Research (MA)

History (Graduate Certificate)

History (MRes)

History of Art (MA)

History of Art (Postgraduate Certificate)

History of Art (Postgraduate Diploma)

History of Art and Architecture (Graduate Certificate)

History of Art with Photography (Postgraduate Diploma)

History of Art with Photography (Postgraduate Certificate)

History of Art with Photography (MA)

History of Ideas (MA)

History of Medicine: Minds, Bodies and Cultures (MA)

History of the British Isles (MA)

Human Resource Development and Consultancy (MSc)

Human Resource Management (MSc)

Human Rights (Intensive) (LLM / MA)

Human Rights (LLM / MA)

Information Systems and Management (MSc)

Information Technology (MSc)

Intercultural Communication (Postgraduate Diploma)

Intercultural Communication (Postgraduate Certificate)

Intercultural Communication for Business and Professions (MA)

International Business (MSc)

International Business and Development (MSc)

International Development (Postgraduate Diploma)

International Development (Postgraduate Certificate)

International Development (MSc)

International Development and Social Anthropology (Postgraduate Diploma)

International Development and Social Anthropology (MSc)

International Economic Law (Intensive) (LLM)

International Economic Law, Justice and Development (LLM)

International Foundation Program for Postgraduate Study (Graduate Diploma)

International Management (MSc)

International Marketing (MSc)

International Security and Global Governance (MSc)

Investigative Reporting (MA)

Investment Management (MSc)

Journalism (MA)

Journalism (Postgraduate Certificate)

Journalism (Postgraduate Diploma)

Language Teaching (MA)

Law General (LLM)

Linguistic Studies (Graduate Certificate)

Management (MRes)

Management (MSc)

Management (Postgraduate Certificate): October start

Management (Postgraduate Certificate): January start

Management (Postgraduate Diploma)

Management Consultancy and Organizational Change (MSc)

Management Practice (MSc)

Management with Business Innovation (MSc)

Management with Business Strategy and the Environment (MSc)

Management with Corporate Governance and Business Ethics (MSc)

Management with Creative Industries (MSc)

Management with Human Resource Management (MSc)

Management with International Business and Development (MSc)

Management with International Business (MSc)

Management with Marketing (MSc)

Management with Sport Management (MSc)

Marketing (MSc)

Marketing Communications (MSc)

Masters of Business Administration (MBA)

Mathematical Finance (MSc)

Mathematics (Graduate Certificate)

Mathematics (Graduate Diploma)

Mathematics (MSc)

Mathematics and Financial Modelling (MSc)

Medical Leadership (MSc): 3-year, part-time

Medieval History (MA)

Medieval Literature and Culture (MA)

Microbiology (MSc)

Microbiology (MSc): 3-year, part-time

Middle East in Global Politics: Islam, Conflict and Development (MSc)

Modern and Contemporary Literature (MA)

Museum Cultures (MA)

Museum Cultures (MRes)

Museum Cultures (Postgraduate Certificate)

Museum Cultures (Postgraduate Diploma)

Nationalism and Ethnic Conflict (MSc)

Organizational Psychology (MSc): 1-yr, accelerated distance learning

Organizational Psychology (MSc)

Philosophy (MA)

Philosophy (MRes)

Philosophy (Postgraduate Certificate)

Philosophy (Postgraduate Diploma)

Planetary Sciences (Graduate Certificate): 2-year

Politics (MRes)

Politics of Population, Migration and Ecology (MSc)

Politics, Philosophy and Economics (MSc)

Portuguese and Brazilian Studies (Graduate Diploma)

Principles of Protein Structure (Postgraduate Certificate)

Protein Crystallography (Postgraduate Certificate)

Psychoanalytic Studies (MA)

Psychodynamic Counselling & Psychotherapy with Children and Adolescents (MSc): 3-year, part-time

Psychodynamic Counselling and Psychotherapy (MSc): 3-year, part-time

Psychodynamic Practice (Graduate Certificate): 1-year, part-time

Psychodynamics of Human Development (Postgraduate Diploma)

Psychodynamics of Human Development (MSc)

Psychological Research Methods (MSc)

Psychology (MRes)

