انتخاب زبان
انتخاب زبان

آیلتس

[slide_carousel nav_slider=”slide-adds” speed=”5000″][slide_banner_item image=”272″][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”273″][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”274″][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”275″][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”276″][/slide_banner_item][/slide_carousel]

ارسال سوال

سوالات متداول در مورد IELTS

علاوه بر سوالات زیر، شما پشتیبانی IELTS را در وب سایت رسمی IELTS ما پیدا خواهید کرد. به عنوان مالک مشترک با افتخار IELTS ، موسسه آموزشی IDP مشاوره رایگان، سوالات تمرینی و کلاس آموزشی IELTS و سمینار ارائه می­دهد تا به شما برای آمادگی بهتر، کمک کند.

ساختار آزمون IELTS

IELTS آزمون هر چهار مهارت زبان است: گوش دادن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن. شما در آزمون گوش دادن ، خواندن و نوشتن در یک روز یکی پس از دیگری، بدون هیچ زمان استراحت در بینشان شرکت می کنید. بسته به مرکز آزمون¬تان ، آزمون صحبت کردن شما ممکن است در همان روز با سه آزمون دیگرتان، و یا هفت روز قبل یا پس از آن برگزار شود. زمان کل آزمون کمتر از سه ساعت است.

ادامه مطلب

IELTS چیست?

سیستم آزمون بین المللی زبان انگلیسی (IELTS) معروف ترین آزمون معیار سنجش زبان انگلیسی در جهان برای تحصیل، کار و مهاجرت، با بیش از دو میلیون آزمون برگزار شده در سال گذشته، است. نتایج IELTS توسط بیش از 9000 سازمان، از جمله مؤسسات آموزشی، کارفرمایان، انجمن های حرفه ای و دولت ها ، در 135 کشور در سراسر جهان پذیرفته شده است.

ادامه مطلب

دستیار بخش نوشتاری IELTS

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖIELTS ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ IDPﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

IELTS UKVI برای زندگی، کار یا تحصیل در انگلستان

ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﻳﺰﺍ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻳﺰﺍ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﻭﻳﺰﺍﻫﺎﻱ IELTSﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻴﺸﺎﻥ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ IELTS ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ، ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﻭ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻱ 100  ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﻳﺰﺍﻱ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ IELTS ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ IELTS ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﻭ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ (GER) ﺍﺯ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﺟﻊ B1 ﻭ ﻳﺎ A1 ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ادامه مطلب

آمادگی برای IELTS

آزمون IELTS آزمونی معروف برای ورود به دانشگاه ها و کالج هایی که به زبان انگلیسی تدریس میکنند، است. بیش از 2.2 میلیون IELTS آزمون در طول سال گذشته برگزار شده و 9000 سازمان در سراسر جهان، از جمله بیش از 3000 دانشگاه و کالج در ایالات متحده آمریکا نتایج IELTS را قبول دارند. علاوه بر این، دولت های انگلستان، استرالیا، کانادا و نیوزیلند نتایج IELTS را برای ویزای دانشجویی و مهاجرت می پذیرند.

ادامه مطلب