انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Bangor

 

درباره دانشگاه:

دانشگاه Bangor در سال 1884 تاسیس شد و یکی از قدیمی ترین و معتبر ترین دانشگاه های انگلستان است. در این دانشگاه پشتیبانی زبان انگلیسی به دانشجویان در طول تحصیلات رایگان ارائه می شود. جامعه دانشجویی بین المللی در بنگور از دانشجویان 80 کشور جهان تشکیل شده است که  یک جامعه دانشجویی پر جنب و جوش و چند فرهنگی است. بیش از 250 دوره کارشناسی، 150 دوره کارشناسی ارشد و در حدود 40 رشته تحصیلی در این دانشگاه ارائه میشود.

 

رنکینگ:

  • دانشگاه Bangor طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 593  است .
  • دانشگاه Bangor در انگلستان رتبه 46 دارد.

 

دانشکده اصلی 

بنگور

دانشکده ها:   

London Centre, North Wales

تعداد دانشجویان:                       

12,000

 

دپارتمان ها

هنر و علوم انسانی

مدیریت

علوم اجتماعی

حقوق و آموزش

علوم طبیعی

سلامت

علوم پایه

علوم کاربردی و جسمانی

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.bangor.ac.uk/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Law and Banking (LLM)

International Law – specializing in International Criminal Law and International Human Rights Law (LLM)

International Law (LLM)

International Intellectual Property Law (LLM)

International Commercial and Business Law LLM

Law of the Sea (LLM)

Maritime Law (LLM)

Translation Studies (MA)

Sport and Exercise Physiology (MRes/PgCert)

Public Procurement Law and Strategy (LLM)

Psychological Research (MSc/PGDip/PGCert)

Neuroimaging (MSc)

Nanotechnology and Microfabrication (MSc)

Medieval Studies MA/PgDip

Marine Environmental Protection (MSc)

Marine Biology (MSc)

Law and Criminology (LLM)

Law (LLM)

International Law – specializing in International Criminal Law and International Human Rights Law
(LLM)

International Law (LLM)

International Intellectual Property Law (LLM)

International Commercial and Business Law LLM

English Literature MA/PgDip

Criminology and Law (MA)

Creative Writing MA/PgDip

Chemistry (MPhil)

Literatures of Wales MA/PgDip

Advanced Visualization, Virtual Environments and Computer Animation (MRes)

Sport and Exercise Sciences (MRes/PgCert)

LLB (2-Year Graduate Conversion Degree) (LLB)

Creative Practice (MRes)

Music MA by Research

Arthurian Literature MA/PgDip

Advanced Healthcare Practice (MSc/PgDip/PgCert)

Law of the Sea (LLM)

Maritime Law (LLM)

Film Studies MRes

Media MRes

Professional Writing MRes

Applied Linguistics for TEFL MA

Environmental Sciences MSc by Research

Ocean Sciences MSc by Research

Criminology and Law (MA)

Research Methodology MSc

Criminology, Criminal Justice, Social Policy, Sociology MARes

Childhood and Youth MRes

Music MPhil

Law and Banking (LLM)

Music MMus by Research

Consumer Psychology with Business MA/PGDip/PGCert

Electronic Engineering (VLSI Design) (MRes)

Electronic Engineering (Polymer Electronics) (MRes)

Electronic Engineering (Organic Electronics) (MRes)

Electronic Engineering (Optoelectronics) (MRes)

Electronic Engineering (Optical Communications) (MRes)

Electronic Engineering (Nanotechnology) (MRes)

Electronic Engineering (Microwave Devices) (MRes)

Electronic Engineering (Micromachining) (MRes)

Electronic Engineering (Bio-Electronics) (MRes)

Electronic Engineering (MRes)

Computer Science (MSc)

Banking and Law (MA)

Music MA/PgDip/PgCert

Education Studies MA/PgDip/PgCert

Composition and Sonic Art MMus/PgDip

Banking and Law (MA)

Banking and Law (MA)

Performance MMus/PgDip

20th- and 21st-Century Music MA/PgDip/PgCert

Agriculture and Environment MRes

International Marketing (MBA)

Management and Finance (MA)

Management (MBA)

Law and Management (MBA)

Islamic Banking and Finance (MSc)

Islamic Banking and Finance (MBA)

Finance (MSc)

Business and Marketing (MA)

Banking and Law (MBA)

Banking and Finance (MSc)

Accounting and Finance (MSc)

Finance (MBA)

Accounting and Banking (MSc)

Accounting (MSc)

Environmental Management (MBA)

International Business (MBA)

Banking and Finance (Chartered Banker) MA

Genomics and Precision Medicine MSc/PGDip/PGCert

Social Policy MA/PgDip/PgCert

Comparative Criminology and Criminal Justice MA/PgDip/PgCert

Comparative Criminology and Criminal Justice MA/PgDip/PgCert

Chartered Banker (MBA)

