انتخاب زبان
انتخاب زبان

بورس تحصیلی کالج مریماک

سوالی از IDP دارید؟

061homehero10-240x180

هم اکنون با ما تماس بگیرید تا یکی از اعضا تیم ما با شما در ارتباط باشد.

جامعه کالج مریماک متعهد به تامین کمک هزینه تحصیلی و خدمت به دیگران است و برای دانشجویان فرصت های بی شماری را برای توسعه فکری، روحانی، اجتماعی و اخلاقی فراهم می کند.

مقدار 2500 $ 1000 $
مشمولیت در دسترس برای تمام PMPها، دارا بودن معیار علمی معدل 3.0

(موارد استثنا می توانند به صورت موردی بررسی شوند)

چگونگی درخواست درخواست برای پذیرش با ارسال فرم بورسیه تحصیلی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معیارهای برنامه بورسیه تحصیلی کالج مریماک و واجد شرایط بودن، لطفا با مشاوران IDP در شهرتان تماس بگیرید.