Psychology (MSc): part-time conversion course

Psychology (Postgraduate Diploma): part-time conversion course

Psychosocial Studies (Graduate Certificate)

Psychosocial Studies (MA)

Public Histories (MA)

Public Policy and Management (MRes)

Public Policy and Management (MSc)

Qualifying Law Degree (LLM)

Renaissance Studies (MA)

Screenwriting (MA)

Screenwriting (Postgraduate Certificate)

Social and Cultural Geography (MA)

Social and Political Theory (MSc)

Social Research (MSc)

Social Research (Postgraduate Certificate)

Social Research (Postgraduate Diploma)

Social Research and Applied Linguistics (MRes)

Social Research and Criminology (MRes)

Social Research and Gender and Sexuality (MRes)

Social Research and Law and Legal Studies (MRes)

Social Research and Psychosocial Studies (MRes)

Spanish and Latin American Studies (Graduate Diploma)

Sport Governance (Postgraduate Certificate): October start

Sport Governance (Postgraduate Certificate): January start

Sport Management (MSc)

Sport Management (Postgraduate Certificate): October start

Sport Management (Postgraduate Certificate): January start

Sport Management and Marketing (MSc)

Sport Management and the Business of Football (MSc)

Sport Management, Governance and Policy (MSc)

Sport Marketing (MSc)

Statistics (Graduate Certificate)

Statistics (Graduate Diploma)

Structural Biology (MRes)

Structural Molecular Biology (MSc): 3-year, part-time

Structural Molecular Biology (MSc)

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) (MA)

Techniques in Structural Molecular Biology (Postgraduate Certificate)

Text and Performance (MA)

Theatre Directing (MFA)

Victorian Studies (MA)

War and Humanitarianism (MSc)

Accounting (BSc): 3-year, full-time

Accounting (BSc): 3-year, full-time, Stratford

Accounting (BSc): 4-year, part-time, Stratford

Accounting (BSc): 4-year, part-time, central London, October start

Accounting and Management (BA): 3-year, full-time

Accounting and Management (BA): 3-year, full-time, Stratford

Accounting and Management (BA): 4-year, part-time, Stratford

Accounting and Management (BA): 4-year, part-time, central London, October start

Accounting and Management with Finance (BSc): 3-year, full-time

Accounting and Management with Finance (BSc): 4-year, part-time, October start

Accounting with Finance (BSc): 3-year, full-time

Accounting with Finance (BSc): 4-year, part-time, October start

Applied Accounting and Business (BSc): 4-year, part-time, October start

Applied Accounting and Business (BSc): 4-year, part-time, January start

Archaeology (BA): 3-year, full-time

Archaeology (BA): 4-year, part-time

Archaeology and Geography (BA): 3-year, full-time

Archaeology and Geography (BA): 4-year, part-time

Arts and Humanities (BA): 3-year, full-time

Arts and Humanities (BA): 4-year, part-time

Arts and Humanities (BA): 6-year, part-time

Arts and Humanities with Foundation Year (BA): 4-year, full-time

Arts and Media Management (Foundation Degree): January Start

Biomedicine (BSc): 3-year, full-time

Biomedicine (BSc): 4-year, part-time

Biomedicine (BSc): 6-year, part-time

Biomedicine with Foundation Year (BSc): 4-year, full-time

Business (BSc): 3-year, full-time, Stratford

Business (BSc): 3-year, full-time, central London

Business (BSc): 4-year, part-time, Stratford

Business (BSc): 4-year, part-time, central London

Business Psychology (BSc): 3-year, full-time

Business Psychology (BSc): 4-year, part-time

Chartered Management (BBA): 4-year, part-time

Classical Studies (BA): 3-year, full-time

Classical Studies (BA): 4-year, part-time

Classics (BA): 3-year full-time

Classics (BA): 4-year, part-time

Community Development and Public Policy (BSc): 3-year, full-time

Community Development and Public Policy (BSc): 4-year, part-time

Computing (BSc): 2-year top-up, part-time

Computing (BSc): 3-year, full-time

Computing (BSc): 4-year, part-time

Computing/Information Technology/Web Development (Foundation Degree): 2-year, full-time

