انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه های کانادا

انجمن دانشگاه ها و کالج کانادا (به انگلیسی: Association of Universities and Colleges of Canada یا به اختصار AUCC) نهادی متشکل از دانشگاه های کانادا است. این نهاد دو گونه ی متفاوت تحصیلات بعد از دبیرستان را در دو گروهِ دانشگاه ها و کالج ها طبقه بندی و از یکدیگر مجزا می کند. دانشگاه ها مدارک دانشگاهی، مانند کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا را ارائه می دهند در حالی که کالج ها به دانشجویانشان دیپلم می دهند.