انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه های آمریکا

موسسه IDP ایران نمایندگی بیش از سیصد دانشگاه آمریکا را دارد که برخی از آنها در زمره بهترین دانشگاه ها بر اساس رنکینگ QS میباشد. برای آشنایی با دانشگاههای طرف قرارداد لینک زیر را کلیک کنید.

https://www.idp.com/global/studyabroad/destinations/usa/institutions