Computing/Information Technology/Web Development (Foundation Degree): 3-year, part-time, central London, October start

Computing/Information Technology/Web Development (Foundation Degree): 3-year, part-time, Stratford, January start

Computing/Information Technology/Web Development (Foundation Degree): 3-year, part-time, central London, January start

Contemporary History and Politics (BA): 3-year, full-time

Contemporary History and Politics (BA): 4-year, part-time

Counselling and Counselling Skills (Certificate in Higher Education): part-time, Stratford

Counselling and Counselling Skills (Certificate in Higher Education): part-time, central London

Creative Writing (BA): 3-year, full-time

Creative Writing (BA): 4-year, part-time

Creative Writing and English (BA): 3-year, full-time

Criminology and Criminal Justice (BSc): 3-year, full-time

Criminology and  Criminal Justice (BSc): 4-year, part-time

Culinary Industry Management (BBA): 3-year, full-time

Development and globalization (BSc): 3-year, full-time

Development and globalizations (BSc): 4-year, part-time

Digital and Technology Solutions (BSc): 4-year, part-time

Earth History and Paleontology (Certificate in Higher Education): 2-year, part-time

Earth Sciences (BSc): 4-year, part-time evening/distance learning

Economic and Social Policy (BSc): 3-year, full-time

Economic and Social Policy (BSc): 4-year, part-time

Economics (BSc): 3-year, full-time

Economics (BSc): 4-year, part-time

Economics and Business (BSc): 3-year, full-time

Economics and Business (BSc): 4-year, part-time

Economics and Business with Foundation Year (BSc): 4-year, full-time

Economics and/with Mathematics (BSc): 3-year, full-time

Economics and/with Mathematics (BSc): 4-year, part-time

English (BA): 3-year, full-time

English (BA): 4-year, part-time

Environmental Geology (BSc): 4-year, part-time evening/distance learning

Environmental Management (BSc): 3-year, full-time

Environmental Management (BSc): 4-year, part-time

Film and Media (BA): 3-year, full-time

Film and Media (BA): 4-year, part-time

Financial Economics (BSc): 3-year, full-time

Financial Economics (BSc): 4-year, part-time

Financial Economics with Accounting (BSc): 3-year, full-time

Financial Economics with Accounting (BSc): 4-year, part-time

French Studies (BA): 3-year, full-time

French Studies (BA): 4-year, part-time

French Studies (BA): 6-year, part-time

French Studies with International Experience (BA): 4-year, full-time

Geography (BSc): 3-year, full-time

Geography (BSc): 4-year, part-time

Geology (BSc): 3-year, full-time

Geology (BSc): 4-year, part-time evening/distance learning

Geology (BSc): 6-year, part-time evening/distance learning

Geology (Certificate in Higher Education): 2-year, part-time

German (BA): 3-year, full-time

German (BA): 4-year, part-time

German (BA): 6-year, part-time

German with International Experience (BA): 4-year, full-time

Global Politics and International Relations (BA): 3-year, full-time

Global Politics and International Relations (BA): 4-year, part-time

Higher Education Introductory Studies (Certificate in Higher Education): 1-year, part-time, Stratford

Higher Education Introductory Studies (Certificate in Higher Education): 1-year, part-time, central London

History (BA): 3-year, full-time

History (BA): 4-year, part-time

History and Archaeology (BA): 3-year, full-time

History and Archaeology (BA): 4-year, part-time

History and International Relations (BA): 3-year, full-time

History and International Relations (BA): 4-year, part-time

History of Art (BA): 3-year, full-time

History of Art (BA): 4-year, part-time

History of Art (BA): 6-year, part-time

History of Art and History (BA): 3-year, full-time

History of Art and History (BA): 4-year, part-time

History of Art and History (BA): 6-year, part-time

History of Art with Curating (BA): 3-year, full-time

History of Art with Curating (BA): 4-year, part-time

History of Art with Curating (BA): 6-year, part-time

History of Art with Film (BA): 3-year, full-time

History of Art with Film (BA): 6-year, part-time

History of Art with Film (BA): 4-year, part-time

Human Geography (BA):3-year, full-time

Human Geography (BA): 4-year, part-time

Information Systems and Management (BSc): 3-year, full-time

Information Systems and Management (BSc): 4-year, part-time

Intercultural Communication and/with Language (BA): 3-year, full-time

Intercultural Communication and/with Language with International Experience (BA): 4-year, full-time