Consumer Psychology with Business MSc/PGDip/PGCert

Sociology MA

Genomics and Precision Medicine MSc/PGDip/PGCert

Social Policy MA/PgDip/PgCert

Comparative Criminology and Criminal Justice MA/PgDip/PgCert

Comparative Criminology and Criminal Justice MA/PgDip/PgCert

Chartered Banker (MBA)

Consumer Psychology with Business MSc/PGDip/PGCert

Sociology MA

 

Law with Spanish (European Experience) LLB (Hons) Bangor University

 Law with Social Policy LLB(Hons)  

 Law with Italian (European Experience) LLB  

 Law with German (European Experience) LLB
(Hons)  

 Law with Criminology LLB (Hons)  

 Law with Business Studies LLB (Hons)  

 Law with Accounting and Finance LLB (Hons)  

 Law (2-Year Degree Scheme) LLB (Hons)  

 Law LLB (Hons)  

 English Literature with Journalism BA (Hons)

 English Literature with English Language BA
(Hons)  

 Business and Law BA (Hons)  

 Philosophy and Religion (BA Hons)  

 Philosophy and Religion and History BA (Joint Hons)  

 Law with Contemporary Chinese Studies LLB
(Hons)  

 English Language for TEFL BA (Hons)  

 English Literature and Creative Writing BA (Hons) 

 English Literature with Creative Writing BA (Hons)  

 Philosophy and Religion and Welsh History BA
(Joint Hons)  

 Philosophy and Religion and Music BA (Joint
Hons)  

 Philosophy and Religion and French BA (Joint
Hons)  

 Philosophy and Religion and German BA (Joint
Hons)  

 Philosophy and Religion and Spanish BA
(Joint Hons)  

 Philosophy and Religion and Welsh BA (Joint
Hons)  

 English Language for TEFL MArts  

 English Law and French Law LLB  

 Law with History LLB (Hons)  

 Law with Philosophy and Religion LLB (Hons)  

 Law with Creative Media Writing LLB (Hons)  

 Law with French (European Experience) LLB
(Hons)  

 Law with Media Studies LLB (Hons)  

 Zoology with Marine Zoology BSc (Hons)  

 Zoology with Conservation BSc (Hons)  

 Zoology with Animal Behavior BSc (Hons)  

 Zoology

 Zoology BSc (Hons)  

 Welsh History and History BA (Joint Hons)  

 Sport, Health and Physical Education BSc (Hons)

 Sport, Health and Exercise Science BSc (Hons)  

 Sport Science BSc (Hons)  

 Sport Science (Outdoor Activities) BSc (Hons)  

 Spanish BA (Hons)  

 Sociology BA (Hons)  

 Psychology with Neuropsychology BSc (Hons)  

 Psychology with Clinical and Health Psychology BSc (Hons)  

 Psychology BSc (Hons)  

 Product Design BSc (Hons)  

 Primary Education BA (Hons) with QTS  

 Ocean Science BSc (Hons)  

 Neuropsychology BSc (Intercalated)  

 Music BA (Hons)  

 Music and Film Studies BA (Hons)  

 Music and Creative Writing BA (Hons)  

 Modern and Contemporary History BA (Hons)  

 Medieval and Early Modern History BA (Hons)  

 French with Media Studies BA (Hons)  

 Media Studies BA (Hons)  

 Media Studies and English BA (Joint Hons)  

 Marine Vertebrate Zoology BSc (Hons)  

 Marine Environmental Studies BSc (Hons)  

 Marine Biology BSc (Hons)  

 Marine Biology and Zoology BSc (Hons)  

 Marine Biology and Oceanography BSc (Hons)  

 Linguistics with English Literature BA (Hons)  

 Linguistics BA (Hons)  

 Linguistics and the English Language BA (Hons)  

 Journalism and Media Studies BA (Hons)  

 Computer Information Systems for Business
BSc (Hons)  

 Computer Information Systems BSc (Hons)  

 History with Journalism BA (Hons)  

 History with Film Studies BA (Hons)  

 History with Archaeology BA (Hons)  

 History BA (Hons)  

 Heritage, Archaeology and History BA (Hons)  

 Health and Social Care BA (Hons)  

 German BA (Hons)  

 Geological Oceanography BSc (Hons)  

 Geography BSc (Hons)  

 Forestry BSc (Hons)  

 Film Studies BA (Hons)  

 Environmental Science MEnvSci  

 Environmental Science BSc (Hons)  

 Environmental Conservation BSc (Hons)  

 English Literature with Theatre and Performance BA (Hons)  

 English Language with Media Studies BA (Hons)  

 English Language with Film Studies BA (Hons) 

 English Language with Creative Writing BA (Hons)  

 English Language BA (Hons)  

 English Literature BA (Hons)  

