انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Greenwich

درباره دانشگاه:

دانشگاه Greenwich در سال 1890 تاسیس شده است و این دانشگاه مجموعه گسترده ای از برنامه های تحصیلی را دارد که توسط کارکنان مجرب با تخصص های گسترده و پیوندهایی به کسب و کار و صنعت، آموزش داده می شود.

رنکینگ:

  • دانشگاهGreenwich طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 873  است .
  • دانشگاه Greenwich در انگلستان رتبه 72 دارد.

 

تعداد دانشجویان:                                                    دانشکده اصلی:        

Greenwich in South-East London                                                    30000

 

دپارتمان ها

مدیریت

حسابداری و ریاضیات

آموزش

مهندسی

علوم دریایی

علوم سلامت و اجتماعی

علوم انسانی

حقوق

داروسازی

علوم طبیعی

علو پایه

 

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.gre.ac.uk/accommodation

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Nursing (Mental Health Nursing), MSc   

 Human Resource Management, MA   

 Social Work, MA   

 Nursing (Children’s Nursing), MSc   

 Psychology, MSc (Conversion Degree)   

 Media and Creative Cultures, MA   

 International and Commercial Law, LLM   

 Logistics and Supply Chain Management, MA   

 International Human Resource Management, MA/PGDip
  

 International Business, MBA   

 International Business, MBA   

 International Business, MA   

 International Business, MA   

 International Banking and Finance, MSc   

 Financial Management and Risk, MSc/PGDip   

 Finance and Investment, MSc   

 Accounting and Finance, MSc   

 Executive Master of Business Administration, MBA   

 Transport Systems Management, MA   

 Child and Adolescent Psychology, MSc   

 Landscape Architecture, MA   

 Landscape Architecture, MA   

 English: Literary London, MA   

 International Maritime Policy, MA   

 International Maritime Policy, MA   

 Web Design and Content Planning, MA   

 Criminology and Criminal Psychology, MSc   

 Second Language Learning and Teaching, MA   

 Advanced Landscape and Urbanism, MSc   

 Public Relations and Corporate Communications MA   

 Landscape Architecture, MLA   

 Architecture, Landscape, and Urbanism MSc   

 Sport and Exercise Psychology, MSc   

 Digital Arts, MA   

 Applied Social Policy and Practice, MA   

 Science, MSc by Research   

 Strategic Marketing, MA   

 Strategic Marketing, MA   

 Strategic Marketing Communications, MA   

 Primary Education, PGCE   

 Food Safety and Quality Management, PGDip/MSc   

 Food Safety and Quality Management, PGDip/MSc   

 International Tourism Management, MA   

 Secondary Musicians in Education, PGCE   

 Secondary Education Science with Physics, PGCE   

 Secondary Education Science with Chemistry, PGCE   

 Secondary Education Science with Biology, PGCE   

 Secondary Education Physical Education, PGCE   

 Secondary Education Modern Languages (French),
PGCE   

 Secondary Education Mathematics, PGCE   

 School Direct Training Program (Primary), PGCE   

 Primary Mathematics (Subject Specialist), PGCE   

 Lifelong Learning Sector, PGCE   

 Lifelong Learning Sector, PGCE   

 Lifelong Learning Sector (ESOL), PGCE   

 Economics, MSc   

 Economics, MSc   

 Lifelong Learning Sector (ESOL and Literacy),
PGCE   

 Lifelong Learning Sector (Literacy), PGCE   

 Lifelong Learning Sector (Numeracy), PGCE   

 Primary Professional Development, PGCert   

 School Direct Training Program (Early Years)   

