انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Auckland

درباره دانشگاه:

دانشگاه Auckland در سال 1883 تاسیس شده است و بالاترین تعداد از محققان دانشگاهی در نیوزیلند است و کتابخانه دانشگاه اوکلند وسیع ترین سیستم کتابخانه دانشگاهی در نیوزیلند و رهبر در تهیه و توسعه منابع دیجیتال است.

 

رنکینگ:

–  دانشگاه Auckland طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 163  است .

–  دانشگاه Auckland در نیوزیلند رتبه 1 دارد.

 

دانشکده اصلی:                                                                                تعداد دانشجویان:                       

اوکلند                                                                                        40000

 

دپارتمان ها:

هنر

مدیریت

آموزش

مهندسی

حقوق

علوم پزشکی و سلامت

علوم پایه

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.auckland.ac.nz/en/on-campus/accommodation.html

 

رشته های تحصیلی:

Undergraduate

postgraduate

Bachelor of
Architectural Studies Bachelor of

Bachelor of Arts

Bachelor of Arts /
Bachelor of Commerce

Bachelor of Arts /
Bachelor of Engineering

Bachelor of Arts /
Bachelor of Fine Arts

Bachelor of Arts /
Bachelor of Global Studies

Bachelor of Arts /
Bachelor of Health Sciences

Bachelor of Arts /
Bachelor of Laws

Bachelor of Arts /
Bachelor of Music

Bachelor of Arts /
Bachelor of Science Conjoint/ Science

Bachelor of
Biomedical

Bachelor of Commerce

Bachelor of Commerce

Bachelor of Commerce
/ Bachelor of Engineering

Bachelor of Commerce
/ Bachelor of Global Studies

Bachelor of Commerce
/ Bachelor of Health Science

Bachelor of Commerce
/ Bachelor of Laws

Bachelor of Commerce
/ Bachelor of Laws

Bachelor of Commerce
/ Bachelor of Music

Bachelor of Commerce
/ Bachelor of Property

Bachelor of Commerce
/ Bachelor of Science

Bachelor of Dance
Studies

Bachelor of Education
(Teaching)

Bachelor of Engineering

Bachelor of Engineering
/ Bachelor of Global Studies

Bachelor of Engineering
/ Bachelor of Laws

Bachelor of Engineering
/ Bachelor of Music

Bachelor of Engineering
/ Bachelor of Property

Bachelor of Engineering
/ Bachelor of Science

Bachelor of Fine Arts

Bachelor of Fine Arts

Bachelor of Global
Studies

Bachelor of Global
Studies / Bachelor of Laws:

Bachelor of Global
Studies / Bachelor of Laws

Bachelor of Global
Studies / Bachelor of Science

Bachelor of Health
Sciences/ Bachelor of Health Sciences

Bachelor of Health
Sciences / Bachelor of Laws

Bachelor of Health
Sciences / Bachelor of Laws

Bachelor of Health
Sciences / Bachelor of Nursing

Bachelor of Health
Sciences / Bachelor of Sciences

Bachelor of Laws

Bachelor of Medical

Bachelor of Music

Bachelor of Music /
Bachelor of Laws

Bachelor of Music /
Bachelor of Science

Bachelor of Nursing

Bachelor of Nursing /
Bachelor of Science

Bachelor of Optometry

Bachelor of Pharmacy

Bachelor of Property

Bachelor of Property

Bachelor of Property

Bachelor of Science

Bachelor of Social
Work

Bachelor of Sport,
Health and Physical Education

Bachelor of Urban Planning

Master of
Architecture

Master of
Architecture (Professional)

Master of
Architecture (Professional) and Heritage Conservation

Master of
Architecture (Professional) and Urban Design

Master of
Architecture (Professional) and Urban Planning (Professional)

Master of Arts

Master of Audiology

Master of Biomedical
Science

Master of Bioscience Enterprise

Master of Business
Administration

Master of Clinical

Master of Clinical
Pharmacy

Master of Commerce

Master of
Commercialization and Entrepreneurship

Master of Community
Dance

Master of Conflict
and Terrorism Studies

Master of Counselling

Master of Creative
Writing

Master of Dance
Studies

Master of Disaster
Management

Master of Education

Master of Education
Practice

Master of Educational
Leadership

Master of Energy

Master of Engineering

Master of Engineering
Management

Master of Engineering
Project Management

Master of Engineering
Studies

Master of Fine Arts

Master of Health
Leadership

Master of Health
Practice

Master of Health
Psychology

Master of Health
Sciences

Master of Heritage

Master of Human
Resource Management

Master of Indigenous
Studies

Master of Information
Technology

Master of Laws

Master of Legal
Studies: Master of Literature

Master of Management:
Master of Marine Studies

Master of Marketing:
Master of Music

Master of Nursing

Master of Nursing
Practice

Master of
Professional Accounting

Master of
Professional Studies

Master of Property

Master of Public
Health

Master of Public
Policy

Master of Science

Master of Social Work

Master of Social Work
(Professional)

Master of Social and
Community Leadership

Master of Speech
Language Therapy Practice

Master of Taxation Studies:
Master of Teaching

Master of Teaching
English to Speakers of Other Languages

Master of Theology

Master of Urban Design

Master of Urban
Planning

Master of Urban
Planning (Professional)

Master of Urban
Planning (Professional) and Heritage Conservation

Master of Urban
Planning (Professional) and Urban Design

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.auckland.ac.nz/en/study/study-options/find-a-study-option.html?programmeType=bachelors,bachelors-honours&_charset_=UTF-8#list