انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Aberystwyth

درباره دانشگاه:

دانشگاه Aberystwyth در سال 1872 و اولین دانشگاه تاسیس شده در ایالت ویلز است. بنیانگذاران آن معتقد بودند که باید در ویلز تحصیلات عالی وجود داشته باشد بنابراین این دانشگاه را توسعه دادند. این دانشگاه دسترسی کاملی به کتابخانه ملی ویلز دارد. از مزایای این دانشگاه، ارائه طیف وسیعی از رشته ها به صورت Dual degrees است.

رنکینگ:

  • دانشگاه Aberystwyth طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 611 است .
  • دانشگاه Aberystwyth در انگلستان رتبه  49 دارد.

 

دانشکده اصلی     

Aberystwyth

منطقه:

West Wales

تعداد دانشجویان:

8,100

 

دپارتمان ها

علوم زیستی، طبیعی

کامپیوتر

فیزیک

زبان های مدرن

روابط بین الملل

جرم شناسی

روانشناسی

جعفرافی و زمین شناسی

مدیریت

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.aber.ac.uk/en/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

MSc Sustainable and Efficient Food Production  

MRES Agriculture  

 MSc in Management and Finance  

 MSc in International Business Management

 MA in Media History  

 MA in History and Heritage  

 MA in Eighteenth Century Britain  

 MSc in Equine Science

 MA in Art and Art History  

 MA in Art History  

 MA Modern
British History

 MA Modern European History  

 MA in Modern History  

 MA in Applied Translation

 MSc International Finance and Banking  

 MSc International Finance  

 LLM Climate Change and Human Rights  

 MSc in Digital Information Services  

 MSc in Digital Curation  

 MA in History of Wales  

 MSc in Remote Sensing and the Living Environment  

 LLM Human Rights and Humanitarian Law  

 LLM Internet Commerce and Law  

 LLM International Law and Criminology of Armed Conflict  

 MA Fine Art

 MSc Statistics for Computational Biology  

 MSc Sustainable and Efficient Food Production  

 MSc Sustainable and Efficient Food Production  

 MSc Sustainable and Efficient Food Production  

 PGCE ICT and Computer Science

 PGCE Biology with Balanced Science

 PGCE Chemistry with Balanced Science

 PGCE Drama 

 PGCE English

 PGCE French

 PGCE Geography

 PGCE German  

 PGCE History

 PGCE Physics with Balanced Science  

 PGCE Spanish

 MA Medieval Britain & Europe  

 MA Archive Administration  

 MA Information and Library Studies  

 LLM International Commercial Law  

 LLM International Commercial Law and Human Rights

 LLM International Commercial Law and the Environment

 MRES Agriculture  

 MSc Management  

 MRES Biosciences  

 MSc Computer Science (Software Engineering)  

 MSc in Remote Sensing and Computer Science  

 MSc
Computer Science Software Engineering(inc Integrated Industrial and   Professional Training)

BA (Hons) Celtic Studies

 BA (Hons) Media and Communication Studies  

 BA (Hons) Film and Television Studies  

 BA (Hons) Drama and Theatre Studies  

 BSc (Hons) Sport and Exercise Science  

 BSc (Hons) Psychology  

 BSc (Hons) Mathematical and Theoretical Physics

 BSc (Hons) Space Science and Robotics  

 MPhys (Hons) Physics with Planetary and Space Physics

 BSc (Hons) Physics  

 MPhys (Hons) Physics  

 BSc (Hons) Pure Mathematics / Statistics  

 BSc Applied Mathematics / Pure Mathematics  

 BSc (Hons) Mathematics

 MMath Mathematics  

 BSc (Hons) Financial Mathematics  

 BSc (Hons) Criminology with Applied Psychology

 BSc (Hons) Criminology  

 BA (Hons) Law

 LLB (Hons) Human Rights

 LLB (Hons) Business Law    

 LLB European Law    

 LLB (Hons) Criminal Law    

 LLB (Hons) Law    

 BA (Hons) Political Studies    

 BA (Hons) European History    

 BA (Hons) History    

 BSc (Hons) Physical Geography    

 BA (Hons) Human Geography    

 BSc (Hons) Environmental Earth Science    

 BSc (Hons) Geography    

 BA (Hons) Fine Art    

 BA (Hons) Art History    

 BA (Hons) Romance Languages    

 BSc (Hons) Equine Science    

 BA (Hons) English Literature    

 BSc (Hons) Countryside Conservation    

 BSc (Hons) Countryside Management    

 BSc (Hons) Computer Graphics, Vision and Games    

 BSc (Hons) Internet Computing and Systems Administration    

 BEng Software Engineering    

 MEng Software Engineering (inc Integrated Industrial and Professional Training)    