 Science, MSc by Research   

 Engineering, MSc by Research   

 Engineering, MSc by Research   

 Agriculture for Sustainable Development, MSc   

 Agriculture for Sustainable Development, MSc   

 Strength and Conditioning, MSc   

 Pharmaceutical Biotechnology, MSc   

 Pharmaceutical Biotechnology, MSc   

 Formulation Science, MSc   

 Formulation Science, MSc   

 Biotechnology, MSc   

 Biotechnology, MSc   

 MA International Events Management   

 Engineering Management, MSc   

 Engineering Management, MSc   

 Civil Engineering, MSc   

 Civil Engineering, MSc   

 Computer Systems and Network Engineering, MSc   

 Computer Systems and Network Engineering, MSc   

 Computer Forensics and Cyber Security, MSc   

 Computer Forensics and Cyber Security, MSc   

 Management of Business Information Technology,
MSc   

 Management of Business Information Technology,
MSc   

 Pharmaceutical Science, MSc/PGDip   

 Environmental Conservation, PGDip/MSc   

 Mechanical and Manufacturing Engineering, MSc   

 Mechanical and Manufacturing Engineering, MSc   

 Electrical Power Engineering, MSc   

 Electrical Power Engineering, MSc   

 Electrical and Electronic Engineering, MSc   

 Electrical and Electronic Engineering, MSc   

 Computer Science, MSc   

 Computer Science, MSc   

 Real Estate Development and Investment, MSc   

 Real Estate Development and Investment, MSc   

 Project Management – International, MSc   

 Project Management – International, MSc   

 Construction Management and Economics, MSc  

Paramedic Science, BSc Hons   

 Paramedic Science, BSc Hons   

 Primary Education with Qualified Teacher Status
(QTS), BA Hons   

 Lifelong Learning Sector (Numeracy), PCE   

 Primary Education (2-Year Accelerated Degree), BA
Hons   

 Lifelong Learning Sector (Literacy), PCE   

 Lifelong Learning Sector (ESOL and Literacy),
PCE/PGCE   

 Lifelong Learning Sector (ESOL), PCE   

 Lifelong Learning Sector, PCE   

 Lifelong Learning Sector, PCE   

 Social Work, BA Hons   

 Early Years, BA Hons (Top-up)   