 Computer Systems Engineering BSc (Hons)  

 Electronic Engineering BSc (Hons)  

 Electronic Engineering Beng (Hons)  

 Design and Technology Secondary Education
BSc (Hons) with QTS  

 Criminology and Criminal Justice BA (Hons)  

 Creative Studies BA (Hons)  

 Creative Studies and English Language BA
(Hons)  

 Creative and Professional Writing BA (Hons)  

 Conservation with Forestry BSc (Hons)  

 Computer Systems Engineering BEng (Hons)  

 Computer Science for Business BSc (Hons)

Computer Science BSc (Hons)  

 Chemistry with European Experience BSc (Hons) 

 Biomedical Science BSc (Hons)  

 Business Studies and Marketing BSc (Hons)  

 Business Economics BSc (Hons)  

 Biology (MBiol)  

 Biology BSc (Hons)  

 Applied Terrestrial and Marine Ecology BSc
(Hons)  

 Applied Marine Biology BSc (Hons)  

 Chemistry with Industrial Experience MChem  

 Zoology with Marine Zoology MZool  

 Zoology with Herpetology MZool  

 Zoology with Conservation MZool (Conservation) 

 Zoology with Animal Behavior MZool (Animal Behavior) 

 Sport and Exercise Psychology (BSc Hons)  

 Spanish with Business Studies BA (Hons)  

 Music BMus (Hons)  

 Medical Biology BSc (Hons)  

 Marketing BSc (Hons)  

 Management with Accounting BSc (Hons)  

 Creative Studies and Italian BA (Hons)  

 German with Creative Writing BA (Hons)  

 Geography BA (Hons)  

 French with Journalism BA (Hons)  

 Forestry BSc (Hons) (Placement Year)  

 Environmental Conservation (with placement
year) BSc (Hons)  

 Electronic Engineering Meng  

 Chemistry BSc (Hons)  

 Applied Terrestrial and Marine Ecology BSc
(Hons)(Placement Year)  

 Conservation with Forestry (with placement
year) BSc (Hons)  

 Business Studies BSc (Hons)  

 Business Studies and Finance BSc (Hons)  

 Biology with Biotechnology MBiol  

 Banking and Finance BSc (Hons)  

 Accounting and Banking BSc (Hons)  

 Accounting and Economics BSc (Hons)  

 Accounting and Finance BSc (Hons)  

 Computer Systems Engineering MEng  

 Creative Technologies BSc (Hons)  

 Critical Safety Engineering MEng (Hons)  

 Control and Instrumentation Engineering MEng

 French BA (Hons)  

 Medical Sciences BMedSci (Hons)  

 Chemistry MChem  

 Zoology with Herpetology BSc (Hons)  

 Biology with Biotechnology BSc (Hons)  

 Financial Economics BSc (Hons)  

 Physical Oceanography MSci  

 Geological Oceanography MSci  

 Creative Writing and Media Studies BA (Joint
Hons)  

 Chemistry with Industrial Experience BSc (Hons)

 French with Psychology BA (Hons)  

 Journalism and English Language BA (Hons)  

 Media Studies with French BA (Hons)  

 Media Studies with German BA (Hons)  

 Media Studies with Italian BA (Hons)  

 Media Studies with Spanish BA (Hons)  

 English Language with English Literature BA
(Hons)  

 English Literature and Italian BA (Hons)  

 History and Economics BA (Hons)  

 History and Italian BA (Hons)  

 Social Policy and History BA (Hons)  

 English Language and Italian BA (Hons)  

 Italian and Linguistics BA (Hons)  

 Philosophy and Religion and English
Literature BA (Joint Hons)  

 Electronic Engineering and Music BSc (Joint
Hons)  

 Music and Electronic Engineering BA (Joint Honors)

 Music and Italian BA (Hons)  

 Philosophy and Religion and Italian BA (Joint Hons)  

 Health and Social Care and Social Policy BA
(Hons)  

 Social Policy and Criminology and Criminal
Justice BA (Hons)  

 Social Policy and Economics BA (Hons)  

 Social Policy and Psychology BA (Joint Hons)

 Sociology and Economics BA (Hons)  

 Sociology and Social Policy BA (Hons)  

 Geography MGeog  

 Marine Biology MSci  

 Accounting and Italian BA (Hons)  

 Banking and Italian BA (Hons)  

 Business Studies and Italian BA (Hons)  

 Business Studies with French BA (Hons)  

 Business Studies with German BA (Hons)  

  Business Studies with Spanish BA (Hons)  

 Economics and Italian BA (Hons)  

 Economics and Spanish BA (Hons)  

 French and Economics BA (Hons)  

 French and German BA (Hons)  

 French and German with Italian BA (Hons)  

 French and German with Spanish BA (Hons)  

 French and Italian BA (Hons)  

