انتخاب زبان
انتخاب زبان
IDPIran > صفحه اصلی > آزمون IELTS UKVI

در مورد آزمون IELTS مورد نیاز برای کار ، زندگی و تحصیل در بریتانیا بیشتر بدانید تفاوت آزمون های IELTS UKVI و IELTS LIFE SKILL را بدانید و با IDP EDUCTION خاورمیانه زمان آزمون خود را به صورت on line رزرو کنید.

IELTS UKVI چیست ؟

پاسخ بدهید