 BSc (Hons) Computer Science    

 BA (Hons) Childhood Studies    

 BSc (Hons) Zoology    

 BSc (Hons) Plant Biology    

 BSc (Hons) Microbiology    

 BSc (Hons) Marine and Freshwater Biology    

 BSc (Hons) Life Sciences    

 BSc (Hons) Genetics and Biochemistry    

 BSc (Hons) Genetics    

 BSc (Hons) Biology    

 BSc (Hons) Biochemistry    

 BSc (Hons) Animal Science    

 BSc (Hons) Agriculture with Business Studies    

 BSc (Hons) Agriculture with Animal Science    

 BSc (Hons) Agriculture    

 BSc (Hons) Tourism Management    

 BSc (Hons) Marketing    

 BSc (Hons) Economics    

 BSc (Hons)Business and Management    

 BSc (Hons) Business Finance    

 BSc (Hons) Business Economics    

 BSc (Hons) Accounting and Finance    

 BSc (Hons) Astrophysics    

 MPhys (Hons) Astrophysics    

 BSc (Hons) Equine Studies    

 BSc Ecology    

 MPhys (Hons) Space Science and Robotics    

 BA (Hons) European Languages    

 BA (Hons) English Literature and Creative Writing

 BSc Computer Science / Physical Geography    

 BA (Hons) Creative Arts    

 BA (Hons) Creative Writing and Fine Art    

 BA (Hons) Education / Fine Art    

 BA (Hons) Film and Television Studies / Fine Art

 BA (Hons) Fine Art / English Literature    

 BA (Hons) Art History with Fine Art    

 BA (Hons) Fine Art with Art History    

 BSc (Hons) Agriculture with Animal Science    

 BSc (Hons) Equine and Veterinary Bioscience    

 BSc (Hons) Artificial Intelligence and Robotics (inc Integrated Industrial and Professional Training)    

 BSc (Hons)Business Information Technology (inc Integrated Industrial and Professional Training)    

 BSc (Hons) Computer Graphics, Vision and Games (inc Integrated Industrial and
Professional Training)    

 BSc (Hons) Computer Science (inc Integrated Industrial and Professional Training)    

 BSc (Hons) Computer Science (includes foundation year)    

 BSc (Hons) Computer Science and Artificial Intelligence    

 BSc (Hons) Computer Science and Artificial Intelligence (inc Integrated Industrial and
Professional Training)    

 BSc (Hons) Internet Computing and Systems Administration (inc Integrated Industrial and
Professional Training)    

