انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاههای نیوزلند

دانشگاه های نیوزلند از شهرتی بین المللی برخوردار هستند و بیش از نیمی از آنها در زمره 500 دانشگاه برتر، و یکی نیز جز 50 دانشگاه اول جهان قرار دارند. تمامی این دانشگاه ها دارای ارتباطاتی قوی با عرصه های بین المللی بوده و در زمینه وسیعی از برنامه های پژوهشی و آموزشی با دانشگاه های کشورهای دیگر همکاری می کنند. سیستم تضمین کیفیت دانشگاهی نیوزیلند، استانداردهای بالای آموزشی و پژوهشی هر هشت دانشگاه خود را تضمین می کند.
تمامی دانشگاه های نیوزیلند، طیف گسترده ای از دوره های خود را در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای (PhD) بازرگانی، علم و علوم انسانی ارائه می دهد. شماری از این دانشگاه، دارای بیش از یک پردیس هستند که اغلب در شهرهای مختلف قرار گرفته، و برخی از آن ها معمولاً با همکاری سرویس دهندگان ساحلی، به عنوان پایگاهی برای ارائه دوره ها، از برنامه های خارجی برخوردارند.