انتخاب زبان
انتخاب زبان

بورسیه تحصیلی دانشگاه روزولت

سوالی از IDP دارید؟

061homehero10-240x180

هم اکنون با ما تماس بگیرید تا یکی از اعضا تیم ما با شما در ارتباط باشد.

بورسیه تحصیلی دانشگاه روزولت
دانشگاه روزولت در شیکاگو از دانشجویان بین المللی در جامعه حامی خود، که متعهد به عدالت اجتماعی است استقبال می کند.

مقدار 2500 $ 3500 $
مشمولیت در دسترس برای IY1 و PMP (بدون پذیرش مستقیم)،

دارا بودن معیارهای علمی

تنها به دانشجویان IY1 کهIY1 خود را با معدل +0/2 به اتمام برسانند تعلق می¬گیرد
معیارهای علمی  معدل معادل + 75/2 معدل +0/2
چگونگی درخواست  درخواست برای پذیرش با ارسال فرم بورسیه تحصیلی  دانشگاه به طور خودکار پس از اتمام IY1 کمک هزینه تحصیلی را اهدا می¬کند

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معیارهای برنامه بورسیه تحصیلی دانشگاه روزولت و واجد شرایط بودن، لطفا با مشاوران IDP در شهرتان تماس بگیرید.