 BSc (Hons) Computer Science / Mathematics    

 BSc (Hons) Computer Science / Physics    

 BA (Hons) Education and International Development    

 BA (Hons) Education / Drama and Theatre Studies    

 BA (Hons) Education / History    

 BA (Hons) Irish / Education    

 BA (Hons) Mathematics / Education    

 BA (Hons) Education with History    

 BA (Hons) Education with Mathematics    

 BA (Hons) History with Education      

BSc (Hons) Mathematics with Education

BSc (Hons) Physics with Education      

 BA (Hons) Creative Writing      

 BA (Hons) Creative Writing and Drama and Theatre Studies   

 BA (Hons) Creative Writing and Film and Television Studies   

 BA (Hons) Creative Writing and Scenography and Theatre Design   

 BA (Hons) Creative Writing and Spanish      

 BA (Hons) English Literature / Drama and Theatre Studies   

 BA (Hons) English Literature / Education      

 BA (Hons) Film and Television Studies / English Literature   

 BA (Hons) French / English Literature      

 BA (Hons) History / English Literature      

 BA (Hons) Irish Language and Literature / English Literature   

 BA (Hons) Spanish / English Literature      

 BA (Hons) French / Spanish   

 BA (Hons) French with German   

 BA (Hons) German / Spanish   

 BA (Hons) German with Spanish   

 BA (Hons) Modern German Studies   

 BA (Hons) Spanish with French   

 BA (Hons) Spanish with German   

 BA (Hons) French / German   

 BA (Hons) French / History   

 BA (Hons) French / International Politics      

 BSc (Hons) Accounting and Finance / Spanish    

 BA (Hons) Film and Television Studies / French   

 BA (Hons) French / Drama and Theatre Studies   

 BA (Hons) German / History      

 BA (Hons) International Politics / Spanish      

 BA (Hons) Marketing / Spanish      

 BA (Hons) Spanish / Drama and Theatre Studies 

 BSc (Hons) Accounting and Finance with French

 BA (Hons) Education with Spanish      

 LLB (Hons) Law with French      

 BA (Hons) Law with French      

 LLB (Hons) Law with Spanish      

 BA (Hons) Modern Languages with Business and Management      

 BA (Hons) Spanish with Marketing      

 BSc (Hons) Tourism Management with French    

 BSc (Hons) Environmental Science      

 BSc (Hons) Human Geography / History      

 BSc (Hons) Human Geography / Politics      

 BSc (Hons) Economics with Human Geography   

 BA (Hons) Education with Human Geography      

 BA (Hons) Human Geography with Economics    

 BA (Hons) Human Geography with International Politics      

 BSc (Hons) Physical Geography with Mathematics      

 BA (Hons) History / Economic and Social History

 BA (Hons) History and Media      

 BA (Hons) History and Welsh History      

 BA (Hons) Medieval and Early Modern History      

 BA (Hons) Modern and Contemporary History      

 BA (Hons) Politics and Modern History      

 BA (Hons) History / Film and Television Studies  

 BA (Hons) History / Mathematics      

 BA (Hons) History / Welsh History      

 BA (Hons) Politics / History      

 BSc (Hons) Business and Management with Economic and Social History      

 BA (Hons) Drama and Theatre Studies / International Politics      

 BA (Hons) International Politics / Film and Television Studies      

 BSc (Hons) Economics with Politics      

 LLB (Hons) Law      

 BSc (Hons) Psychology / Criminology      

 BA (Hons) Law with Business and Management    

 BA (Hons) Law with Criminology      

 BA (Hons) Law with Economics      

 BA (Hons) Law with Mathematics      

 BA (Hons) Marketing with Law      

 BSc (Hons) Agriculture with Business Studies      

 BSc (Hons) Accounting and Finance / Economics      

 BSc (Hons) Accounting and Finance with Management      

 BSc (Hons) Accounting and Finance with Marketing      

 BSc (Hons) Accounting and Finance with Mathematics      

 BSc (Hons) Business and Management with Mathematics      

 BSc (Hons) Economics with Management      

 BSc (Hons) Marketing with Accounting and Finance      

 BSc (Hons) Marketing with Management      

 BSc (Hons) Mathematics with Accounting and Finance      

 BSc (Hons) Mathematics with Business and Management      

 BSc (Hons) Mathematics with Economics      

 BSc (Hons) Physics with Business and Management      

 BSc (Hons) Economics with Mathematics      

 BA (Hons) Film and Television Studies / Mathematics      

 BA (Hons) Mathematics / Drama and Theatre Studies      

 BA (Hons) Mathematics / Physics      

 BSc (Hons) Applied Mathematics / Statistics      

 MMath (Hons) Mathematical and Theoretical Physics      

 BSc (Hons) Mathematics (includes foundation year)      

 BSc (Hons) Physics      

 BSc (Hons) Physics with Planetary and Space Physics      

 BSc (Hons) Agriculture      

 BA (Hons) Scenography and Theatre Design      

 BA (Hons) Drama and Theatre Studies / History   

 BA (Hons) Film and Television Studies / Drama and Theatre Studies      

 BA (Hons) Scenography and Theatre Design / Drama and Theatre Studies      

 BA (Hons) Scenography and Theatre Design / Film and Television Studies      

 MBiol Biology      

 BSc (Hons) Data Science      

 BSc(Hons) Data Science (inc Integrated Industrial and Professional Training)      

 BSc Information and Library Studies  

 BSc(Hons) Adventure Tourism Management   

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://courses.aber.ac.uk