 Language and Literacy Education (2-Year
Accelerated Degree), BA Hons   

 Law, LLB Hons   

 Law Senior Status, LLB Hons   

 Psychology, BSc Hons   

 Study Abroad, LLB Hons   

 BSc Hons Psychology with Counselling   

 Politics and International Relations, BA Hons   

 Drama and English Literature, BA Hons   

 Sociology and Psychology, BSc Hons   

 Mathematics with Business, BSc Hons   

 History and Sociology, BA Hons   

 History and Politics, BA Hons   

 History and English, BA Hons   

 Creative Writing and English Literature, BA Hons   

 Tourism Management, BA Hons   

 Physical Education and Sport, BA Hons   

 Pharmaceutical Sciences, BSc Hons   

 Public Relations and Communications, BA Hons   

 Human Nutrition, BSc Hons   

 Media and Communication, BA Hons   

 Marketing, BA Hons   

 English Language and English Language Teaching
(ELT), BA Hons   

 Learning Disabilities Nursing, BSc Hons   

 Children’s Nursing, BSc Hons   

 Mental Health Nursing, BSc Hons   

 Adult Nursing, BSc Hons   

 Adult Nursing, BSc Hons   

 Adult Nursing, BSc Hons   

 Adult Nursing, BSc Hons   

 Midwifery, BSc Hons   

 Geography, BSc Hons   

 Events Management, BA Hons   

 English Literature, BA Hons   

 Creative Writing, BA Hons   

 Engineering Management, BEng Hons   

 Civil Engineering, MEng   

 Civil Engineering, BEng Hons   

 Economics, BSc Hons   

 Economics with Banking, BSc Hons   

 Business Economics, BA Hons   

 Criminology, BA Hons   

 Criminology and Criminal Psychology, BSc Hons   

 Software Engineering, BEng Hons   

 Computing, BSc Hons   

 Computer Science, BSc Hons   

 Business Computing, BSc Hons   

 Human Resource Management, BA Hons   

 Business Purchasing and Supply Chain Management,
BA Hons   

 Business Management, BA Hons   

 Business Logistics and Transport Management, BA
Hons   

 Business, BSc Hons   

 Business with Marketing, BA Hons   

 Business with Human Resource Management, BA Hons   

 Business with Finance, BA Hons   

 Business Studies (Year 3, Direct Entry), BA Hons   

 Business Psychology, BA Hons   

 Business Entrepreneurship and Innovation, BA Hons
  

 Business Administration, BA Hons   

 Business Administration (Extended), BA Hons   

 Quantity Surveying, BSc Hons   

 Construction Management, BSc Hons   

 Sociology, BA Hons   

 Forensic Science with Criminology, BSc Hons   

 Forensic Science with Criminology, BSc Hons   

 Forensic Science, BSc Hons   

 Biomedical Science, BSc Hons   

 BSc (Hons) Statistics and Operational Research   

 Mathematics, BSc Hons   

 Mathematics and Computing, BSc Hons   

 Financial Mathematics, BSc Hons   

 History, BA Hons   

 Film Studies, BA Hons   

 Film and Television Production, BSc Hons   

 Digital Film Production, BSc Hons   

 Environmental Science, BSc Hons   

 Mechanical Engineering, MEng   

 Mechanical Engineering, BEng Hons   

 Electrical and Electronic Engineering, MEng   

 Electrical and Electronic Engineering, BEng Hons   

 Drama, BA Hons   

 Information Technology Management for Business,
BSc Hons   

 Chemistry, MChem   

 Chemistry, BSc Hons   

 International Business, BA Hons   

 International Business, BA Hons   

 Graphic and Digital Design, HND   

 Graphic and Digital Design, BA Hons   

 Animation, BA Hons

Accounting and Financial Information Systems, BA
Hons   

 Accounting and Finance, BA Hons   

 English Language and Literature, BA Hons   

 Hospitality Management, BA Hons   

 Marketing Management with Language, BA Hons   

 Languages and International Relations, BA Hons   

 Computer Security and Forensics, BSc Hons   

 Business with Language, BA Hons   

 Tourism Management with Language, BA Hons   

 Digital Media Design and Development, BSc Hons   

 Games Design and Development, BSc Hons   

 Mathematics with Economics, BSc Hons   

 Finance and Investment Banking, BSc Hons   

 Mechanical Engineering (Extended), BEng Hons   

 Engineering Business Management (Extended), BEng
Hons   

 Electrical and Electronic Engineering (Extended),
BEng Hons   

 Civil Engineering (Extended), BEng Hons   

 Business Administration with Marketing, BA Hons   

 Business Administration with Accounting and
Finance, BA Hons   

 Computer Engineering (Extended), BEng Hons   

 Computer Engineering, BEng Hons   

 Computer Engineering, MEng   

 Cybernetics (Extended), BEng Hons   

 Design, Innovation and Entrepreneurship
(Extended), BEng Hons   

 Design, Innovation and Entrepreneurship, BEng
Hons   

 Design, Innovation and Entrepreneurship, MEng
Hons   

 Industrial Engineering (Extended), BEng Hons   

 Industrial Engineering, BEng Hons   

 Industrial Engineering, MEng   

 Engineering Technology, BEng Hons   

 Digital Arts, BA Hons   

 Engineering Management, MEng   

 English Literature with Creative Writing, BA Hons
  

 Biology, MBiol   

 Cybernetics, BEng Hons   

 Cybernetics, MEng   

 Sound Design, BA Hons   

 Pharmacology and Physiology, BSc Hons   

 Advertising and Digital Marketing Communications
with Language, BA Hons   

 Advertising and Digital Marketing Communications,
BA Hons   

 Computing (Extended), BSc Hons   

 Chemical Engineering, MEng   

 Sociology and Criminology, BSc Hons   

 Biology, BSc Hons   

 Accounting and Financial Information Systems
(Extended), BA Hons   

 Biology (Extended), BSc Hons   

 Biomedical Science (Extended), BSc Hons   

 Business Economics (Extended), BA Hons   

 Business Entrepreneurship and Innovation
(Extended), BA Hons   

 Business Information Technology (Extended), BSc
Hons   

 Business Logistics and Transport Management
(Extended), BA Hons   

 Business Management (Extended), BA Hons   

 Business Purchasing and Supply Chain Management
(Extended), BA Hons   

 Business with Finance (Extended), BA Hons   

 Business with Human Resource Management
(Extended), BA Hons   

 Business with Marketing (Extended), BA Hons   

 Chemistry (Extended), BSc Hons   

 Digital Media Design and Development, BSc Hons
(Extended)   

 Criminology (Extended), BA Hons   

 Criminology and Criminal Psychology (Extended),
BSc Hons   

 Criminology and Criminal Psychology (Extended),
BSc Hons   

 Events Management (Extended), BA Hons   

 Finance and Investment Banking (Extended), BSc
Hons   

 Forensic Science (Extended), BSc Hons   

 Forensic Science with Criminology (Extended), BSc
Hons   

 Forensic Science with Criminology (Extended), BSc
Hons   

 Hospitality Management (Extended), BA Hons   

 Human Nutrition (Extended), BSc Hons   

 Human Resource Management (Extended), BA Hons   

 International Business (Extended), BA Hons   

 Law (Extended), LLB Hons   

 Marketing (Extended), BA Hons   

 Pharmaceutical Sciences (Extended), BSc Hons   

 Physical Education and Sport (Extended), BA Hons   

 Public Health (Extended), BSc Hons   

 Tourism Management (Extended), BA Hons   

 Mathematics, MMath   

 Sports Science (Extended), BSc Hons   

 Sports Science with Coaching (Extended), BSc Hons
  

 Sports Science with Professional Football
Coaching (Extended), BSc Hons   

 Sports Science, BSc Hons   

 Sports Science with Professional Football
Coaching, BSc Hons   

 Sports Science with Coaching, BSc Hons   

 Public Health, BSc Hons   

 Education Studies, BA Hons   

 Early Years, BA Hons   

 Childhood and Youth Studies, BA Hons   

 Pharmacy, MPharm   

 Garden Design, BA (Hons)   

 Mathematics, BSc Hons (Extended)   

 Engineering Management (Extended), BEng Hons   

 Architecture, BA Hons   

 Landscape Architecture, BA Hons   

 Chemical Engineering, BEng Hons   

 Chemical Engineering (Extended), BEng Hons   

 Health and Social Care, BA Hons (Top-up)   

 Mathematics Education (2-Year Accelerated
Degree), BA Hons   

 Pharmacology and Physiology (with Integrated
Foundation Year), BSc Hons   

 Natural Sciences (Extended) BSc   

 Natural Sciences, BSc Hons

Childhood and Youth Studies (Extended), BA Hons   

 Sociology (Extended), BA Hons

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.gre.ac.uk/eduhea/study/programmes