انتخاب زبان
انتخاب زبان

بورسیه تحصیلی دانشگاه آدلفی

سوالی از IDP دارید؟

061homehero10-240x180

هم اکنون با ما تماس بگیرید تا یکی از اعضا تیم ما با شما در ارتباط باشد.

بورسیه تحصیلی دانشگاه آدلفی
بورسیه¬های تحصیلی یکپارچه فشرده کارشناسی ارشد
5 کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد یکپارچه فشرده در دانشگاه آدلفی برای پاییز 2016 وجود دارد، هر بورس تحصیلی مبلغ 4000 $ تخفیف در شهریه IMAP همراه بیش از 4000 $ تخفیف هزینه¬های کارشناسی ارشد آنها پس از پیشرفت در IMAPارزش دارد. دانشجویانی که کمک هزینه تحصیلی به آنها اعطا می¬شود برای حفظ آن نیاز به پرداخت سپرده خود در 5 روز کاری دارند.
بورس های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه – EAP، AAP و IAP
همه دانشجویانی که در یکی از سه برنامه فشرده ما که در پاییز 2016 شروع می¬شوند ثبت نام کرده¬اند از کمک هزینه تحصیلی. تخفیف 4000 دلاری از شهریه سال اول بهره¬مند خواهند شد. دانشجویان باید 2000 $ از سپرده خود را در 5 روز کاری برای حفظ بورس تحصیلی پرداخت کنند. برای این بورسیه نیاز به درخواست نیست.
بورسیه¬های تحصیلی یکپارچه فشرده دانشگاه آدلفی
ما در حال حاضر در حال برنامه¬ریزی یک بورسیه تحصیلی ویژه فشرده یکپارچه در آدلفی هستیم.
این بورسیه تحصیلی به ارزش 12000 $ تخفیف در هر سال تحصیل – در مجموع 48000 $ در طول 4 سال است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معیارهای برنامه بورس تحصیلی و واجد شرایط بودن، لطفا با مشاوران IDP در شهرتان تماس بگیرید.