تحصیل خارج از کشور در آمریکا

راهنمای مرحله به مرحله تحصیل در خارج از کشور

با چگونگی کمک های موسسه تحصیلی IDP خاورمیانه برای تحصیل در خارج در 4 مرحله آسان آشنا شوید.

اهداف تحصیلی خود را با ما در میان بگذارید

نیاز به کمک دارید؟ با مشاور تحصیلی تماس بگیرید. در مورد اهداف تحصیلی خارج از کشور خود مشورت کنید و از برنامه¬های تحصیلی کشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا و نیوزلند آگاه شوید.

دانشگاه های آمریکا

University-of-Adelaide2-2

ویزای کار پس از تحصیل در آمریکا

---

معرفی آمریکا و شهرها

University-of-Adelaide2-1

شرایط تحصیل پزشکی در آمریکا

Australia_8

لیست مشاغل مورد نیاز در آمریکا

Australia_3

مقاطع تحصیلی درآمریکا

University-of-Adelaide2-3

مقطع دکتری و بورسیه تحصیلی

Australia_5

شرایط کار همزمان با تحصیل در آمریکا

University-of-Adelaide2-4

هزینه تحصیل در آمریکا

us_nyc