انتخاب زبان
انتخاب زبان

بورسیه دانشگاه curtin

سوالی از IDP دارید؟

061homehero10-240x180

هم اکنون با ما تماس بگیرید تا یکی از اعضا تیم ما با شما در ارتباط باشد.

Meet Curtin University at IDP Tehran

Study at Curtin University with IDP Tehran

IDP Education is organizing a free information session for international students who want to study in

Australia. The session will host Adam Bryers, Regional Marketing Manager at Curtin University. He will

provide students with all information about the university’s courses, degrees and admission conditions.

When & Where?

The free session will be held on Thursday, 29 September, 12:00 – 2:00 PM at IDP Tehran office.

Why Study at Curtin University?

 Curtin University offers students a wide range of programs in Business, Health Sciences,

Engineering and Science, Art and Design, Built Environment, Education, Communication and

Media Studies.

 Curtin University has been ranked 23rd in the QS World University Rankings Top 50 under 50, a

rise of 17 places since 2014.

 Curtin is home to many bright minds. Over 50,000 students from more than 130 counties are

studying one of our internationally recognised degrees including nearly 16,000 international

students

 Curtin ranks in the top 2 per cent of universities in the world having been placed highly in the

201-300 band in the prestigious 2015 Academic Ranking of World Universities.

از طریق موسسه IDP در دانشگاه Curtin University استرالیا تحصیل کنید.

جلسه معرفی ، پرسش و پاسخ با حضور “آدام بریر” مدیر یت بازاریابی منطقه .

آدام بریر پاسخگو تمامی پرسش های دانشجویان در زمینه دوره ها، مقاطع و شرایط پذیرش تحصیلی می باشد.

موسسه ایرسافام IDP تهران

چرا در Curtin University تحصیل کنیم؟

– زیرا دانشگاه کرتین بیست و سومین دانشگاه از 50 دانشگاه معتبر دنیا ست

– زیرا دانشگاه کرتین انتخابی گسترده در رشته های بازرگانی، علوم بهداشتی،مهندسی فنی،هنر، محیط زیست ،علوم

ارتباطات و رسانه برای شما فراهم می آورد

– زیرا دانشگاه کرتین جایگاه مغزهای متفکر دنیاست و بیش از 50000 دانشجو از بیش از 130 کشور در یکی از رشته

های شناخته شده بین المللی ما تحصیل می کنند.

لينک ثبت نام رايگان:https://goo.gl/forms/UEvU1pizDS7gaRql1