Intercultural Communication and/with Language (BA): 6-year, part-time

Intercultural Communication and/with Language (BA): 4-year, part-time

Introduction to Geography (Certificate of Higher Education): 1-year, full-time

Introduction to History (Certificate of Higher Education): 1-year, full-time

Introduction to Politics (Certificate of Higher Education): 1-year, full-time

Introduction to Social Sciences (Certificate of Higher Education): 1-year, full-time

Journalism and Media (BA): 3-year, full-time

Journalism and Media (BA): 6-year, part-time

Journalism and Media (BA): 4-year, part-time

Laboratory Science (Foundation Degree): 3-year, part-time

Language and/with English (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 3-year, full-time

Language and/with English (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 4-year, part-time

Language and/with English (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 6-year, part-time

Language and/with English with International Experience (BA): 4-year, full-time

Language and/with Film and Media with International Experience (BA): 4-year, full-time

Language and/with Film/Media (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 3-year, full-time

Language and/with Film/Media (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 4-year, part-time

Language and/with Film/Media (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 6-year, part-time

Language and/with Global Politics (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 3-year, full-time

Language and/with Global Politics with International Experience (BA): 4-year, full-time

Language and/with Global Politics (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 4-year, part-time

Language and/with Global Politics (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 6-year, part-time

Language and/with History (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 3-year, full-time

Language and/with History (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 4-year, part-time

Language and/with History (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 6-year, part-time

Language and/with History with International Experience (BA): 4-year, full-time

Language and/with International Law (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish)
(BA): 3-year, full-time

Language and/with International Law with International Experience (BA): 4-year, full-time

Language and/withInternational Law (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish)
(BA): 4-year, part-time

Language and/with International Law (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 6-year, part-time

Language and/with Journalism with International Experience (BA): 4-year, full-time

Language and/with Journalism (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 3-year, full-time

Language and/with Journalism (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA):6-year, part-time

Language and/with Journalism (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 4-year, part-time

Language and/with Management (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 3-year, full-time

Language and/with Management with International Experience (BA): 4-year, full-time

Language and/with Management (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 4-year, part-time

Language and/with Management (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 6-year, part-time

Language and/with Politics (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 3-year, full-time

Language and/with Politics with International Experience (BA): 4-year, full-time

Language and/with Politics (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 4-year, part-time

Language and/with Politics (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 6-year, part-time

Law (LLB): 3-year, full-time

Law (LLB): 4-year, part-time

Law with Foundation Year (LLB): 4-year, full-time

Legal Method (Certificate in Higher Education): Stratford, October start, 1-year, part-time

Legal Method (Certificate in Higher Education): central London, October start, 1-year, part-time

Life Sciences for Subjects Allied to Medicine (Certificate in Higher Education): 1-year, part-time

Life Sciences for Subjects Allied to Medicine (Certificate in Higher Education): 2-year, part-time

Life Sciences for Subjects Allied to Medicine (Certificate in Higher Education): 1-year, January start

Linguistics and Language (BA): 3-year, full-time

Linguistics and Language (BA): 4-year, part-time

Linguistics and Language (BA): 6-year, part-time

Linguistics and Language (French, German, Japanese, Spanish) (Certificate in Higher Education): 2-year, part-time

Linguistics and Language with International Experience (BA): 4-year, full-time

Management (BA): 3-year, full-time

Management (BA): 4-year, part-time, October start

Management (Foundation Degree): 2-year, full-time, Stratford

Management (Foundation Degree): 3-year, part-time, central London, October start

Management (Foundation Degree): 3-year, part-time, Stratford, October start

Management (Foundation Degree): 2-year, full-time, central London

Management and Accounting (Foundation Degree): 2-year, full-time, Stratford

Management and Accounting (Foundation Degree): 3-year, part-time, Stratford, October Start

Management and Accounting (Foundation Degree): 3-year, part-time, central London, October
start