 French and Italian with German BA (Hons)  

 French and Italian with Spanish BA (Hons)  

 French and Spanish BA (Hons)  

 French and Spanish with German BA (Hons)  

 French and Spanish with Italian BA (Hons)  

 French with Business Studies BA (Hons)  

 French with Creative Writing BA (Hons)  

 French with German BA (Hons)  

 French with Italian BA (Hons)

French with Marketing BA (Hons)  

 French with Spanish BA (Hons)  

 French, German and Italian BA (Hons)  

 French, German and Spanish BA (Hons)  

 French, Italian and Spanish BA (Hons)  

 German and Economics BA (Hons)  

 German and Italian BA (Hons)  

 German and Italian with French BA (Hons)  

 German and Italian with Spanish BA (Hons)  

 German and Spanish BA (Hons)  

 German and Spanish with French BA (Hons)  

 German and Spanish with Italian BA (Hons)  

 German with Business Studies BA (Hons)  

 German with French BA (Hons)  

 German with Italian BA (Hons)  

 German with Journalism BA (Hons)  

 German with Marketing BA (Hons)  

 German with Media Studies BA (Hons)  

 German with Psychology BA (Hons)  

 German with Spanish BA (Hons)  

 German, Italian and Spanish BA (Hons)  

 Italian and Cymraeg BA (Hons)  

 Italian and Spanish BA (Hons)  

 Italian and Spanish with French BA (Hons)  

 Italian and Spanish with German BA (Hons)  

 Italian and Sport Science BA (Joint Hons)  

 Marketing and Italian BA (Hons)  

 Marketing with French BA (Hons)  

 Marketing with German BA (Hons)  

 Marketing with Italian BA (Hons)  

 Marketing with Spanish BA (Hons)  

 Spanish with Creative Writing BA (Hons)  

 Spanish with French BA (Hons)  

 Spanish with German BA (Hons)  

 Spanish with Italian BA (Hons)  

 Spanish with Journalism BA (Hons)  

 Spanish with Marketing BA (Hons)  

 Spanish with Media Studies BA (Hons)  

 Spanish and Sport Science BA (Joint Hons)  

 Sport Science (Outdoor Activities) MSci  

 Sport Science (Outdoor Recreation) BSc
Top-up Degree  

 Sport, Health and Exercise Science MSci  

 Psychology with Business BSc (Hons)  

 Chinese and Creative Studies BA (Hons)  

 Creative Practice MArts  

 Film Studies and Chinese BA (Joint Hons)  

 Film Studies with Theatre and Performance BA
(Hons)  

 Media Studies MArts  

 Media Studies with Theatre and Performance
BA (Hons)  

 Professional Writing MArts  

 Professional Writing and Film BA (Joint Hons)  

 Professional Writing and Media BA (Joint Hons)  

 English Language and English Literature BA
(Joint Hons)  

 English Literature and Chinese BA (Joint Hons)  

 History MArts  

 Welsh History with Archaeology BA (Hons)  

 Bilingualism MArts  

 Chinese and Linguistics BA (Joint Hons)  

 English Language and Chinese BA (Joint Hons)
 

 International English Language for TEFL BA
(Hons)  

 Linguistics MArts  

 Chinese and Cymraeg BA (Hons)  

 Chinese and French BA (Joint Hons)  

 Chinese and French with German BA (Joint Hons)  

 Chinese and French with Italian BA (Joint Hons)  

 Chinese and French with Spanish BA (Joint Hons)  

 Chinese and German BA (Joint Hons)  

 Chinese and German with French BA (Joint Hons)  

 Chinese and German with Italian BA (Joint
Hons)  

 Chinese and German with Spanish BA (Joint
Hons)  

  Chinese and Spanish with Italian BA (Joint Hons)  

 French with Chinese BA (Hons)  

 German with Chinese BA (Hons)  

 Spanish with Chinese BA (Hons)  

 Welsh (Cymraeg) (for first- and
second-language students) BA (Hons)  

 Criminology and Criminal Justice MSocSci  

 Health and Social Care MSocSci  

 Social Policy BA (Hons)  

 Social Policy MSocSci  

 Sociology MSocSci  

 Psychology MSci  

 Psychology with Clinical and Health
Psychology MSci  

 Sport Science MSci  

 Ocean and Geophysics BSc (Hons)  

 Geography with Environmental Forestry BSc
(Hons)  

 Geography with Environmental Forestry (with
placement year) BSc  

 Economics and Chinese BA (Joint Hons)  

 Marketing and German BA (Joint Hons)  

 Business Studies and Spanish BA (Joint Hons)

 Marketing and Spanish BA (Joint Hons)  

 Business Studies and Chinese BA (Joint Hons)

 Business Studies and German BA (Joint Hons)  

 Marketing and French BA (Joint Hons)

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

 

https://www.bangor.ac.uk/courses