Management and Accounting (Foundation Degree): 2-year, full-time, central London

Marketing (BSc):3-year, full-time

Marketing (BSc): 4-year, part-time

Mathematical Studies (Certificate in Higher Education): 1-year, part-time, central London

Mathematical Studies (Certificate in Higher Education): 2-year, part-time, central London

Mathematics (BSc): 3-year, full-time

Mathematics (BSc): 4-year, part-time

Mathematics (Certificate of Higher Education): 2-year, part-time

Mathematics (Diploma of Higher Education)

Mathematics and Statistics (BSc): 3-year, full-time

Mathematics and Statistics (BSc): 4-year, part-time

Mathematics with Accounting (BSc): 3-year, full-time

Mathematics with Accounting (BSc): 4-year, part-time

Mathematics with Economics (BSc): 3-year, full-time

Mathematics withEconomics (BSc): 4-year, part-time

Mathematics with Management (BSc): 3-year, full-time

Mathematics with Management (BSc): 4-year, part-time

Media and Culture (BA): 3-year, full-time

Media and Culture (BA): 4-year, part-time

Media and Culture (BA): 6-year, part-time

Mineralogy and Volcanology (Certificate in Higher Education): 2-year, part-time

Modern Languages (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 3-year, full-time

Modern Languages (French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish) (BA): 4-year, part-time

Modern Languages with International Experience (BA): 4-year, full-time

Molecular Biology (BSc): 3-year full-time

Molecular Biology (BSc): 6-year part-time

Molecular Biology (BSc): 4-year, part-time

Molecular Biology with Foundation Year (BSc): 4-year, full-time

Philosophy (BA): 3-year, full-time

Philosophy (BA): 4-year, part-time

Physics and Mathematics (Certificate in Higher Education): 1-year, part-time, central London

Physics and Mathematics (Certificate in Higher Education): 2-year, part-time, central London

Planetary Science with Astronomy (BSc): 3-year, full-time

Planetary Science with Astronomy (BSc): 4-year, part-time

Planetary Science with Astronomy (Certificate in Higher Education), 2-year, part-time

Politics (BA): 3-year, full-time

Politics (BA): 4-year, part-time

Politics, Philosophy and History (BA): 3-year, full-time

Politics, Philosophy and History (BA): 4-year, part-time

Professional Studies (BSc): 2-year top-up, part-time, Stratford

Professional Studies (BSc): 2-year top-up, part-time, central London

Psychodynamic Counselling and Skills in a Psychosocial Framework (CertHE): part-time, Stratford

Psychodynamic Counselling and Skills in a Psychosocial Framework (CertHE): part-time,
central London

Psychology (BSc): 3-year, full-time

Psychology (BSc): 4-year, part-time

Psychology for Education (BA): 4-year, part-time

Psychology for Education Professionals (Foundation Degree)

Psychology with Foundation Year (BSc): 4-year, full-time

Psychosocial Studies (BA): 3-year, full-time

Psychosocial Studies (BA): 4-year, part-time

Psychosocial Studies and Principles of Psychodynamic Counselling (BA): 3-year, full-time

Psychosocial Studies and Principles of Psychodynamic Counselling (BA): 4-year, part-time

Social Sciences (BSc): 3-year, full-time, Stratford

Social Sciences (BSc): 3-year, full-time, central London

Social Sciences (BSc): 4-year, part-time, Stratford

Social Sciences (BSc): 4-year, part-time, central London

Social Sciences with Foundation Year (BSc): 4-year, full-time

Spanish, Portuguese and Latin American Studies (BA): 3-year, full-time

Spanish, Portuguese and Latin American Studies with International Experience (BA): 4-year, full-time

Spanish, Portuguese and Latin American Studies (BA): 6-year, part-time

Spanish, Portuguese and Latin American Studies (BA): 4-year, part-time

Statistics and Economics (BSc): 4-year, part-time

Structural Molecular Biology (MSci)

Theatre and Drama Studies (BA): 3-year, full-time

Theatre and Drama Studies (BA): 4-year, part-time

Theatre Studies and English (BA): 3-year, full-time

Theatre Studies and English (BA): 4-year, part-time

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.bbk.ac.uk/study